Aktuella pressmeddelanden

 • En av de två personer som anhölls i måndags kväll på sannolika skäl misstänkta för mord har i dag begärts häktad. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

  Den andra av de två anhållna, en pojke, släpptes i onsdags kväll eftersom misstankarna mot honom försvagats. Under onsdag kväll greps en man som var anhållen i sin frånvaro. Han är skäligen misstänkt för mord. Häktningsförhandlingen kommer att hållas i Skellefteå tingsrätt i dag kl. 15.30. Målnummer i tingsrätten: B 198-23. Utredningen befinner sig i en intensiv fas och fler uppgifter kan inte lämnas för tillfället. Förundersökningsledare Linnea Hedström är inte tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för grovt främjande av flykt och grovt vapenbrott efter fritagningen i Norrköping den 8 februari.

  Senast kl. 12 på lördag den 18 februari måste åklagaren besluta om den misstänkta ska begäras häktad eller inte. Eftersom utredningen är i ett mycket tidigt skede kan ingen ytterligare information lämnas för närvarande. Åklagaren är heller inte tillgänglig för media. När ytterligare information finns lämnas den i ett pressmeddelande. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 614-23. Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-19690-23.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökningen gällande den polischef som delgivits misstanke om bl.a. grovt tjänstefel i samband med en tjänstetillsättning 2015 fortsätter.

  – Det återstår förhör och analyser av digitalt material samtidigt som inkommande tipsuppgifter bearbetas efterhand. Det går för närvarande inte att lämna någon prognos om när utredningen kan vara klar, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck. Åklagaren är inte tillgänglig för media Bakgrund Den 12 december 2022 beslutade vice överåklagare Bengt Åsbäck att inleda förundersökning till utredande av grovt tjänstefel gällande tillsättningen av en polischef 2015 vid Polisens nationella operativa avdelning. Den 22 december 2022 beslutade Bengt Åsbäck att även inleda förundersökning om det tjänstevapen som ska ha tilldelats samma polischef.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för mord och anstiftan till mord i Kristianstad

  Åklagaren har i dag åtalat en 16-åring för mord på en 25-årig man i centrala Kristianstad den 7 juni förra året. Två män är åtalade för anstiftan till mordet och en person är åtalad för medhjälp till mordet. Åklagarna är tillgängliga för media på telefon i dag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag åtalat en 16-åring för mord på en 25-årig man i centrala Kristianstad den 7 juni förra året. Två män är åtalade för anstiftan till mordet och en person är åtalad för medhjälp till mordet. Åklagarna är tillgängliga för media på telefon i dag.

  En halvtimme efter mordet i juni greps 16-åringen, som sedan dess varit frihetsberövad. De andra tre greps under senhösten och har varit häktade sedan dess. Enligt åklagarna var det fel person som sköts vid tillfället. 16-åringen är därför även åtalad för förberedelse till mord på det tilltänkta offret. – Mordet grundar sig i en konflikt mellan rivaliserande gäng i Kristianstad. Vi är nöjda med att vi har kunnat driva en förundersökning som leder till att vi kan åtala både utföraren och anstiftarna, säger senior åklagare Marie-Louise Holmberg, som varit förundersökningsledare tillsammans med senior åklagare Johan Eriksson. Den omfattande bevisningen består bland annat av förhör med vittnen, övervakningsfilmer, bilder, beslag av mordvapen och en elsparkcykel som åklagaren menar att den misstänkta har använt i samband med mordet. Målnummer i Kristianstads tingsrätt: B 1444-22.   Kontakt Åklagarna Marie-Louise Holmberg, 010-562 62 94, och Johan Eriksson, 010-56 26 290, är tillgängliga på telefon i dag kl. 11-12.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer anhållna för mord i Malå

  Natten till i går måndag beordrades polis till en adress i Malå i Västerbottens län. En skadad person anträffades på platsen och avled senare av sina skador. Två personer, en vuxen man och en pojke under 18 år, greps och anhölls under måndagskvällen skäligen misstänkta för mord.

  Läs mer

  Natten till i går måndag beordrades polis till en adress i Malå i Västerbottens län. En skadad person anträffades på platsen och avled senare av sina skador. Två personer, en vuxen man och en pojke under 18 år, greps och anhölls under måndagskvällen skäligen misstänkta för mord.

   – Under dagen fortgår arbetet genom förhör med ett antal personer, teknisk undersökning samt analyser. Vi är inne i ett intensivt läge av förundersökningen och kommer därför inte att kunna svara på fler frågor eller lämna några kommentarer i nuläget, säger kammaråklagare Linnea Hedström vid Åklagarkammaren i Umeå. Senast på torsdag 16 februari kl. 12 måste åklagare besluta om de anhållna personerna ska begäras häktade eller om de ska försättas på fri fot.  Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM 22012-23.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren kommenterar fällande dom från Högsta domstolen

  Högsta domstolen har i dag meddelat fällande dom i ett mål som riksåklagaren överklagat och som rör så kallad indiciebevisning. I målet friade hovrätten en man som tingsrätten tidigare dömt till livstids fängelse för mord vid en busshållplats i Märsta, norr om Stockholm. Riksåklagare Petra Lundh är tillgänglig för media på förmiddagen i dag.

  Läs mer

  Högsta domstolen har i dag meddelat fällande dom i ett mål som riksåklagaren överklagat och som rör så kallad indiciebevisning. I målet friade hovrätten en man som tingsrätten tidigare dömt till livstids fängelse för mord vid en busshållplats i Märsta, norr om Stockholm. Riksåklagare Petra Lundh är tillgänglig för media på förmiddagen i dag.

  – Jag kan konstatera att Högsta domstolen delar min uppfattning att bevisningen räckte i det här fallet. Först ska varje bevis värderas för sig och därefter måste en sammanvägd bedömning göras av all bevisning i målet. Flera pusselbitar som var för sig inte räcker för en fällande dom kan vid en samlad bedömning leda till att åtalet är styrkt. Dagens dom är principiellt viktig och kommer att få en stor betydelse, inte minst vid skjutningar i kriminella miljöer där det ofta saknas vittnen som berättar vad som hänt och där bevisningen därför består av indicier, säger riksåklagare Petra Lundh. Ur domen ”Det samlade värdet av bevisningen är i detta fall högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen; det framstår som mycket osannolikt att samtliga de omständigheter som framkommit genom åklagarens bevisning skulle föreligga även om gärningsmannen var någon annan än AC. Vid en sammanvägd bedömning ger därför den av åklagaren åberopade bevisningen ett mycket starkt stöd för åtalet.” Pressmeddelande vid överklagande Kontakt Riksåklagare Petra Lundh är tillgänglig för media i dag kl. 10-10.50 på 010-562 50 15. Hon är också tillgänglig för kortare fysiska intervjuer kl. 11-12 på Åklagarmyndighetens huvudkontor i Stockholm.  Telefonintervjuerna behöver inte bokas. Fysiska intervjuer måste däremot bokas på [email protected] senast kl. 10.30. När redaktionen anmält intresse återkommer vi med exakt tidpunkt för när intervjun kan ske. Byråchef Eva Bloch är tillgänglig för media på telefon för att kommentera domen från kl. 10, 010-562 51 96.      Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 50-årig kvinna mördades och hennes 25-åriga dotter blev allvarligt skadad i Örebro den 11 februari. En 25-årig man är anhållen misstänkt för mord och försök till mord. Åklagaren är mycket upptagen med förundersökningen och kan inte uttala sig för media.

  – Det finns varken en familjerelation eller relation över huvud taget mellan den misstänkta gärningspersonen och de utsatta kvinnorna. Den yngre kvinnan och gärningspersonen verkar ha varit skolkamrater en gång i tiden. Den misstänkta mannen har medgett att han är inblandad i den här händelsen, men vad som ligger bakom angreppet är inget vi kan lämna uppgifter om i det här skedet, säger senior åklagare Anders Persson. Senast på onsdag den 15 februari kl. 12 måste åklagaren bestämma om den misstänkta personen ska begäras häktad. Den person som tidigare varit anhållen är helt avförd från utredningen och har inget med händelsen att göra. Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-21131-23. Åklagaren är inte tillgänglig för media. Uppdaterad med uppgift om anhållningsfrist.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppsala tingsrätt meddelar i dag dom mot en man som åtalades för mord på ett LSS-boende i Enköping i november. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Domen kommer kl. 14. Tingsrättens målnummer: B 8830-22.   Kontakt Senior åklagare Elin Blank är tillgänglig för kortare kommentarer kl. 14–15 på 010-562 67 61.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Man begärd häktad för mord i Tuve, Göteborg

  Måndagen den 6 februari hittades en kvinna avliden i en bostad i Tuve. En man som befann sig i bostaden begärdes i går häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet. Mannen och kvinnan hade en relation till varandra.

  Läs mer

  Måndagen den 6 februari hittades en kvinna avliden i en bostad i Tuve. En man som befann sig i bostaden begärdes i går häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet. Mannen och kvinnan hade en relation till varandra.

  Utredningen är i ett tidigt och intensivt skede och polisen arbetar med informationshämtning, tekniska undersökningar och analyser. Häktningsförhandling sker kl. 14.30 i Göteborgs tingsrätt. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 2233-23. Kontakt Senior åklagare Shahrzad Rahimi är tillgänglig på 010-562 758 26 cirka en halvtimme direkt efter att häktningsförhandlingen avslutats.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Assistentåklagare Madeleine Bergdal har i dag beslutat att lägga ner en förundersökning om vållande till annans död då en 7-årig pojke avled på en fastighet tillhörande Oxelösunds kommun. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >