Aktuella pressmeddelanden

November

 • I dag 30 november 2017 har åtal väckts vid Alingsås tingsrätt för omfattande bedrägerier samt ett fåtal utpressningsfall utförda av personer på en flyttfirma.

  - Jag har i dag väckt åtal mot sex personer gällande 28 brottstillfällen fördelade över hela landet. Den aktuella flyttfirman har vid brottstillfällena agerat under flera olika namn, säger kammaråklagare Martin Svensson. Större delen av brotten som åtalet gäller har ägt rum under 2017, men åtalet omfattar även brott som begåtts under åren 2015 och 2016. En av de misstänkta är häktad sedan en dryg månad tillbaka. Denne bedöms som mest involverad i flyttverksamheten och åtalas bland annat för grovt bedrägeri. Huvudförhandlingen beräknas pågå i sju dagar och kommer inledas under december (datum ännu ej fastställt). Målnummer i Alingsås tingsrätt: B 1048-16. KontaktKammaråklagare Martin Svensson vid Åklagarkammaren i Borås är tillgänglig för media på telefonnummer 010-562 72 50 i dag 30 november klockan 15-16. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • På torsdag den 30 november klockan 14 meddelar Uppsala tingsrätt dom i ett ärende där en 41-årig man är åtalad för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott med mera. Åklagarna är tillgängliga efter att dom meddelats.

  Den misstänkte har suttit vid sin dator i Sverige och via intenet fått kontakt med unga flickor från USA, Kanada och Skottland. Genom hot har han förmått dem att inför webbkamera utföra sexuella handlingar som han spelat in. Totalt finns 27 målsägare, varav nio inte är identifierade. De 18 som är identifierade var alla 15 år eller yngre när brotten begicks. Ingen person har hittills dömts för våldtäkt när de sexuella handlingarna skett över nätet. - Vi ser fram emot att få en domstolsprövning av frågan om de sexuella handlingar som barnen utför på sig själva kan bedömas som våldtäkt. Vi anser att det finns stöd i praxis för det och att de omständigheter som finns i det här fallet kan ge en sådan utgång. Vi menar att det kan vara våldtäkt även om gärningspersonen inte är fysiskt i rummet där de sexuella handlingarna sker, om gärningarna är så allvarliga som här är fallet, säger förundersökningsledare Annika Wennerström vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Målnummer: B3216-16 Uppsala tingsrätt Kontakt: Åklagarna är tillgängliga per telefon klockan 14.45 - 16 torsdag den 30 november. Annika Wennerström, kammaråklagare och förundersökningsledare 010-562 55 58 Emelie Källfelt, kammaråklagare 010-562 55 59 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning om avlidna i Tullinge nedlagd

  Onsdagen den 15 november, påträffades ett barn avlidet i ett villaområde i Tullinge i södra Stockholm. På platsen fanns även en svårt skadad kvinna som fördes till sjukhus där hon senare under dagen avled. Förundersökningen har nu lagts ned.

  Läs mer

  Onsdagen den 15 november, påträffades ett barn avlidet i ett villaområde i Tullinge i södra Stockholm. På platsen fanns även en svårt skadad kvinna som fördes till sjukhus där hon senare under dagen avled. Förundersökningen har nu lagts ned.

  - Den förundersökning som har bedrivits om barnets död har nu lagts ner. Med hänsyn till de anhöriga och på grund av sekretess till skydd för de avlidnas personliga förhållanden kommer jag inte att lämna ytterligare detaljer eller gå närmare in på skälen för beslutet, säger kammaråklagare Tobias Kudrén. - Av samma skäl har jag inga andra detaljer att lämna kring kvinnan än att hon har avlidit av en kroppsskada som inte är självförvållad eller orsakad av annan. Någon förundersökning om denna persons död har inte bedrivits, säger åklagaren. Åklagaren kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I media har det de senaste dagarna rapporterats om två svenskägda fartyg som transporteras för skrotning på en strand i Indien. Det kan handla om otillåten avfallstransport där själva fartygen utgör avfallet.

  Eftersom det gäller svenska fartyg och svenska myndigheter är involverade (Naturvårdsverket och Transportstyrelsen) så har Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål beslutat att öppna ett ärende i Sverige. - Syftet är att utreda om det finns underlag för att inleda en svensk förundersökning om otillåten avfallstransport, säger kammaråklagare Aino Pietilä som leder utredningen vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. KontaktKammaråklagare Aino Pietilä vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, telefon 010-562 55 03. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förlängd åtalstid i utredningen om dådet på Drottninggatan

  Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017. Den misstänkte har genom sin försvarare medgivit fortsatt häktning med restriktioner. Domstolen har beviljat åklagarens yrkande utan häktningsförhandling.

  Läs mer

  Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017. Den misstänkte har genom sin försvarare medgivit fortsatt häktning med restriktioner. Domstolen har beviljat åklagarens yrkande utan häktningsförhandling.

  Åtal ska vara väckt senast den 21 december 2017. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 4708-17 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Beslut om misstänkt uppmärksammat sexualbrott

  Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren har beslutat att lägga ned förundersökningen i ett ärende om misstänkt våldtäkt, mindre grovt brott samt två fall av sexuellt ofredande mot en kvinna i riksdagen.

  Läs mer

  Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren har beslutat att lägga ned förundersökningen i ett ärende om misstänkt våldtäkt, mindre grovt brott samt två fall av sexuellt ofredande mot en kvinna i riksdagen.

  - Det har genomförts förhör med parterna samt andra som haft uppgift att lämna i ärendet och viss skriftlig bevisning har inhämtats. I förundersökningsmaterialet står ord mot ord och det saknas objektiv utomstående bevisning som kan klargöra vad som hänt mellan parterna, skriver åklagaren i beslutet. Länk till beslutet (pdf)Bakgrund: Pressmeddelande från Åklagarmyndigheten 2017-09-26 KontaktChefsåklagare Maria Sterup är tillgänglig för media per telefon i dag, torsdag kl 10-11.010-562 70 68 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Pressinbjudan – åtal för mord i Surahammar

  Den 23 november väcker åklagaren åtal mot en 31-årig man misstänkt för mord på en kvinna i Surahammar den 1 augusti 2017. I samband med att åtal väcks bjuds media in till pressträff torsdag den 23 november klockan 12 i polishuset i Västerås.

  Läs mer

  Den 23 november väcker åklagaren åtal mot en 31-årig man misstänkt för mord på en kvinna i Surahammar den 1 augusti 2017. I samband med att åtal väcks bjuds media in till pressträff torsdag den 23 november klockan 12 i polishuset i Västerås.

  Mannen har suttit häktad misstänkt för mord sedan den 5 augusti. Hans inställning under förundersökningen har varit att han vidgår att han varit på plats men att han varken kan erkänna eller förneka brott. Medverkande på pressträffen: Carin Lantorp, kammaråklagare Joakim Björk, kriminalinspektör polisen Tillfälle för intervjuer kommer att erbjudas efteråt. Anmälan och tidpunkt Anmäl dig till [email protected] senast torsdag 23 november klockan 8.30. Medtag presslegitimation eller liknande. Samling i receptionen i polishuset, Västgötegatan 7, Västerås, klockan11.40 på torsdag. Pressträffen startar klockan 12. Huvudförhandlingen hålls i Västmanlands tingsrätt och startar den 5 december. Målnummer: B 3619-17 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • SVT Väst har uppmärksammat frågan om så kallad CBD-olja. Med anledning av detta lämnar Åklagarmyndigheten följande kommentar.

  Åklagarmyndighetens uppfattning om CBD-olja Frågan om CBD-olja är att betrakta som narkotika bör, när det är lämpligt, prövas av Högsta domstolen. Åklagarmyndigheten inställning är att det finns övervägande skäl som talar för att olja som är producerad av industrihampa är att anse som narkotika om den innehåller THC, vilket är en narkotikaklassad substans. - Frågan har dock ännu inte prövats av Högsta domstolen. Jag anser därför att det vore av vikt för ledning av rättstillämpningen med ett uttalande av Högsta domstolen om CBD-olja som är producerad av industrihampa är narkotika, säger riksåklagare Anders Perklev. Myndighetens Utvecklingscentrum Stockholm följer rättsutvecklingen i syfte att finna mål som lämpar sig för en prövning i Högsta domstolen. En förutsättning är att det i ett sådant mål finns CBD-olja i beslag. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag tisdag kl 11 meddelar Örebro tingsrätt dom i mål om människohandel. En av åklagarna i målet kommer finnas tillgänglig för media på telefon för kommentarer från klockan 11.45.

  Pressmeddelande från Åklagarmyndigheten 2017-08-18. Målnummer i Örebro tingsrätt: 351-17 KontaktKammaråklagare Jenny Clemedtson, Internationella åklagarkammaren Stockholm, tillgänglig på telefon från kl 11.45.010-562 57 35 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Uttalande om #medvilkenrätt

  I dag har ett 60-tal chefer inom Åklagarmyndigheten samlats vid ett chefsmöte och bland annat diskuterat #medvilkenrätt. Cheferna har enats kring ett uttalande.

  Läs mer

  I dag har ett 60-tal chefer inom Åklagarmyndigheten samlats vid ett chefsmöte och bland annat diskuterat #medvilkenrätt. Cheferna har enats kring ett uttalande.

  "Vi har tagit del av uppropet #medvilkenrätt och berörts av vittnesmålen. Som chefer har vi ett stort ansvar för att motverka sådana oacceptabla beteenden. Vi ser allvaret i vad som nu har kommit fram. Vi ska lyssna och agera för allas rätt till personlig integritet. Som åklagare är det också vårt uppdrag att se till att de händelser som är brott blir hanterade för hela samhällets räkning." Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >