Aktuella pressmeddelanden

 • Två personer anhölls under torsdagskvällen på sannolika skäl misstänkta för grovt vållande till annans död, efter att en person hittats död i en bostad i Norrköping.

  Åklagaren har begärt att tingsrätten ska förordna offentliga försvarare för att de misstänkta ska kunna höras mer ingående under dagen. Dessutom genomförs sedvanliga utredningsåtgärder med kriminalteknisk undersökning. Den avlidna kommer under dagen undersökas av rättsläkare för att åklagare och polis ska få en preliminär bedömning av dödsorsaken. Förundersökningsledare är kammaråklagare Anna Lander. Hon kan inte lämna mer information i det här tidiga skedet av utredningen. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person är gripen och anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord i Norrköping 5 december 2019. Personen är i 30-årsåldern och är från Örebro.

  Polisen i Norrköping har tillsammans med polisen i Örebro gjort ett tillslag i Örebro med anledning av dubbelmordet i Norrköping den 5 december 2019 utanför en nattklubb. – Husrannsakan har genomförts i Örebro på flera platser. En person är gripen och anhållen. Personen är i 30-årsåldern och är från Örebro och är på sannolika skäl misstänkt för mord, säger kammaråklagare Karin Sandén som leder förundersökningen. Målnummer vid Norrköpings tingsrätt: B 308-20. Kontakt Inga ytterligare kommentarer kan lämnas i nuläget.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag åtalat sex personer misstänkta för bland annat grovt tagande av muta, grovt givande av muta, grov trolöshet mot huvudman och tjänstefel i ett ärende där tre av de åtalade tidigare varit anställda på Statens fastighetsverk.

  Den huvudåtalade har varit förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk under åren 2007-2015 med ansvar för att förvalta flera historiska byggnader. Han åtalas nu bland annat för att genom ett brottsupplägg ha låtit Statens fastighetsverk betala för byggnationer på hans privata fritidsfastigheter i Finland och i Roslagen. De ansvariga företagare som anlitats för byggnationerna på de privata fastigheterna har åtalats för för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. – Jag menar att det funnits en brottsplan enligt vilken kostnaderna för mutorna vidarefakturerats till Statens fastighetsverk och att skattebetalarna därigenom i slutändan fått betala för byggnationen på förvaltningsområdeschefens privata fastigheter. Det innebär att förvaltningsområdeschefen åtalats för mycket allvarlig korruption inom den statliga förvaltningen, där han under flera år tillskansat sig mångmiljonbelopp av skattebetalarnas pengar. Jag bedömer brotten som grova eftersom de avsett mycket betydande belopp, varit systematiska och i en större omfattning av särskilt farlig art, säger vice chefsåklagare Martin Bresman vid Riksenheten mot korruption som fattat åtalsbeslutet. Den tidigare generaldirektören för Statens fastighetsverk har åtalats misstänkt för tjänstefel eftersom Statens fastighetsverk inte gjort en åtalsanmälan inom rimlig tid trots att generaldirektören under en längre tid haft uppgifter om misstänkt brottslighet i förvaltningsområdeschefens anställning. Statens fastighetsverk har gjort en polisanmälan långt senare. – För att undvika misstankar om att man försöker dölja korruption eller andra oegentligheter inom staten finns det en absolut skyldighet för ansvariga att åtalsanmäla skälig misstanke om allvarligare brott i anställningen. Den tidigare generaldirektören är åtalad för tjänstefel eftersom han vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller för uppgiften när han inte sett till att Statens fastighetsverk gjort anmälan i rimlig tid om de brottsmisstankar som han fått information om. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 1074-17   Kontakt Vice chefsåklagare Martin Bresman är tillgänglig i eftermiddag kl. 14-16 per telefon, 010-562 54 65.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En överåklagare vid Utvecklingscentrum har beslutat att återuppta en förundersökning om mord.

  En 64-årig man inkom till Skaraborgs sjukhus den 27 augusti 2018. Mannen avled kort tid därefter. Den rättsmedicinska undersökningen fastslog att dödsorsaken var sjukdom och att ingenting framkommit som talade för att döden orsakats av annan person. Polismyndigheten la därför ned förundersökningen. De efterlevande begärde att en åklagare skulle pröva nedläggningsbeslutet. Åklagaren delade vid sin prövning Polismyndighetens beslut. Förundersökningen återupptogs därför inte. De efterlevande var missnöjda med detta beslut och begärde överprövning av beslutet. Ärendet överlämnades därför till Utvecklingscentrum. Överåklagare Mikael Björk har nu gått genom ärendet och beslutat att återuppta förundersökningen. – Det har i ärendet framkommit nya relevanta uppgifter som det finns anledning att låta Rättsmedicinalverket yttra sig över. Jag har därför beslutat att återuppta förundersökningen för att inhämta ett sådant yttrande, säger Mikael Björk. Den fortsatta förundersökningen kommer att ledas av Mikael Björk. Han kan på grund av förundersökningssekretess inte närmare redogöra för vilka de nya uppgifterna är eller svara på frågor om vad det är som Rättsmedicinalverket ska yttra sig över. – När yttrandet har inkommit kommer jag att ta ställning till behovet av eventuellt ytterligare kompletterande utredningsåtgärder, säger Mikael Björk. Beslutet Kontakt Kammaråklagare Elisabeth Trouvé på Utvecklingscentrum är tillgänglig på telefon idag kl. 13-14 för att svara på frågor om ärendets handläggning, dock inte på frågor som omfattas av förundersökningssekretessen. Elisabeth Trouvé 010-562 70 46     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag häktades en person på sannolika skäl misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott begånget den 13 januari på Gyllenstiernsgatan i Stockholm.

  – Tingsrätten har delat min bedömning att brottet ska bedömas som grovt. Det grundar sig i korthet på att gärningen inneburit en mycket stor fara för människors liv eller hälsa och orsakat omfattande förstörelse dels på själva flerfamiljshuset, dels på ett flertal fordon och omkringliggande fastigheter, säger kammaråklagare Frida Rylander vid City åklagarkammare i Stockholm. Den misstänkte förnekar brott. Tingsrätten har bestämt att åtal ska väckas senast fredagen den 7 februari. – Nu fortsätter utredningen. Vi är fortfarande inne i ett intensivt utredningsarbete. Det som kommer att prioriteras nu är bland annat att hålla fortsatta förhör, hantera den stora mängd tips som inkommit till polisen samt hantera beslag och spårsäkring som ska skickas för analyser, säger Frida Rylander. Målnummer Stockholms tingsrätt: B 994-20.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >