Tillgänglighetsredogörelse för aklagare.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda aklagare.se. Här beskriver vi hur aklagare.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av aklagare.se?

Vi är medvetna om att webbplatsen inte är tillgänglighetsanpassad i alla delar men vi strävar efter att förbättra tillgängligheten och arbetar kontinuerligt med detta.

Meddela oss om du behöver innehåll i ett annat format, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa till med det. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontaktuppgifter till oss för att rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på aklagare.se. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller de krav som ställs i lagen, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till oss

Du kan också kontakta oss per post: Kommunikationsavdelningen, Åklagarmyndigheten, Box 5553, 114 85 Stockholm eller på telefon: 010-562 50 00.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgänglighetsanpassat

På aklagare.se publiceras många dokument av olika slag för nedladdning, oftast i pdf-format. Våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga, framför allt pdf-filer. Det krävs en stor översyn av hela detta område och det går i nuläget inte att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda problemen. 

Åklagarmyndigheten åberopar därför undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för pdf-filer.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsens tillgänglighetsanpassning granskas löpande med hjälp av ett analysverktyg. Vi går igenom brister och åtgärdar dem en gång i månaden.

Tillgängligheten på webbplatsen kontrollerades senast i september 2021.