Åklagarmyndigheten logotype

Aktuella pressmeddelanden

 • Kammaråklagare Jim Westerberg har i dag väckt åtal mot den 23-åriga man som misstänks för mord och brott mot griftefriden i ärendet där en 17-årig flicka från Uddevalla varit försvunnen sedan den 14 november 2019.

  Den 17-åriga flickan anmäldes försvunnen under november 2019. En kroppsdel från flickan påträffades senare, vilket innebar att det kunde fastslås att flickan inte längre var i livet. Den misstänkte mannen som nu åtalas för mord och brott mot griftefriden förnekar brott. - Det har vidtagits omfattande utredningsåtgärder i ärendet. Bland annat har många förhör hållits och en omfattande brottsplatsundersökning har ägt rum. Vidare har ett stort antal analyser av spår gjorts vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) vilka nu är slutredovisade, säger kammaråklagare Jim Westerberg. - Sammantaget ger utredningsfynden och omständigheterna i övrigt tydligt stöd för att målsäganden har bragts om livet i bostaden genom våld. Jag har funnit att det finns tillräckliga skäl för att åtala 23-åringen för mord. Utredningen ger inte något stöd för att andra gärningsmän skulle vara inblandade i mordet och undanskaffandet av kroppen, säger kammaråklagare Jim Westerberg. - Från polisens sida är det ett omfattande arbete som har gjorts, både i sökandet efter flickan och i utredningsarbetet. Nu ser vi fram emot den rättsliga prövningen, säger Sten-Rune Timmersjö, chef för grova brott i polisområde Fyrbodal. Huvudförhandlingen inleds i vecka 22 och beräknas vara avslutad under vecka 24. Det finns avsatta reservdagar under vecka 25. Målnummer Uddevalla tingsrätt: B 3280–19 Kammaråklagare Jim Westerberg är inte tillgänglig för media och kommenterar inte åtalet och kommande rättegång förrän efter sista förhandlingsdagen.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som tidigare varit häktad misstänkt för inblandning i sprängningen den 13 januari 2020 på Gyllenstiernsgatan 4 i Stockholm har försatts på fri fot.

   – Ett omfattande utredningsarbete har bedrivits sedan januari. Vi har arbetat intensivt och brett och har en relativt god bild av händelsen. Jag bedömer att gärningen var riktad mot vissa personer boende i fastigheten men har inte fått det bekräftat i utredningen, säger kammaråklagare Frida Rylander. – Anledningen till att personen försätts på fri fot är att utredningen nått den punkt där vi inte kommer längre och att det därför inte finns anledning att fortsätta förundersökningen mot honom. Vid en samlad bedömning av utredningsmaterialet bedömer jag att bevisläget är sådant att åtal inte kommer att kunna väckas mot honom. Jag har därför avfört honom från utredningen och han är således inte längre misstänkt för brottet, fortsätter Frida Rylander. Enligt åklagarens bedömning är det flera personer som medverkat vid sprängningen. Förundersökningen fortsätter därför och på grund av de beslag och spår som säkrats. Det finns inga andra personer frihetsberövade i ärendet. Kontakt Kammaråklagare Frida Rylander är tillgänglig för media per telefon i dag tisdag kl. 16-16.45 på telefon 010-562 55 88.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt i stort dansk-svenskt narkotikaärende

  Dansk åklagare har i dag 12 maj väckt åtal mot femton personer som bland annat misstänks ha smugglat nio ton kokain till Sverige och Danmark. Utredningen har gått under namnet ”Goldfinger” och har skett i samverkan mellan polis och åklagare i Sverige och Danmark. Den svenska åklagaren är tillgänglig för media.

  Läs mer

  Dansk åklagare har i dag 12 maj väckt åtal mot femton personer som bland annat misstänks ha smugglat nio ton kokain till Sverige och Danmark. Utredningen har gått under namnet ”Goldfinger” och har skett i samverkan mellan polis och åklagare i Sverige och Danmark. Den svenska åklagaren är tillgänglig för media.

  I början av 2019 inleddes förundersökning avseende synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling mot ett antal personer som misstänktes ingå ett större narkotikanätverk verksamt i både Malmö som Köpenhamn. Förundersökningen inleddes efter informationsutbyte mellan dansk och svensk polis. Den misstänkta brottsligheten avsåg att hundratals kilo narkotika smugglades från Danmark till Sverige för vidare distribution här. I Danmark pågick sedan längre tid tillbaka en förundersökning mot ett stort narkotikanätverk som misstänktes smuggla in tonvis med kokain från Nederländerna och Belgien till Danmark. Narkotikan var avsedd för såväl den danska som den svenska marknaden. Enligt uppgifter från dansk polis hade nätverket två grenar. En i Danmark och en i Sverige, med en huvudman i varje land  Under våren 2019 etablerades ett närmare samarbete mellan länderna. Samarbetet formaliserades inom ramen för en så kallad JIT (Joint Investigation Team). Det är en samarbetsform som möjliggör snabbt och effektivt informationsutbyte mellan ländernas olika brottsbekämpande myndigheter. Förundersökningarna pågick parallellt i båda länderna under våren 2019. – Inom ramen för den svenska förundersökningen använde vi oss av hemliga tvångsmedel, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation gentemot flera misstänkta. Vidare ansökte vi och beviljades vi av tingsrätten även hemlig kameraövervakning mot adresser där vi misstänkta att narkotikan lagerhölls samt mot en restaurang som huvudmannen drev i vilken vi visste att det skedde dagliga träffar mellan de misstänkta och där vi även misstänkte att pengar (kontanter) från narkotikaförsäljningen hanterades. De hemliga tvångsmedlen kombinerades med omfattande synkroniserade spaningsinsatser, säger kammaråklagare Peter Ståhl, som lett den svenska förundersökningen. Den 26 juni 2019 gjordes ett koordinerat tillslag i båda länderna. I samband med det frihetsberövades ett tiotal personer i Sverige och ett trettiotal i Danmark. Vidare gjordes beslag av såväl narkotika som stora summor kontanter samt fordon med avancerade lönnutrymmen som använts för att smuggla såväl narkotika som stora summor kontanter. Bland de gripna i Sverige var den svenska huvudmannen och hans närmaste man. Övriga gripna låg under i hierarkin och misstänktes var de som rent faktiskt transporterat och överlåtit narkotika i Sverige. Två i Sverige misstänkta hade hunnit lämna landet. De är numera häktade i sin utevaro och internationellt efterlysta. En person i svenska nätverket dömdes 29 januari 2020 slutligen av Hovrätten över Skåne och Blekinge för tre fall av grovt narkotikabrott (transport och överlåtelse av insmugglad narkotika) till fängelse i 5 år (mål B 3796-19). Den svenska huvudmannen, hans närmaste man samt ytterligare en person vilken misstänkts i huvudsak svarat för hantering av pengarna från narkotikaförsäljningen, överlämnades under sensommaren/hösten till Danmark enligt nordiska arresteringsorder. – Eftersom samtliga tre kunde misstänkas för brottslighet både i Sverige och i Danmark beslutade jag på begäran av danska myndigheter att lagföringen av dessa skulle i sin helhet ske i Danmark, säger Peter Ståhl På begäran av Danmark har föremål som beslagtagits från de misstänkta, bilar med specialbyggda lönnutrymmen, mobiltelefoner med intressant information med mera, överlämnats till Danmark och utgör nu bevisning för det danska åtalet. Samtliga är nu föremål för det danska åtalet. – Samarbetet mellan svenska och danska polis- och åklagarmyndigheter fungerade mycket väl. Åtalet i Danmark är ett lysande exempel på vad myndighetsgemensamt fokusinriktat samarbete över landsgränserna kan resultera i. Ett stort mycket välorganiserat nätverk inom narkotikahandeln har slagits ut, avslutar åklagaren. Kontakt Kammaråklagare Peter Ståhl vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgänglig för media i dag kl. 16-17 på 010-562 58 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Norrköpings tingsrätt beviljade i dag förlängning av åtalstiden i ärendet där en kvinna är häktad misstänkt för vållande till annans död på sitt barn. Kvinnan är sedan den 1 april även häktad för grov misshandel i två fall.

  - Förundersökningen håller nu på att avslutas och jag bedömer att jag bör kunna väcka åtal på fredag den 15 maj, förklarar kammaråklagare Anna Lander som leder förundersökningen vid Åklagarkammaren i Norrköping. Inbjudan till förestående pressträff kommer att skickas ut senare i veckan.  Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 353-20. På grund av yppandeförbudet kan åklagaren för närvarande inte lämna någon ytterligare information.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Digital pressträff: Åklagaren avser att väcka åtal för mord i ärende med försvunnen flicka i Uddevalla

  Åklagare och polis bjuder in till digital pressträff i samband med att åtal avses att väckas onsdag den 13 maj 2020 i ett ärende där en 23-årig man misstänks för mord och brott mot griftefriden på en 17-årig flicka i Uddevalla. På grund av rådande omständigheter med smittorisk i samband med covid-19 sker pressträffen digitalt. Efteråt ges media möjlighet att ställa enskilda frågor till åklagaren utanför polishuset i Göteborg.

  Läs mer

  Åklagare och polis bjuder in till digital pressträff i samband med att åtal avses att väckas onsdag den 13 maj 2020 i ett ärende där en 23-årig man misstänks för mord och brott mot griftefriden på en 17-årig flicka i Uddevalla. På grund av rådande omständigheter med smittorisk i samband med covid-19 sker pressträffen digitalt. Efteråt ges media möjlighet att ställa enskilda frågor till åklagaren utanför polishuset i Göteborg.

  Den 17-åriga flickan anmäldes som försvunnen i november 2019. En kroppsdel från flickan påträffades senare, vilket innebar att det kunde fastslås att hon inte längre var i livet. Den misstänkta mannen förnekar brott.  - Det har vidtagits omfattande utredningsåtgärder i ärendet. Bland annat har ett stort antal förhör hållits och en omfattande brottsplatsundersökning har ägt rum. En stor mängd analyser av spår har gjorts vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) vilka nu är slutredovisade, säger kammaråklagare Jim Westerberg. - Polisen har gjort allt som står i vår makt för att hitta flickan. Vi har sökt i hela Uddevalla, både på land och i vatten, och det har varit värdefullt att hundratals frivilliga har hjälpt oss i det arbetet. Vi riktar ett stort tack till alla som bidragit i sökandet. Nu får vi pröva ärendet i domstol och det är tillfredsställande, säger Sten-Rune Timmersjö, chef för grova brott i polisområde Fyrbodal. Tid och plats för digital pressträff Onsdag den 13 maj kl. 10 inleds pressträffen på Åklagarmyndighetens Youtube-kanal.  Om du vill ställa frågor under sändningen eller enskilt efteråt (se nedan) anmäler du dig med namn och uppgift om vilken redaktion du tillhör. Mejla senast tisdag den 12/5 kl. 13 till: [email protected] När du har anmält dig får du en instruktion om hur du ansluter dig till sändningen. Medverkande Jim Westerberg, kammaråklagare. Sten-Runt Timmersjö, chef för grova brott i polisområde Fyrbodal. Enskilda frågor utanför polishuset i Göteborg Du som har anmält dig är välkommen att från kl. 11.30 ställa enskilda frågor till åklagaren utanför polishuset på Ernst Fontells plats i Göteborg. En kölista upprättas. Ett team på max två personer per mediehus kan delta. Undvik trängsel och håll avstånd. Polischef Sten-Rune Timmersjö är tillgänglig för enskilda intervjuer efter pressträffen på telefon 010-565 26 22 fram till kl. 14. Stämningsansökan Kontakta tingsrätten i Uddevalla för stämningsansökan och förundersökning. Målnummer Uddevalla tingsrätt: B 3280–19 Kammaråklagare Jim Westerberg kommer efter pressträffen och de enskilda intervjuerna inte att vara tillgänglig för media förrän efter sista förhandlingsdagen. Mediekontakt  Anna Knöfel Magnusson, pressekreterare, Åklagarmyndigheten, 010-562 51 99 Jessica Lundberg Blondin, kommunikatör, Polismyndigheten, 010-565 30 44       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag väckt åtal mot en man misstänkt för ett mord, ett försök till mord (alternativt förberedelse till mord), olovlig avlyssning, kränkande fotografering samt grovt rattfylleri i december 2019.

  En man åtalas för att han den 25 december 2019 sköt ihjäl en kvinna, sin före detta partner, i hennes bostad. Han åtalas också för att därefter ha försökt döda en man i dennes bostad, men eftersom han aldrig hittade till bostaden fullbordades inte brottet. Under mordutredningens gång har det framkommit att mannen under en längre tid har avlyssnat och spelat in samtal i den förra partnerns bostad samt fotograferat och filmat i hemlighet i bostaden. Han åtalas därför för både olovlig avlyssning och kränkande fotografering. - Delar av bild- och ljudmaterialet kommer jag att använda som bevisning i målet, säger kammaråklagare Eva Lotta Swahn som är förundersökningsledare. Slutligen åtalas mannen för grovt rattfylleri, eftersom han vid tiden för händelserna kört bil med hög alkoholkoncentration i blodet. Av hänsyn till anhöriga till kvinnan kommer åklagaren inte att kommentera detaljer i bevisningen. Delar av rättegången kommer att hållas bakom stängda dörrar. Målnummer i Varbergs tingsrätt: B 3065-19.   Kontakt Kammaråklagare Eva Lotta Swahn, tillgänglig på telefon i dag fredag kl. 14-15, 010-562 72 80. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har inlett en förundersökning om flera fall av arbetsmiljöbrott på Berga vård och omsorgsboende i Solna.

  Arbetsmiljöbrotten innefattar vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan. - Det förekommer uppgifter om höga dödstal bland de boende, att ett antal i personalen smittats av covid-19 och att man inte följt föreskrifterna om bland annat basala vårdrutiner. Jag har därför inlett förundersökning för att kunna utreda vad som har hänt. Förundersökningen befinner sig i ett inledningsskede och det finns för närvarande ingen misstänkt, säger kammaråklagare Gunnar Jonasson som är förundersökningsledare.   Kontakt Kammaråklagare Gunnar Jonasson är tillgänglig på telefon i dag den 8 maj kl. 9.15-9.45, 010-562 55 04.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sammanlagt är nu fyra personer häktade i ärendet.

  Den 13 april häktades två män för delaktighet i ett mord och ett försök till mord vid en snabbmatsrestaurang i Norrköping den 9 april.  I dag har Norrköpings tingsrätt beslutat att häkta ytterligare två män för delaktighet i mordet och mordförsöket den 9 april. Tingsrätten valde att häkta de båda männen i enlighet med åklagarens häktningsframställningar. En man i 20-årsåldern häktades för mord och försök till mord och en man i 30-årsåldern häktades för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Förundersökningen leds av kammaråklagare Anna Hjorth vid Åklagarkammaren i Norrköping. - Arbetet med att kartlägga vilka som haft kontakt med de män som häktades den 13 april resulterade i att misstankarna riktades mot de två män som häktades i dag. Det återstår fortfarande ett omfattande arbete innan förundersökningen är klar. Jag räknar därför med att jag kommer att behöva begära förlängning av åtalstiderna, säger Anna Hjort Åtal ska vara väckt den 11 maj för de två män som häktades den 13 april och den 5 juni för de två män som häktades i dag den 7 maj. Åklagaren arbetar intensivt med att leda förundersökningen och kan därför inte lämna några ytterligare kommentarer. Vi ber media att respektera detta. Tingsrättens målnummer: B 1198-20.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Ny tid för åklagarens tillgänglighet.

  För närvarande pågår de återstående häktningsförhandlingarna i ärendet om mord Gamlestaden i Göteborg. Förhandlingarna håller tidplanen och åklagaren är därför tillgänglig kl. 16.30-17 i dag.   Kontakt Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson, 010-562 70 69.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för mord m.m. i Markaryd i juli 2019

  I morgon fredag väcks åtal mot två män i ett uppmärksammat ärende om mord på en äldre man i Markaryd. Mannen påträffades död den 10 augusti 2019. Åklagaren medverkar på en presskonferens i polishuset i Växjö.

  Läs mer

  I morgon fredag väcks åtal mot två män i ett uppmärksammat ärende om mord på en äldre man i Markaryd. Mannen påträffades död den 10 augusti 2019. Åklagaren medverkar på en presskonferens i polishuset i Växjö.

  Den 31 juli 2019 blev en man i 70-årsåldern dödad och bestulen på sin bil i Markaryd i Kronobergs län. Mannen anmäldes försvunnen av sina anhöriga samma kväll och påträffades död den 10 augusti 2019 i ett skogsområde strax utanför Markaryd. Två personer häktades i sin utevaro på sannolika skäl misstänkta för mord och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Männen är båda födda 1971 och medborgare i Ukraina. Den ene greps i Tyskland i augusti 2019 och den andre greps i Polen i december 2019. Båda har överförts till Sverige. Den mycket omfattande förundersökningen har nu slutförts och åtal kommer att väckas i morgon, fredag den 8 maj 2020 kl. 11 vid Växjö tingsrätt. Båda männen åtalas för mord alternativt grov misshandel och grovt vållande till annans död samt för tillgrepp av fortskaffningsmedel. En av männen åtalas även för försök till bedrägeri då han i Stockholm har försökt få ut pengar från målsägandens bankkonto med hjälp av dennes bankomatkort. Huvudförhandling i målet är planerad att börja den 20 maj 2020 i Växjö tingsrätt och pågå under cirka 10 dagar. Tingsrättens målnummer: B 3803-19. Presskonferens Polisen har bjudit in till presskonferens i polishuset i Växjö fredag den 8 maj 2020 kl. 11. På presskonferensen medverkar även ansvarig åklagare, kammaråklagare Gunilla Öhlin. Kontaktperson för presskonferensen är pressekreterare Robert Loeffel, [email protected], 010-562 21 44 eller 070-592 45 37.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >