Förmåner och arbetsmiljö

Som anställd inom Åklagarmyndigheten finns flera förmåner och myndigheten arbetar aktivt med arbetsmiljö- och friskvårdsfrågor.

Arbetsmiljö

Åklagarmyndighetens grundsyn är att en trygg och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga eftersom det ger förutsättningar för god hälsa. Åklagarmyndigheten ska arbeta hälsofrämjande och ge alla anställda förutsättningar till ett hållbart och långt arbetsliv.

Åklagarmyndighetens sociala arbetsmiljö har återkommande i olika interna undersökningar lyfts fram som mycket bra med en hög kollegial stämning.

Säkerhet

Säkerhetsfrågorna är ett prioriterat arbete vid Åklagarmyndigheten och syftar till att alla medarbetare ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. En löpande säkerhetsanpassning sker av våra arbetssätt, lokaler och rutiner för att kunna hantera de situationer som uppstår. Säkerhetsarbetet sker inom hela organisationen och på alla nivåer. 

Friskvård

Som en hälsofrämjande förmån lämnar Åklagarmyndigheten ett årligt friskvårdsbidrag för inköp av träningskort eller andra friskvårdande aktiviteter. Du har även möjlighet att disponera en timme per vecka till friskvård.

Vid varje arbetsplats finns en friskvårdsansvarig som initierar och verkar för ett aktivt dagligt friskvårdsarbete.

Semester

Hur många semesterdagar du har rätt till beror på din ålder.

  • ​Fram till och med det år du fyller 29 år har du 28 semesterdagar.
  • Från och med det år du fyller 30 år har du 31 semesterdagar.
  • Från och med det år du fyller 40 år har du 35 semesterdagar.

Arbetstid

Som åklagare har man enligt kollektivavtal oreglerad arbetstid. Övriga personalkategorier har enligt kollektivavtal reglerad arbetstid med 39,45 timmar per vecka. Även med reglerad arbetstid finns möjlighet till en flexibel start- och sluttid för dagen enligt flextidsavtalet, om arbetet tillåter.

Flextiden får nyttjas inom den så kallade flexramen och betyder att arbetet får påbörjas (måndag-fredag) mellan kl. 7 och 9 och avslutas mellan kl. 15 och 19.

Distansarbete

Åklagarmyndigheten är positiv till möjligheten för medarbetare att kunna arbeta på annan plats än kontoret. Möjligheten till distansarbete bedöms utifrån verksamhetens krav, arbetsuppgifterna och medarbetarens förutsättningar.

Föräldraledighet och ersättning

Vid föräldraledighet med föräldrapenning har du rätt till föräldralön. Det innebär att du förutom föräldrapenningen även har rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön. Anställda som har barn upp till och med 12 år har möjlighet att arbeta deltid.

Läkarbesök och läkemedel

Besök hos läkare, mödravård och företagshälsovård kan göras på arbetstid samt att läkemedel och läkarvård ersätts till viss del.

Försäkringar

Som anställd inom Åklagarmyndigheten omfattas du av Statens tjänstegrupplivförsäkring TGL-S, arbetsskadeförsäkringen PSA och Statens tjänstereseförsäkring.

Tjänstepension

Som komplement till den allmänna pensionen betalar Åklagarmyndigheten in till din tjänstepension enligt pensionsavtal PA16.