Åklagarområde Stockholm

I Åklagarområde Stockholm ingår följande åklagarkammare: Norrorts åklagarkammare med Lokal åklagare i Visby, Västerorts åklagarkammare, Södra åklagarkammaren samt City åklagarkammare.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 70296
107 22 Stockholm

Besöksadress:
Kungsbron 21, Stockholm

Expeditionstider kl. 9–12 och 13–15 varje helgfri måndag–fredag

 

Kontaktpersoner:

Områdeschef Eva Thunegard
Kansliåklagare/kammaråklagare Tobias Ejeby