Aktuella pressmeddelanden

Maj

 • Dom meddelas på måndag i mordärende i Norrtälje

  Den 22 maj avslutade Norrtälje tingsrätt rättegången i ett ärende där en 54-årig kvinna är åtalad misstänkt för mord genom förgiftning med cyanid. Åtalet omfattar även flera fall av grov stöld och stöld. När dom meddelas är åklagaren tillgänglig för media per telefon.

  Läs mer

  Den 22 maj avslutade Norrtälje tingsrätt rättegången i ett ärende där en 54-årig kvinna är åtalad misstänkt för mord genom förgiftning med cyanid. Åtalet omfattar även flera fall av grov stöld och stöld. När dom meddelas är åklagaren tillgänglig för media per telefon.

  Norrtälje tingsrätt meddelar dom 3 juni kl. 13.30, målnummer B 1268-18 Kontakt Kammaråklagare Madeleine Pettersson är tillgänglig för media per telefon kl. 14-15 måndag 3 juni, 010-562 55 42.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten och samverkande myndigheter har lämnat den årliga rapporten till regeringen om användningen av så kallade hemliga tvångsmedel.

  Antalet misstänkta personer som varit föremål för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (dvs. telefonavlyssning) ökade något under 2018 jämfört med föregående år. Även antalet misstänkta som berörts av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har ökat något. 2018 var antalet misstänkta personer som övervakats nästan detsamma som 2013, men antalet tillstånd har ökat med 133 procent under perioden. Förklaringen till det är att misstänkta allt oftare byter telefoner och att det alltså behövs fler tillstånd per misstänkt person. Hemlig kameraövervakning minskade något under 2018, medan hemlig rumsavlyssning ökade; antalet misstänkta personer med 41 procent och antalet tillstånd med 69 procent. Den stora ökningen av antalet tillstånd förklaras av många tillstånd i några få ärenden. Vad är hemliga tvångsmedel? Till hemliga tvångsmedel räknas telefonavlyssning (så kallad hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation), kameraövervakning, rumsavlyssning samt hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, vilket innebär att man hämtar in uppgifter om vilka som har talat i telefon och när samtalen ägt rum, men inte vad som sagts. Hemliga tvångsmedel beslutas av domstol och huvudregeln är att det misstänkta brottet ska medföra fängelse i viss tid   Läs hela rapporten Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)   Kontakt Överåklagare Mats Svensson vid Utvecklingscentrum Malmö är tillgänglig för frågor fram till kl 14 i dag på 010-562 60 50.     Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Häktningsförhandling Assangeärendet

  På måndag 3 juni kl. 10 håller Uppsala tingsrätt häktningsförhandling där Julian Assange begärts häktad i sin utevaro. Efter förhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

  Läs mer

  På måndag 3 juni kl. 10 håller Uppsala tingsrätt häktningsförhandling där Julian Assange begärts häktad i sin utevaro. Efter förhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

   – Jag begär att tingsrätten ska häkta Assange i sin utevaro på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt av graden mindre grovt brott. Om tingsrätten beslutar att häkta honom kommer jag att gå vidare med att utfärda en europeisk arresteringsorder i vilken han begärs utlämnad till Sverige, säger Eva-Marie Persson. Julian Assange har dömts för brott i Storbritannien och kommer att avtjäna 25 veckor av straffet innan han kan friges, enligt uppgifter från brittiska myndigheter. En utlämningsprocess pågår i Storbritannien, där han kan komma att utlämnas till USA. – Vid en konkurrenssituation mellan en svensk europeisk arresteringsorder och en amerikansk utlämningsbegäran, är det brittiska myndigheter som beslutar om prioriteringsordningen. Utgången av den processen går inte att förutse, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson. Kontakt Häktningsförhandlingen sker måndag den 3 juni kl. 10 i Uppsala tingsrätt. Direkt efter häktningsförhandlingen kommer vice överåklagare Eva-Marie Persson att vara tillgänglig för media på plats i tingsrätten. Tolk som översätter mediefrågor till och från engelska finns också på plats. Innan dess är åklagaren inte tillgänglig för media. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 3167-19 Anmäl närvaro till Uppsala tingsrätt. Pressmeddelande när förundersökningen återupptogs 13/5     Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har väckt åtal mot sex ungdomar misstänkta för att ha rånat tio jämnåriga pojkar i centrala Stockholm. Assistentåklagare Maximillian Berg Molin är tillgänglig i eftermiddag för media.

  I november 2018 rånades tio ungdomar i centrala Stockholm. Sex jämnåriga har i dag åtalats misstänkta för rån. En av gärningsmännen åtalas också för övergrepp i rättssak eftersom han misstänks för att vid fyra av råntillfällena ha hotat flera målsäganden att söka upp dem om de polisanmälde händelserna. - Tack vare att målsägandena snabbt efter händelserna anmälde vad som hänt kunde polisen säkra teknisk bevisning och övervakningsfilmer. Den bevisningen har varit avgörande för mig för att kunna väcka åtal, säger Maximillian Berg Molin. Målnummer i Stockholms tingsrätt B 16244-18 Kontakt Assistentåklagare Maximillian Berg Molin vid City åklagarkammare i Stockholm är tillgänglig för media per telefon 010-562 52 19 i dag den 28 maj kl. 15-16.30. Utredaren Daniel Danial vid lokalpolisområde Skärholmen, är tillgänglig för media under dagen per telefon, 010-564 23 98.       Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Hovrätten ogillade ett åtal om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt där den tilltalade genomfört samlag med en person som sov och därför inte deltog frivilligt. Enligt hovrätten var det inte visat att den tilltalade haft uppsåt eller varit grovt oaktsam i förhållande till att den andre personen sov och inte deltog frivilligt i samlaget.

  Omständigheterna i målet illustrerar en situation som torde vara relativt vanligt förekommande, nämligen att personer som inte tidigare haft sexuellt umgänge med varandra hamnar i samma säng efter intag av alkohol eller droger och att sexuella handlingar då förekommer.  Införandet av sexualbrottslagstiftningen som bygger på frivillighet syftar till att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande Lagstiftaren har ansett att man måste ställa höga krav på att den som genomför sexuella handlingar med någon som är passiv eller ger dubbeltydiga signaler verkligen förvissar sig om att den andra personen deltar frivilligt. Enligt lagstiftaren ska det också i vissa särskilt klandervärda fall räcka med att den som genomför samlag borde ha insett att den andra personen inte deltog frivilligt (så kallad omedveten oaktsamhet). Uttalandena i förarbetena är dock relativt knapphändiga i detta avseende. Det finns heller inga direkta uttalanden om hur prövningen ska göras och när omedveten oaktsamhet kan anses straffbar. Enligt riksåklagarens uppfattning är det därför av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen bland annat uttalar sig om detta.   Överklagandet (pdf, nytt fönster) Kontakt My Hedström, byråchef på Åklagarmyndighetens rättsavdelning. 010-562 50 27     Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för synnerligen grovt vapenbrott i Skärholmen

  Kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson har väckt åtal i ett ärende där en 30-årig man är misstänkt för synnerligen grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Både åklagaren och utredaren är tillgängliga för media per telefon.

  Läs mer

  Kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson har väckt åtal i ett ärende där en 30-årig man är misstänkt för synnerligen grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Både åklagaren och utredaren är tillgängliga för media per telefon.

  Den 8 april 2018 påträffade polisen ett mycket stort antal vapen samt sprängmedel och narkotika i två bilar i ett garage i Stockholmsförorten Skärholmen. Efter ett omfattande utredningsarbete åtalas nu mannen, som varit frihetsberövad sedan november 2018.  – Polisens insats som möjliggjorde att dessa skjutvapen, explosiva varor och narkotikan kunde beslagtas i Skärholmen och deras fortsatta utredningsarbete är mycket betydelsefullt för arbetet mot den organiserade brottsligheten. I utredningen har vi skickat in betydande mängder material till Nationellt forensiskt centrum för teknisk undersökning. Forensikernas insats har resulterat i teknisk bevisning som väsentligt bidragit till att jag i dag väcker åtal, säger kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 15537-18 Kontakt Kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgänglig för media per telefon i dag den 28 maj kl. 13-14, 010-562 54 31. Jonas Lindberg, utredningsledare på grova brottsektionen i polisområde Stockholm Syd, är tillgänglig för media under dagen, 010-564 25 29.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 22-årig man sköts ihjäl i Segeltorps centrum i Stockholm 21 oktober 2018. I dag väcks åtal mot en 24-årig man som misstänks för mordet. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Den 22-åriga mannen sköts ihjäl då han gick ut från en restaurang i Segeltorps centrum där han hade varit med sin 20-åriga kusin under kvällen. Han sköts ihjäl bakifrån, på nära håll, med automatvapen. – Det finns ingenting i utredningen som tyder på att det fanns en hotbild mot vare sig den mördade mannen eller hans kusin. Mordet är högst sannolikt en felskjutning, dvs mordoffret var troligtvis inte det tilltänka offret, säger kammaråklagare Anna Stråth vid åklagarkammaren i Södertörn. Skytten tog sig till och från mordplatsen på en scooter. Scootern anträffades knappt 20 minuter efter mordet i en källargång i en flerfamiljsfastighet i Vårby gård. I scootern anträffades mordvapnet. Den misstänkte mannen knyts till scootern och vapnet genom teknisk bevisning. Den misstänkta mannen åtalas för mord på 22-åringen, försök till mord alternativt framkallande av fara för annan avseende kusinen, samt för grovt vapenbrott (detta för ett annat tillfälle än mordtillfället). Den misstänkte mannen förnekar brott. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B15979-18 Kontakt Kammaråklagare Anna Stråth är upptagen i annan förhandling under dagen men finns tillgänglig på 010-562 73 46 ca kl 16.30-17.30.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 24-årig man från Motala har åtalats misstänkt för elva fall av dråp under tiden 5 oktober - 27 november 2017. I andra hand yrkar åklagaren att han ska dömas för vållande till annans död, grovt brott.

  Mannen har via nätet sålt fentanylanaloger, som påstås ha orsakat de elva unga männens död. Det är första gången rubriceringen dråp prövas i ett sådant här ärende. Männen som köpte en fentanylanalog via nätet var mellan 24 och 35 år när de avled. De kommer från Härnösand, Hässleholm, Jönköping, Kiruna, Karlshamn, Sundsvall, Upplands Väsby, Uppsala, Vimmerby, Västerås och Växjö. Fentanylanalogen klassades i oktober 2017 som hälsofarlig vara och i december 2017 som narkotika. Det räcker med en mycket liten dos för att den ska vara dödlig. Utredningen har bedrivits sedan hösten 2017 med många förhör bland annat med anhöriga till de avlidna, teknisk utredning och analyser av mängder av beslag. Den misstänkta mannen var inledningsvis häktad i knappt två månader men släpptes då han inte ansågs kunna skada utredningen längre. Den misstänkte förnekar brott. - Det finns en dom från hovrätten i Stockholm i en liknande utredning som visar att man kan bli dömd för grovt vållande till annans död för att ha sålt fentanylanaloger. Vållande till annans död är ett oaktsamhetsbrott. Nu vill jag att rätten ska pröva brottsrubriceringen dråp, som är ett uppsåtligt brott, säger kammaråklagare Britt-Louise Viklund vid Åklagarkammaren i Linköping. - Jag menar att det här varit ett systematiskt tillvägagångssätt, bedrivet i stor omfattning via ett företag utan kontroll över spridningen och som givit den åtalade mannen stora inkomster. Den misstänkte mannen har varit likgiltig inför att fentanylanaloger kan döda och att det är lätt att ta en överdos, säger Britt-Louise Viklund. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 4218-17. Kontakt Kammaråklagare Britt-Louise Viklund är tillgänglig för media i dag kl. 13.00 – 14.30 på 010-562 58 11. Utredare Fredrik Bratt, utredare grova brottsgruppen i polisområde Östergötland är tillgänglig för media efter kl. 13 på 010-566 69 03.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • I nuläget finns ingen förundersökning om förtal av EU-parlamentariker. Ingen anmälan har heller ännu inkommit till Särskilda åklagarkammaren.

  Åklagarmyndigheten beklagar den felaktiga informationen som tidigare publicerats pga av ett missförstånd.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare vid Särskilda åklagarkammaren har inlett förundersökning om misstänkt sexuellt ofredande.

  Beslutet om förundersökning fattades på onsdagen av chefsåklagare Maria Sterup. Med hänsyn till förundersökningssekretess kan inga ytterligare upplysningar lämnas i nuläget. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När ny information om utredningen finns kommer den att lämnas genom pressmeddelande.    Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >