Rekrytering av åklagare

Hur ansöker jag?

Du ansöker om arbete inom Åklagarmyndigheten direkt från annonserna om lediga tjänster i listan under fliken "Karriär".

Genom att fylla i alla uppgifter lagras informationen i rekryteringssystemet. Det innebär att personalavdelningen samt alla områdeschefer, kammarchefer och chefer för utvecklingscentrumen kan se din ansökan.

Du behöver ett användarnamn och ett lösenord för att söka via länken, dessa skapas när du använder sidan första gången. Sedan kan du hålla din ansökan aktuell och söka nya jobb som ledigförklaras utan att fylla i alla uppgifter igen. 

Om du har glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord kan du höra av dig till personalavdelningen på telefon 010-562 50 00.

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår webbplats så kan du naturligtvis skicka din ansökan per post. 

Hur går rekryteringsprocessen till?

Åklagaraspiranter

När det blir dags att rekrytera till en specifik ort publicerar vi en annons här på aklagare.se och i våra sociala medier. De kandidater som uppfyller de formella kraven i vår annons får genomföra tre webbaserade urvalstester; ett personlighetstest och två prestationstester. Resultatet på testerna blir sedan en viktig del vid bedömningen över vilka som går vidare till nästa steg, dvs. intervju.

Intervjun genomförs i regel på en åklagarkammare under ledning av en personalhandläggare. Med på intervjun är också kammarchefen och eventuellt ytterligare en eller två representanter från kammaren, till exempel vice kammarchef eller chefsadministratör. Efter intervjuerna beslutas vilka som går vidare till referenstagning. På den kandidat vi önskar anställa genomförs en bakgrundskontroll inom ramen för en fastställd säkerhetsprövningsprocess.

 

Extra åklagare

Man kan bli anställd som extra åklagare om man efter fullgjord notariemeritering har kvalificerad erfarenhet av juridiskt arbete som t.ex. advokat, assessor eller domare i svensk domstol.

Som extra åklagare har man en tidsbegränsad anställning som omfattar 12-18 månader, därefter bedöms om man kan bli anställd som kammaråklagare på dispens.

Rekryteringsprocessen för extra åklagare ser likadan ut som för åklagaraspiranter.