Från akademin till praktiken. En forskarkonferens om hedersrelaterat våld och könsstympning.

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum anordnar tillsammans med Barnafrid – Linköpings universitet och Jämställdhetsmyndigheten en konferens med fokus på forskning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Syftet är att sprida pågående och avslutad forskning från de senaste fem åren till relevanta målgrupper som arbetar direkt med utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning eller indirekt via utvecklingsarbete inom relevanta områden.

Konferensen äger rum den 30 maj kl. 8.30-16 på Linköping Konferens och Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping.

Anmälan sker via denna länk senast den 12 maj.

Linköpings kongress och konsert (Foto: Visit Linkoping & Co.)Linköping Konsert och Kongress. (Foto: Visit Linköping & Co).

Publicerad 2023-04-25

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Fler nyheter