Åklagarmyndigheten logotype

Aktuella pressmeddelanden

 • Med anledning av att Högsta domstolen beviljat resning till nackdel för en person som frikänts för mord lämnar överåklagaren en kommentar.

  I januari ansökte riksåklagaren om resning till nackdel för en man som frikänts för mord på en äldre man utanför Eslöv våren 2008. Nu har Högsta domstolen beviljat resning. Överåklagare Lisbeth Johansson, som handlagt ärendet, lämnar följande kommentar: – Vi kan konstatera att Högsta domstolen har beviljat resning. Det innebär att vi fått gehör för vår bedömning att det fanns skäl att resa den frikännande domen med hänvisning till de nya uppgifterna. Nu blir det en ny prövning i hovrätten.  Målet kommer att överlämnas till åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Malmö och fortsättningsvis hanteras där. När det gäller grunderna för ansökan om resning hänvisas till Högsta domstolens beslut som innehåller allt relevant. Några närmare detaljer kan inte lämnas eftersom bevisningen ska prövas i domstol. Bakgrund Den 15 april 2010 åtalades två personer för att i maj 2008 på gården Kastberga i Eslövs kommun gemensamt och i samförstånd uppsåtligen eller av oaktsamhet ha berövat en 70-årig man livet. Åtalet för mord ogillades av tingsrätten i en dom den 24 maj 2010 när det gäller båda de åtalade personerna. Den 28 oktober 2010 (mål B 1713–10) fastställde Hovrätten över Skåne och Blekinge tingsrättens dom för den man som nu är föremål för resning och dömde den andra åtalade för mord. I januari 2019 inkom nya uppgifter i fallet, vilket ledde till att riksåklagaren återupptog förundersökningen. Med anledning av vad som framkom i den nya utredningen beslutade riksåklagaren den 15 januari 2020 att begära resning till nackdel för mannen. Webbplatsens sida om resning. Högsta domstolens beslut. Tidigare pressmeddelande om ärendet. Kontakt Överåklagare Lisbeth Johansson, 010-562 51 21. Tillgänglig i dag fredag kl. 10-11.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av gårdagens pressträff i Palmeutredningen och chefsåklagare Krister Peterssons beslut har Åklagarmyndigheten fått in ett flertal förfrågningar om riksåklagarens kommentar. En skriftlig kommentar från riksåklagaren följer nedan.

  ”Enligt reglerna i rättegångsbalken fattar åklagare självständiga myndighetsbeslut i eget namn. Med hänsyn till att lägre åklagares beslut kan överprövas av högre åklagare, kan högre åklagare inte ge anvisningar om hur ett enskilt ärende ska handläggas. Jag har alltså inte på något sätt varit delaktig i beslutet. Jag fick en sammanfattande information av innehållet i beslutet cirka en vecka innan det fattades. Skälet till detta är att det framgår av regeringens instruktion till Åklagarmyndigheten att myndigheten är skyldig att informera Regeringskansliet om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom. Av det skälet har vi i vår egen författningssamling regler om att åklagare ska informera riksåklagaren om frågor ´som är av sådan beskaffenhet att riksåklagaren bör känna till dem´. Vid detta tillfälle fick jag också en översiktlig redogörelse för bland annat praktiska detaljer kring pressträffen.” I övrigt har riksåklagaren har inga ytterligare kommentarer att lämna i ärendet. Information om överprövning. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag torsdag lämnat in en häktningsframställning vid Gävle tingsrätt mot en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till försök till mord. Händelsen inträffade den 26 februari 2020 i en lägenhet i Gävle. Mannen är begärd häktad i sin utevaro.

  I samma ärende är sedan tidigare en man och en kvinna häktade misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök. Häktningsförhandling kommer att ske i Gävle tingsrätt i dag torsdag kl. 14.30. Målnummer i Gävle tingsrätt: B 661-20. Kontakt Chefsåklagare Per Lindqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål är tillgänglig efter häktningsförhandlingen på 010-562 53 85.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Chefsåklagare Krister Petersson har i dag onsdag den 10 juni beslutat att lägga ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 1986 med motiveringen ”misstänkt avliden”.

  Chefsåklagare Krister Petersson meddelade sitt beslut under en digital pressträff tillsammans med Polismyndigheten på onsdagsförmiddagen. Enligt Petersson misstänks dådet ha utförts av en ensam gärningsman, Stig Engström. - Eftersom den personen är död, kan jag inte väcka åtal mot honom, utan har beslutat att lägga ner förundersökningen. Enligt min mening går det inte att komma runt Stig Engström som misstänkt gärningsman. Min bedömning är att det efter drygt 34 år är svårt att tro att vidare utredning skulle ge någonting ytterligare, jag anser att vi kommit så långt man kan begära, säger chefsåklagare Krister Petersson. I utredningen har vittnes- och målsägandeförhör analyserats. Man har också i stor utsträckning varit utlämnade åt det polisiära spaningsarbetet som vidtogs närmare brottstidpunkten. Detta har den nuvarande Palmeutredningen inte kunnat göra om. - Det handlar bland annat om Stig Engströms signalement som stämmer väl överens med flera av vittnenas uppgifter. Hans egna uppgifter om vad han gjorde under den aktuella tiden stämmer inte med vad andra har sagt. Uppgifterna talar starkt för att han befunnit sig på platsen, men i en helt annan roll än vad han velat få det att se ut som. Sammantaget finns en rad omständigheter som talar för Engström. Hade den nuvarande Palmegruppen varit med för 34 år sedan hade Stig Engström blivit frihetsberövad om han inte kunnat lämna tillfredsställande förklaringar. Min bedömning är att det skulle ha räckt för att få honom häktad, säger chefsåklagare Krister Petersson. - Vi hade haft en rimlig chans att säkra mordvapnet och andra omständigheter samt att i grunden utreda om han medverkat i en konspiration. Nu går inte detta, avslutar Krister Petersson. Spaningsledare Hans Melander, som också deltog på pressträffen, säger att Palmeutredningen är en av världens största utredningar. - Det är Sveriges i särklass största brottsutredning och jämförs ibland med mordet på JFK och Lockerbieattentatet. Den har pågått sedan 1986 och innehåller 22 430 olika uppslag. 90 000 personer ingår i förundersökningen och cirka 40 000 är omnämnda. Drygt 10 000 personer är hörda, många av dem flera gånger. Drygt 4 000 fordon ingår. Och 134 personer har erkänt mordet, varav 29 direkt till polisen, säger spaningsledare Hans Melander. Åklagare och polis är endast tillgängliga för intervjuer för dem som har föranmält detta i tidigare skede. Beslutet Foto på Krister Petersson       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som i tisdags morse anhölls och greps misstänkt för mord på två personer i Linköping 2004 har begärts häktad. Direkt efter häktningsförhandlingen i dag bjuder Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten in till en gemensam pressträff i Linköping. Häktningsförhandling i målet kommer att hållas i Linköpings tingsrätt i dag onsdag med start kl 12.30.

  Plats för pressträff: Linköpings tingsrätt, Brigadgatan 3, sal 3 (samma sal som häktningsförhandlingen hålls i). Tid för pressträff: Onsdag den 10 juni efter avslutad häktningsförhandling. Pressträffen beräknas starta omkring kl 13.30. Efter pressträffen erbjuds möjlighet för enskilda intervjuer på plats. Medverkande: Jan Staaf, Polismyndigheten, utredningssektionen i polisområde Östergötland Henry Jansén, Polismyndigheten, grova brott i polisområde Östergötland Ricky Ansell, Polismyndigheten, nationellt forensiskt centrum Britt-Louise Viklund, förundersökningsledare Åklagarmyndigheten Anmälan till pressträff: På grund av rådande pandemi behöver vi försäkra oss om att antalet personer som deltar i pressträffen inte blir för stort. Därför måste alla som vill komma på pressträffen anmäla sig i förväg. För att så många som möjligt ska kunna bevaka kommer högst två personer per mediehus att kunna delta. Anmälan till pressträffen ska ske till polisen genom e-post till [email protected] senast i dag onsdag klockan 10.00. För den som inte kan delta i pressträffen på plats i Linköping finns möjlighet att få en kommentar av åklagaren på 010-562 58 11 kl. 16-17 i eftermiddag. Tingsrättens målnummer: B 2426-20     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Stärkta misstankar mot mannen anhållen för dubbelmordet i Linköping

  Den man som misstänks för mord på två personer i Linköping 2004 anhölls i frånvaro av åklagare i går eftermiddag klockan 14.13. Han greps i morse strax före klockan 7 i sin bostad i Linköping. Anhållningsbeslutet verkställdes av regionala insatsstyrkan. Gripandet var odramatiskt och effektivt.

  Läs mer

  Den man som misstänks för mord på två personer i Linköping 2004 anhölls i frånvaro av åklagare i går eftermiddag klockan 14.13. Han greps i morse strax före klockan 7 i sin bostad i Linköping. Anhållningsbeslutet verkställdes av regionala insatsstyrkan. Gripandet var odramatiskt och effektivt.

  Efter ett kort delgivningsförhör har åklagaren beslutat att anhållandet ska kvarstå. Mannen har DNA-topsats och Nationellt forensiskt centrum (NFC) har lämnat förhandsbesked om positiv träff på den anhållne mannen. Åklagaren har ändrat misstankegraden mot mannen från skälig misstanke till sannolika skäl misstänkt för mord i två fall i Linköping den 19 oktober 2004. Förhör med den misstänkte genomförs under eftermiddagen tillsammans med hans försvarare. Även andra utredningsåtgärder pågår. Åklagaren hoppas kunna ta ställning till häktningsfrågan under onsdagen. Efter häktningsförhandling kommer en pressträff att genomföras. Närmare information om dag, tid och plats kommer senare. Åklagaren måste vara tillgänglig för kontakter med utredarna och har inte möjlighet att svara på frågor från media innan dess. Efter pressträffen kommer åklagaren att finnas tillgänglig för enskilda intervjuer. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 2426-20   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten kommer att uppdatera informationen i ärendet via ett nytt pressmeddelande ungefär klockan 14 i dag tisdag.

  Den misstänkte är skäligen misstänkt och det pågår intensivt arbete med flera utredningsåtgärder som syftar till att stärka misstanken eller utesluta den. Åklagaren måste vara fullt tillgänglig för utredningen och har ingen möjlighet att lämna några kommentarer alls till media för närvarande. Försvarare har förordnats för den misstänkte och vidare förhör kommer att hållas under dagen. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 2426-20     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man anhållen för 16 år gammalt dubbelmord i Linköping

  År 2004 inträffade ett uppmärksammat dubbelmord på en kvinna och ett barn i Linköping. I ett pilotprojekt har polisen i Linköping anlitat släktforskare och använt släktforskningsdatabaser för att efterforska gärningsmannen. Under tisdagsmorgonen greps och anhölls en man såsom skäligen misstänkt för morden. Ärendet leds nu av åklagare.

  Läs mer

  År 2004 inträffade ett uppmärksammat dubbelmord på en kvinna och ett barn i Linköping. I ett pilotprojekt har polisen i Linköping anlitat släktforskare och använt släktforskningsdatabaser för att efterforska gärningsmannen. Under tisdagsmorgonen greps och anhölls en man såsom skäligen misstänkt för morden. Ärendet leds nu av åklagare.

  Ärendet har, i och med att en misstänkt gärningsman nu finns, överlämnats till åklagare. Kammaråklagare Britt-Louise Viklund på Åklagarkammaren i Linköping är från och med den 8 juni förundersökningsledare. Den skäligen misstänkte är en man från Linköpingstrakten född 1983. Han frihetsberövades på morgonen den 9 juni. Framställan om offentlig försvarare har lämnats in till Linköpings tingsrätt. Åklagaren är för närvarande inte tillgänglig för ytterligare kommentarer. Mer information kommer att lämnas senast när åklagare beslutat om den misstänkte ska begäras häktad eller inte. Beslut i häktningsfrågan måste fattas senast på fredag kl 12 och ges in till Linköpings tingsrätt. Efter en eventuell häktningsförhandling kommer en pressträff att genomföras. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 2426-20   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Beslut i mål om död treåring i Norrköping

  I dag fredag beslutade Norrköpings tingsrätt att den åtalade mamman till den treåring som hittades död i sitt hem i Norrköping i januari i år ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Först när resultatet av undersökningen är klart kommer huvudförhandlingarna i målet att återupptas och slutföras.

  Läs mer

  I dag fredag beslutade Norrköpings tingsrätt att den åtalade mamman till den treåring som hittades död i sitt hem i Norrköping i januari i år ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Först när resultatet av undersökningen är klart kommer huvudförhandlingarna i målet att återupptas och slutföras.

  Kammaråklagare Anna Lander kommer inte att kommentera tingsrättens beslut och är inte tillgänglig för media förrän efter att dom meddelats i målet. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 353-20   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten bjuder in till digital pressträff på onsdag den 10 juni kl. 9.30. Då presenterar chefsåklagare Krister Petersson sitt beslut och berättar om utredningen tillsammans med spaningsledare Hans Melander.

  Pressträffen kommer att hållas digitalt med anledning av coronapandemin. Pressträffen sänds på Åklagarmyndighetens  och Polismyndighetens ordinarie YouTubekanaler med möjlighet till enskilda intervjuer efteråt. Pressträffen kommer att tolkas på engelska på en särskild Youtubekanal.  Det innebär att reportrar inte kan vara fysiskt närvarande på pressträffen. Skälet är att vi räknar med ett stort intresse och på det här sättet kan vi undvika att samla fler än 50 personer i en lokal. Media som föranmält sig kommer att medverka på länk och då kunna ställa frågor under en gemensam frågestund. Obligatorisk anmälan till frågestund och enskilda intervjuer Reportrar som vill delta på frågestunden måste föranmäla sig. En person per mediehus ges möjlighet att ställa frågor under frågestunden. Av tidsskäl får varje person ställa en eller två frågor. Anmäl dig till [email protected] Mejla bild på din presslegitimation eller ett intyg från din redaktionella uppdragsgivare. Observera att om det skulle komma ett mycket stort antal intervjuförfrågningar eller önskemål om att ställa frågor på frågestunden på pressträffen kan vi av tidsskäl behöva begränsa antalet reportrar som får möjlighet att ställa frågor. När du får bekräftelse på din anmälan får du information om hur du ansluter dig digitalt till pressträffen och hur frågestunden går till. Enskilda intervjuer efteråt Efter pressträffen kommer chefsåklagare Krister Petersson vara tillgänglig för intervjuer på Skype. Skälet är att han tillhör en riskgrupp. Anmäl dig till [email protected] med samma uppgifter som till frågestunden, samt en mejladress dit Skypeinbjudan ska skickas. Du kommer att få en egen slot när din anmälan tagits om hand. Vid behov kan Krister Petersson också vara tillgänglig på Skype/telefon den 11 och 12 juni kl. 10-15. Spaningsledare Hans Melander kommer däremot att vara fysiskt tillgänglig. Plats och tid meddelas senare till dem som önskar intervju. Intervjuförfrågan mejlas till [email protected] Alla anmälningar ska vara inne senast måndag 8 juni kl. 15. Tappning av ljud och bild Media som önskar livesignal måste anmäla detta i förväg. Du får kontaktuppgifter när du anmäler dig. Kontakt Presstjänsten, Åklagarmyndigheten, 010-562 50 20 Annika Collin, pressansvarig Åklagarmyndigheten, 010-562 50 15 Anna Knöfel Magnusson, pressekreterare Åklagarmyndigheten, 010-562 51 99 Nationellt mediecenter, Polismyndigheten, 010-563 91 70   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >