Aktuella pressmeddelanden

 • Riksåklagaren har överklagat en dom där två män frikänts av hovrätten för bland annat grov våldtäkt.

  Tingsrätten dömde en man för grov våldtäkt och en annan man för grov våldtäkt och våldtäkt av normalgraden för att de vid ett och samma tillfälle bland annat haft samlag med en kvinna mot hennes vilja. Hovrätten frikände männen eftersom man menade att åklagaren inte hade visat att målsäganden tvingats till samlag och andra sexuella handlingar genom våld. Riksåklagaren överklagar domen eftersom det förefaller som att hovrätten inte har prövat om målsäganden har deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna, vilket åklagaren påstått att hon inte gjort. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör hur bevisprövningen i förhållande till lagtextens ”inte deltar frivilligt” ska gå till när ett åtal för våldtäkt innehåller påstående om bland annat våld eller tvång, men när våld eller tvång inte har kunnat styrkas. Överklagandet (AMR 2021-21) Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mål om grovt jaktbrott

  På fredag den 19 mars kl. 13 meddelar Västmanlands tingsrätt dom i ett mål där fyra personer är åtalade i en uppmärksammad utredning om bland annat grovt jaktbrott och förberedelse till grovt jaktbrott. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media i samband med att dom meddelats.

  Läs mer

  På fredag den 19 mars kl. 13 meddelar Västmanlands tingsrätt dom i ett mål där fyra personer är åtalade i en uppmärksammad utredning om bland annat grovt jaktbrott och förberedelse till grovt jaktbrott. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media i samband med att dom meddelats.

  Målnummer Västmanlands tingsrätt: B 5279-18. Kontakt Kammaråklagare Lars Magnusson är tillgänglig för media på telefon den 19 mars kl. 13.30-14.30, 010-562 61 80.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i omfattande sexualbrottsmål i Västsverige

  Vänersborgs tingsrätt meddelar dom den 18 mars i målet där en 42-årig man från Västsverige är åtalad för att via internet ha utnyttjat unga flickor genom att förmå dem att fota och filma när de utför sexuella handlingar på sig själva. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Läs mer

  Vänersborgs tingsrätt meddelar dom den 18 mars i målet där en 42-årig man från Västsverige är åtalad för att via internet ha utnyttjat unga flickor genom att förmå dem att fota och filma när de utför sexuella handlingar på sig själva. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Åtalet omfattar åtta målsäganden i åldrarna 11-17 år som finns i Västra Götaland, Skåne, Västmanland, Värmland och Gävleborgs län. Dom meddelas torsdag den 18 mars kl. 14. Målnummer i Vänersborgs tingsrätt: B 1787-20. Kontakt Vice chefsåklagare Eva Johnsson är tillgänglig för media på telefon på torsdag 18 mars kl. 15-16, 010-562 71 67.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fyra personer har i dag åtalats för mutbrott för oegentligheter i samband med en it-upphandling i Region Skåne.

  En person åtalas för grovt givande av muta och tre personer anställda av Region Skåne för grovt tagande av muta. Upphandlingsvärdet ligger i storleksordningen ca 1 miljard kronor. Rättegången börjar den 22 mars i Malmö tingsrätt. Tingsrättens målnummer: B 12749–20.   Kontakt Kammaråklagare Thomas Forsberg är tillgänglig på telefon i dag den 12 mars, 010-562 53 68.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 70-årsåldern har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för en våldtäkt på en kvinna i en bostad under julhelgen 2020. Efter förhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

   – Vi har hört den misstänkta och vittnen. Vi går också igenom analyser av de beslag som tagits. Vilken typ av beslag det rör sig om går vi inte närmare in på, säger kammaråklagare Annika Bokefors i Uppsala som leder utredningen. Det är tingsrätten som sätter ut tid till förhandling. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 19-21.   Kontakt Efter häktningsförhandlingen är kammaråklagare Annika Bokefors tillgänglig för media på plats i tingsrätten. Hon är även tillgänglig för media på telefon i en halvtimme därefter, 010-562 67 79. Innan häktningsförhandlingen kan hon inte lämna några kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag den 10 mars väckt åtal mot en 56-årig man misstänkt för sex fall av våldtäkt och två fall av sexuellt ofredanden. De fyra målsägandena är asylsökanden som sökt hjälp hos 56-åringen då han arbetade som migrantkonsulent på RFSL Stockholm.

  Enligt åklagaren har övergreppen ägt rum på mannens tjänsterum i centrala Stockholm. Han arbetade då på RFSL Stockholm, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Målsägandena var mellan 26 och 28 år vid brottstillfällena. – Jag menar att de här männen har upplevt att de befunnit sig i en slags beroendeställning till 56-åringen. De har sökt upp honom för att få hjälp och rådgivning i sin asylprocess eller i sin rätt att få stanna i Sverige. Kärnfrågan vid rättens prövning är om männen har varit i en särskilt utsatt situation, vilket jag anser att de varit. De har uppfattat att de måste ha sex med honom för att få hjälp att få stanna i Sverige. Målsägandena har inte deltagit frivilligt, säger kammaråklagare Paulina Pilati vid City åklagarkammare. Mannen häktades den 11 december 2020 och har varit frihetsberövad sedan dess. Förhandlingsplan är inte utsatt, det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandling. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5388-20 Åklagaren är inte tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Inför hovrättsförhandlingen i slutet av maj har en ny åklagare tagit över. Hon håller nu på att sätta sig in i ärendet.

  Den 30 januari 2020 hittades en flicka, född 2016, död i sitt hem i Norrköping. Norrköpings tingsrätt dömde flickans mamma till fängelse i ett år och nio månader för vållande till annans död. Båda parter har överklagat domen. Göta hovrätt inleder huvudförhandling den 24 maj. Åklagaren har i sin överklagan begärt att hovrätten ska ändra tingsrättens dom i enlighet med åtalet och döma mamman för i första hand mord på dottern och i andra hand för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Åklagaren yrkar också att hovrätten ska döma henne för synnerligen grov misshandel i två fall av dottern född 2016 och av sonen född 2019. Åklagaren har även yrkat att mamman ska dömas för brott mot griftefrid. När det gäller straffet yrkar åklagaren att hovrätten dömer mamman till ett väsentligt längre fängelsestraff än vad tingsrätten dömt ut. Åklagaren som höll i ärendet i tingsrätten arbetar inte längre på Åklagarkammaren i Norrköping. Därför är en ny åklagare utsedd som tar ärendet i hovrätten. Det blir kammaråklagare Helene Gestrin på Åklagarkammaren i Linköping. – Helene Gestrin har erfarenheten som behövs av stora och komplexa mål. Eftersom de mer erfarna åklagarna i Norrköping är uppbokade på andra stora mål under våren får vi hjälp av kollegorna i Linköping. Det här är ett bra exempel hur vi stöttar varandra inom myndigheten, säger kammarchef Torsten Angervåg i Norrköping. – Jag håller nu på att sätta mig in i ärendet och det kommer att ta ytterligare en tid, säger kammaråklagare Helene Gestrin. Målnummer i Göta hovrätt: B 2705–20. Huvudförhandlingen i hovrätten inleds den 24 maj och avslutas i början av juni. Totalt beräknas huvudförhandlingen pågå under minst åtta förhandlingsdagar.   Kontakt Kammaråklagare Helene Gestrin, 010-562 58 06, tillgänglig på telefon i dag den 10 mars klockan 13–14.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fredag den 12 mars kl. 11 meddelar Attunda tingsrätt dom i målet där två svenska män är åtalade för omfattande narkotikasmuggling. Åklagaren är tillgänglig på fredag vid lunch.

  I januari åtalade åklagaren två män för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Männen misstänks ligga bakom organiserad smuggling av cannabis genom Europa. Målnummer i Attunda tingsrätt: B 2191-20. Pressmeddelande vid åtal den 21 januari   Kontakt Kammaråklagare Sara Nilsson är tillgänglig på telefon för media på fredag 12 mars kl. 11.30-12.30,  010-562 50 40. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Status i utredning om försök till mord i Vetlanda

  Förundersökningen av den händelse i Vetlanda onsdagen den 3 mars då flera personer överfölls och skadades av en man med kniv fortgår. Senast fredagen den 19 mars kl.11 måste åklagare besluta om det kan väckas åtal mot den man som häktades i fredags på sannolika skäl misstänkt för försök till mord i sju fall.

  Läs mer

  Förundersökningen av den händelse i Vetlanda onsdagen den 3 mars då flera personer överfölls och skadades av en man med kniv fortgår. Senast fredagen den 19 mars kl.11 måste åklagare besluta om det kan väckas åtal mot den man som häktades i fredags på sannolika skäl misstänkt för försök till mord i sju fall.

  – Utredningen är inne i ett intensivt skede och det pågår sedvanliga förundersökningsåtgärder som tekniska undersökningar samt förhör med såväl målsäganden, vittnen och med den misstänkta gärningsmannen. Vad som framkommer vid dessa undersökningar är inget vi kan gå ut med i nuläget. Vi kan inte heller kommentera olika uppgifter om detaljer i utredningen utan måste nu lägga allt fokus på att komma vidare i förundersökningen, säger kammaråklagare Adam Rullman på Åklagarkammaren i Jönköping. Åklagaren är inte tillgänglig för media förrän beslut tagits i åtalsfrågan. Om utredningen inte hunnit bli klar den 19 mars kan åklagaren begära förlängd åtalstid. När det finns något ytterligare att kommunicera i ärendet så kommer detta att göras i ett nytt pressmeddelande. Målnummer vid Eksjö tingsrätt: B 431-21   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökningen om försök till mord i centrala Falun i går pågår, vittnesförhör och tekniska undersökningar genomförs. Åklagaren är tillgänglig för frågor på telefon i dag.

  En person är misstänkt och eftersöks. Bilden av händelseförloppet har klarnat något. Polisen önskar dock få kontakt med personer som varit i området kring Willys samt Lidl i Falun i går måndag och som kan ha gjort iakttagelser som kan vara av intresse i aktuell utredning. Målsägandens tillstånd är stabilt men målsäganden vårdas fortfarande på sjukhus. Kontakt Åklagaren, Ludmila Pronko, är tillgänglig för frågor fram till kl 15 i dag på 010-562 66 83.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >