Åklagarmyndigheten logotype

Aktuella pressmeddelanden

 • Tingsrätten har beslutat att häkta två personer som misstänkta på sannolika skäl för mord och försök till mord i Ingelsta i Norrköping den 9 april i år.

  Åtal ska vara väckt senast den 20 augusti. Tingsrätten beslutade även om yppandeförbud, därför kan åklagaren inte ge några fler kommentarer om utredningen. Fakta: Yppandeförbud Tidigare pressmeddelande 2020-07-23 Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 1198-20 Uppdatering kl. 17.55: Korrekta rubriceringar är mord och försök till mord. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarna har beslutat att inte överklaga domen från Stockholms tingsrätt om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Vice chefsåklagare Hans Ihrman och kammaråklagare Henrik Olin beskriver sina överväganden och sitt beslut.

  Stockholm tingsrätt ogillade i sin dom den 10 juli åtalet om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt eftersom de objektiva rekvisiten för brotten inte var uppfyllda. De tre rekvisiten är; 1. Att uppträda i föregiven egenskap av behörigt ombud, 2. att inlåta sig i underhandling i en diplomatisk angelägenhet, 3. med någon som företräder Kinas intresse. Vi har idag beslutat oss för att inte överklaga domen. Vid detta ställningstagande har vi övervägt, dels tingsrättens rättsliga tolkning av de objektiva rekvisiten, dels bevisläget efter huvudförhandlingen i tingsrätten. För att överklaga domen krävs det enligt vår uppfattning att vi kan förvänta oss en ändring i form av en fällande dom i hovrätten. Ett av huvudsyftena med förundersökningen har varit att klarlägga ansvarsfördelningen mellan den svenska ambassadören i Kina och den centrala utrikesförvaltningen i Stockholm i det konsulära ärendet gällande den i Kina fängslade svenske medborgaren Gui Minhai. Detta för att bedöma i vad mån ambassadörens agerande varit i strid med gällande instruktioner och uppdrag. Denna ansvarsfördelning klargjordes enligt vår uppfattning med önskad tydlighet genom dels den skriftväxling i form av e-postmeddelanden och minnesanteckningar som inhämtades från Utrikesdepartementet (UD), dels – och viktigast – genom förhör under förundersökningen med nyckelpersoner på UD. Vid en analys av domen jämfört med vad som framkom vid huvudförhandlingen, är vår uppfattning att uppgifterna som lämnades vid huvudförhandlingen inte visade på en lika tydlig ansvarsfördelning mellan ambassadören och UD Stockholm som den som framgick efter slutförd förundersökning. Således kan vi inte förvänta oss en fällande dom i hovrätten och beslutar därför att inte överklaga Stockholms tingsrätts dom. Detta trots att vi inte delar tingsrättens bedömning av de objektiva rekvisiten. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 3911-19 Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer begärs häktade i Norrköping

  De två män som varit anhållna för mord och försök till mord den 9 april 2020 vid en snabbmatsrestaurang i Ingelsta i Norrköping har nu begärts häktade. Häktningsförhandlingar kommer hållas under torsdagen.

  Läs mer

  De två män som varit anhållna för mord och försök till mord den 9 april 2020 vid en snabbmatsrestaurang i Ingelsta i Norrköping har nu begärts häktade. Häktningsförhandlingar kommer hållas under torsdagen.

  – Utredningen har pågått en tid och det sitter sedan tidigare flera häktade. Den pågående utredningen har lett fram till att även de nu aktuella männen misstänks för brotten. Männen är i 30-årsåldern, säger kammaråklagare Karin Sandén som leder utredningen. Det är tingsrätten som sätter ut tid för häktningsförhandlingarna. Åklagaren kan i nuläget inte ge några närmare kommentarer med hänsyn till utredningsläget. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 1198-20. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tingsrätten har i dag onsdag 22 juli häktat en kvinna på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord den 27 mars i år.

  Åtal ska vara väckt senast den 5 augusti. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5257-20.   Kontakt Kammaråklagare Marina Chirakova är tillgänglig för media på telefon 010-562 56 23 fram till kl. 17.30. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har hävt anhållandet för den man som suttit frihetsberövad misstänkt för försök till mord i Falkenberg lördag 18 juli.

  – Polisen har genomfört ett flertal förundersökningsåtgärder. Misstankarna mot mannen har försvagats och därför ska han försättas på fri fot, även om han inte avskrivs helt från utredningen, säger kammaråklagare Andreas Bergman. Nu fortsätter förundersökningen. Med hänvisning till sekretess kan inte mer information lämnas i nuläget. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt en kvinna häktad misstänkt för inblandning i mordet på Birger Jarlsgatan i Stockholm den 27 mars. Misstankarna rör medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord.

  Tid för häktningsförhandling är inte känd ännu och sätts ut av domstolen. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5257-20. Uppdatering kl. 16.10: Tidigare uppgavs att en man begärs häktad. Rätt är att det är en kvinna som begärs häktad. Kontakt Kammaråklagare Marina Chirakova är tillgänglig på telefon 010-562 56 23 fram till klockan 17.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har anhållits på skälig misstanke för försök till mord på en kvinna i Falkenberg lördag den 18 juli.

  Skälig misstanke är den lägre misstankegraden. Flera förundersökningsåtgärder vidtas nu, bland annat förhör med den anhållne mannen. Polisen är intresserade av iakttagelser från vittnen till händelsen, som skedde på Smedjeholmen i Falkenberg. Kontakta polisen på telefon 11414. Senast på onsdag kl. 12 behöver åklagaren ta ställning till eventuell häktning. Utredningen befinner sig i ett tidigt läge och därför har inte åklagaren möjlighet att ge några kommentarer. När ytterligare information finns att lämna kommer det skickas i ett nytt pressmeddelande. Målnummer i Varbergs tingsrätt: B 1808-20  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre personer häktade i mordärende i Kiruna

  Under eftermiddagen har tre personer, en man och hans två söner, blivit häktade vid Gällivare tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för det mord som skedde på en buss i Kiruna tidigare i veckan. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

  Läs mer

  Under eftermiddagen har tre personer, en man och hans två söner, blivit häktade vid Gällivare tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för det mord som skedde på en buss i Kiruna tidigare i veckan. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

  Målnummer i Gällivare tingsrätt: B 558-20      Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • De tre misstänka personerna, som är far och söner, är hörda och medger delar av händelseförloppet, men de förnekar brott.

  Häktningsframställningar är ingivna och häktningsförhandlingar kommer att ske under eftermiddagen med start 13.30. Målnummer i Gällivare tingsrätt: B 558-20 Kontakt Kammaråklagare Lindha Strömberg finns tillgänglig för en kommentar utanför polishuset i Luleå efter sista häktningsförhandlingen omkring kl. 16.15.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal i ärende om upphovsrättsbrott

  I dag fredag 17 juli har en person åtalats vid Stockholms tingsrätt för att med uppsåt eller av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten i ett ärende som handlar om verket ”En svensk tiger”. Två personer som har varit misstänkta avskrivs från utredningen.

  Läs mer

  I dag fredag 17 juli har en person åtalats vid Stockholms tingsrätt för att med uppsåt eller av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten i ett ärende som handlar om verket ”En svensk tiger”. Två personer som har varit misstänkta avskrivs från utredningen.

  Ärendet handlar om boken "Det här är en svensk tiger" där författaren olovligen använt sig av den upphovsrättsskyddade bilden "En svensk tiger" på omslaget. Vid en husrannsakan tidigare i somras togs den tredje upplagan i beslag. – Målsäganden, tillika upphovsrättsinnehavaren, har polisanmält att intrång skett i verket En svensk tiger. Upphovsrättsinnehavaren har dessutom flera gånger framfört till den åtalade att han begått intrång i upphovsrätten. Den åtalade har förnekat brott och invänt att han haft rätt att använda verket i satirsyfte, säger David Ludvigsson, kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet på Åklagarmyndigheten. I ärendet står två intressen mot varandra. Det är dels upphovsrätten, som är upphovsrättsinnehavarens rätt att fritt och ostört få disponera sitt verk, dels yttrandefriheten, som handlar om rätten att uttrycka sig fritt. – Det är ett mål som ytterst handlar om den principiella konflikten mellan yttrandefrihet och upphovsrätt. Nu får domstolen göra den slutliga avvägningen mellan de motstående intressena i det här konkreta ärendet, säger kammaråklagare David Ludvigsson. – Det handlar inte om censur av själva innehållet i boken. Det är bokens omslagsbild som jag menar innebär brott mot upphovsrätten till verket En svensk tiger. Eftersom omslaget hänger ihop med själva boken, och inte kan separeras från den, så har böckerna beslagtagits, säger kammaråklagare David Ludvigsson. Första och andra upplagan (på totalt knappt 5 000 böcker) har tryckts och försålts. Det är tredje upplagan (på drygt 2 000 böcker) som beslagtagits och yrkas förverkad i åtalet. Domstolen bestämmer om förverkande ska ske. Om förverkandeyrkandet ogillas får den åtalade tillbaka böckerna. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 7348–20. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När något nytt finns att meddela i ärendet sker det via pressmeddelande. Åtalet gäller följande Verket ”En svensk tiger” består av en blågul-randig tiger samt orden ”En svensk tiger”. Verket skapades av Bertil Almqvist. Efter hans död är numera Stiftelsen Beredskapsmuseet innehavare av upphovsrätten till verket. Stiftelsen är målsägande i detta ärende och har gjort en polisanmälan om att intrång skett i upphovsrätten till verket.  Under tiden oktober 2017 till maj 2020 har den åtalade olovligen publicerat bilder av verket "En svensk tiger" på olika forum på internet. Bilderna har både avsett verket i ursprungligt skick, men också i ändrat skick. Ändringarna har främst bestått i att verket försetts med hakkors-bindel och Sieg-Heil-hälsning. Den åtalade har dessutom olovligen låtit trycka och sälja boken ”Det här är en svensk tiger”. På bokens omslag har verket avbildats i ändrat skick (dvs med hakkors-bindel och Sieg Heil-hälsning). Genom bilderna på internet och boken har den åtalade olovligen gjort verket tillgängligt för allmänheten.      Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >