Video: Inspirerande åklagaruppdrag utomlands

Sedan drygt två månader arbetar en av myndighetens åklagare i Palestina, som en del av en EU-mission. Missionens uppdrag är att hjälpa till att bygga upp ett rättsväsende.

- Ja, det är ju inte alldeles enkelt, men vi pratar med dem som är ansvariga för departementet och försöker identifiera de områden där vi ser att de kan bli bättre. Tillsammans tittar vi på lagstiftning och letar upp vilka utbildningar och workshops som de kan gå.

Vad tycker du om uppdraget så här långt?

- Det är fantastiskt spännande och lärorikt på många plan.

Vad säger du om Palestina?

- Det är en spännande och komplex miljö och man blir ständigt påmind om att palestinierna lever under ockupation och har gjort under lång tid.

Vilka är de stora skillnaderna?

- Det är naturligtvis stora skillnader, framför allt för mig. Jag kommer från en miljö där jag har kunskap om mycket och är nu på ett ställe där jag är en rookie.

Vad gjorde att du sökte dig till uppdraget?

- Jag har länge funderat på att göra något av det här slaget och här gavs möjligheten att komma till en spännande miljö i ett sammanhang där man lämnar ett bidrag till en lite bättre värld.

Vad hoppas du kunna åstadkomma när du är klar med uppdraget?

- Jag hade hoppats kunna säga fred i Mellanöstern, men det kommer jag inte kunna säga. Men jag vill kunna lämna några positiva bidrag och kunna förmedla lite av det svenska synsättet som har präglat mig.

Vad har du att säga till unga åklagare om möjligheterna att kunna jobba utomlands?

- Redan från början är åklagaryrket fantastiskt spännande. Det rymmer verkligen variation till ett helt yrkesliv. Med den här möjligheten att bidra även utanför Sveriges gränser till internationella samarbeten är det en bonus till ett från början bra jobb.

Det svåraste med uppdraget?

- Jag har inte stött på något riktigt svårt. Jo, att hitta i Ramallah är fantastiskt svårt!

Det bästa med uppdraget?

- Att få träffa så många trevliga, engagerade och kunniga människor, både lokala och kollegor från andra EU-länder.

 

Publicerad 2018-11-23

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter