Aktuella pressmeddelanden

Maj

 • Ny bevisning i dubbelmordet i Långared

  Rättegången startar i Alingsås tingsrätt på måndag. Statens Kriminaltekniska Laboratorium har i analys funnit den mördade kvinnans DNA i bagageutrymmet i den ene misstänktas bil.

  Läs mer

  Rättegången startar i Alingsås tingsrätt på måndag. Statens Kriminaltekniska Laboratorium har i analys funnit den mördade kvinnans DNA i bagageutrymmet i den ene misstänktas bil.

  - Det kommer bli ett av de starkaste bevisen vi har och stärker teorin om att de använt bilen vid brottet för att frakta det stulna kassaskåpet, säger kammaråklagare Daniel Larsson.

  Läs mer
 • Julian Assanges advokat, Ms Rose, meddelade i morse Storbritanniens högsta domstol, the Supreme Court, att hon kan komma att begära att domstolen öppnas för fortsatta överväganden.

  Domstolen har beviljat Rose 14 dagar att komma in med en sådan begäran. När det finns ett lagakraftvunnet beslut i Storbritannien ska, enligt regelverket om en europeisk arresteringsorder, Assange föras till Sverige inom tio dagar.

  Läs mer
 • Storbritanniens högsta domstol har i dag beslutat att avslå Julian Assanges överklagan.

  Två lägre instanser har tidigare beslutat att Julian Assange ska överlämnas till Sverige enligt den europeiska arresteringsordern. Dessa har överklagats av Assange och 1-2 februari 2012 hölls förhandlingar i högsta domstolen, The Supreme Court, som nu alltså meddelat sitt beslut. Enligt regelverket om en europeisk arresteringsorder ska Assange föras till Sverige inom tio dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft. Överåklagare Marianne Ny kan för närvarande inte lämna någon information om ärendet, men kommer att vara tillgänglig för medier i samband med en häktningsförhandling i Sverige.

  Läs mer
 • Den 26-årige mannen och den 23-åriga kvinnan döms av Uppsala tingsrätt till åtta års fängelse vardera.

  - Vad gäller ansvarsfrågorna, människorov, försök till bedrägeri och försök till utpressning, så har tingsrätten gått på min linje. Straffet är strängt men ligger ändå under det jag yrkade. Nu behöver jag en vidare genomläsning av domen för att analysera och fundera kring hur jag kommer att agera på det, säger kammaråklagare Lars Hedvall vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Det var strax efter jul somde tvåpersonerna kidnappade en person i syfte att pressa dennes familj på pengar. Efterintensivt polis- och åklagararbete hittades den kidnappade personen i en källare i en skola i Norrland. Lars Hedvall finns tillgängligpå telefon under eftermiddagen

  Läs mer
 • Storbritanniens högsta domstol, The Supreme Court, kommer onsdagen den 30 maj att avkunna beslut i frågan om Julian Assange ska överlämnas till Sverige. Närmare information finns på domstolens hemsida.

  Ytterligare information kommer att lämnas på Åklagarmyndighetens hemsida snarast möjligt efter att beslutet avkunnats. Överåklagare Marianne Ny har ingen information att lämna så länge ärendet handläggs i Storbritannien.

  Läs mer
 • Det finns ingen anledning att anta att det föreligger något brott som hör under allmänt åtal.

  Kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruptionhari dag beslutat att lägga ned den förundersökning som pågått under våren 2012om misstankar om mutbrott mot flera kommunala tjänstemän och bestickning från VD:n för det privata bolaget AB Furuviksparken. Förundersökningen har avsett ett flertal resor till USA under åren 2004-2010. Skälet tillåklagarens beslutär att det genom utredningen framkommit mycket tydliga uppgifter om att de inblandades avsikter hela tiden varit att kostnaderna för de kommunala tjänstemännens deltagande skulle betalas av bolaget Furuvik fastigheter AB, vilket då ägdes till hälften av Gävle kommun. En av resorna har fakturerats riktigt. De omständigheter som medfört att övriga resor först lång tid senare fakturerats på sätt som ursprungligen avsetts innefattar inte heller något agerande som ger anledning att anta att något annat brott som hör under allmänt åtal föreligger. Förundersökningen avslutas därföri sin helhet.

  Läs mer
 • Åklagare överklagar tingsrättens dom i målet om nationalarenan i Solna

  -Jag har, i de delar som tingsrätten frikänt,överklagat tingsrättens dom beträffande fem av de åtalade personerna eftersom jag anser attdet mot bakgrund av bl a vad tingsrätten själv har anfört finns anledning räkna med att hovrätten skall komma till annan uppfattning än vad tingsrätten gjort, säger chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption.

  Läs mer

  -Jag har, i de delar som tingsrätten frikänt,överklagat tingsrättens dom beträffande fem av de åtalade personerna eftersom jag anser attdet mot bakgrund av bl a vad tingsrätten själv har anfört finns anledning räkna med att hovrätten skall komma till annan uppfattning än vad tingsrätten gjort, säger chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption.

  .

  Läs mer
 • I oktober 2011 rånades och mördades ett äldre lantbrukarpar brutalt på sin gård i Långared utanför Alingsås.

  Mannen överrumplades och slogs ihjäl med ett tillhygge ute i ladugården medan frun kvävdes och ströps i sin säng. Båda offrens arm- och fotleder var även tejpade och bundna med buntband. Gärningsmännen stal sedan parets kassaskåp. Två polska medborgare häktades av Alingsås tingsrätt i sin utevaro och kunde efter samarbete med polska myndigheter gripas i Polen. De båda männen utlämnades till Sverige i december och har sedan dess varit häktade. Idag väcktes åtalet mot männen för två fall av mord och grovt rån. - Bevisningen består bland annat av positionering av mobiltelefoner, skoavtryck som säkrats på brottsplatsen samt att samma ovanliga buntband som offren bundits med hittades hos den ene mannen i samband med gripandet i Polen, säger kammaråklagare Daniel Larson. Rättegången inleds den 4 juni vid Alingsås tingsrätt och beräknas pågå under sex dagar.

  Läs mer
 • Åtal väckt för dubbelmord i Tullinge

  Kammaråklagare Hanna Lemoine vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm väckte idag åtal mot den man som är misstänkt för ett dubbelmord som ägde rum i Tullinge tidigare i år.

  Läs mer

  Kammaråklagare Hanna Lemoine vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm väckte idag åtal mot den man som är misstänkt för ett dubbelmord som ägde rum i Tullinge tidigare i år.

  Mannen har suttit häktad misstänkt för mord i två fall sedan i mitten av februari och är son till ett av offren. Rättegången startar under nästa vecka i Södertörns tingsrätt.

  Läs mer
 • Två av landets minsta åklagarkammare, Östersund och Karlskrona, ska under en försöksperiod handlägga samtliga trafikärenden i landet.

  Försöket startade den 1 maj 2012, genom att Karlskrona förutom att handlägga ärenden från Blekinge också tog över trafikärendena från Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län. Till Östersund överfördes ärenden från Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län. Införandet kommer att ske successivt och den 1 november 2012 ska enligt planen hela landet omfattas. Försöket kommer att drivas i full skala i ett års tid och ska utvärderas vid ingången av år 2014. Sammanlagt två åklagare och åtta beredningsadministratörer ingår i trafikmålsorganisationen. De ärendetyper som berörs är trafikbrott med endast böter i straffskalan. Exempel på sådana brott är vårdslöshet i trafik, brott mot trafikförordningen, brott mot fordonskungörelsen och brott mot kör- och vilotiderna. Totalt rör det sig om cirka 40000 brottsmisstankar varje år inom denna kategori ärenden. Avsikten med försöksverksamheten är att utvärdera om myndighetens handläggning av trafikärenden kan utvecklas i och med att de handläggs på enbart två åklagarkammare. Förstudier har visat att en koncentration bör innebära bland annat ökad effektivitet, men också en mer enhetlig handläggning och ökad kvalitet. Det faktum att små enheter tillförs personal innebär också att sårbarheten minskar på dessa enheter. Positiv start Inledningen av försöksverksamheten har gått bra. Några mindre tekniska problem kunde lösas snabbt. Organisationen och arbetsmetoderna på kamrarna i Karlskrona och Östersund fungerar som avsett. Nästa etapp, där ytterligare sex län tillförs, är planerad till den 1 september 2012.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >