Åklagarmyndighetens logotyp

Åklagarmyndighetens logotyp består av en vapensköld samt namnet Åklagarmyndigheten. Skölden får aldrig framställas utan namnet. Använd hela logotypen och låt den alltid få luft runt omkring, så att den inte placeras för nära till exempel text eller andra logotyper. Logotypen får inte förvrängas eller på något sätt förvanskas.

Åklagarmyndighetens kommunikationsavdelning bör alltid konsulteras innan logotypen laddas ner och används. Vi förbehåller oss rätten att neka användande. Kommunikationsavdelningen når du via e-post på kommunikation(a)aklagare.se eller via presstjänsten, 010-562 50 20.

  Logotyp i färg i eps-format för tryck (högerklicka på länken och välj Spara som)

 

Logotype fotograferad på dörr

 

Logotyp färg fotograferad skylt på dörr (högerklicka på länken och välj Spara som)
  Logotyp i svart i eps-format för tryck (högerklicka på länken och välj Spara som)
  Logotyp i färg i png-format för webb (högerklicka på länken och välj Spara som)
  Logotyp i svart i png-format för webb (högerklicka på länken och välj Spara som)
liggande svartvit logo

Liggande logotyp i svart i jpg-format
(högerklicka på länken och välj Spara som)

 

liggande logo i färg Liggande logotyp i färg i jpg-format
(högerklicka på länken och välj Spara som)

Staven med handen är en typ av spira med en "domarehand" (main de justice), med två utsträckta fingrar. Den användes vid de franska kungarnas kröningar, representerande rättvisan och förekommer även i Napoleon I:s vapen. Åklagarmyndighetens logotyp utgörs av lilla riksvapnet överlagt av två korslagda stavar med den till edgång lyfta handen av guld. Skölden är krönt av kunglig krona.