Krigsplacering

Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten.

Totalförsvaret är under uppbyggnad. Som ett led i arbetet har Åklagarmyndigheten blivit en beredskapsmyndighet och har därmed ett särskilt ansvar inom viktiga samhällsfunktioner.

Åklagarmyndigheten ska klara av sitt uppdrag även om Sverige utsätts för krigsfara eller krig. Därför kommer tillsvidareanställda medarbetare att krigsplaceras, om de inte är krigsplacerade på annat håll.

En krigsplacering innebär att det i förväg är bestämt att du vid höjd beredskap ska fortsätta arbeta på Åklagarmyndigheten. Plikten börjar att gälla först när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Har du ett tillfälligt uppdrag, är konsult eller provanställd blir du inte krigsplacerad men det kan ändras om du blir tillsvidareanställd.

Som krigsplacerad på Åklagarmyndigheten är du en del av det civila försvaret och krigsplaceringen innebär inte att du ska bära vapen. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du läsa mer om krigsplacering.