Åklagarområde Stockholm

I Åklagarområde Stockholm ingår följande åklagarkammare: Norrorts åklagarkammare med Lokal åklagare i Visby, Västerorts åklagarkammare, Söderorts åklagarkammare, Södertörns åklagarkammare samt City åklagarkammare.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

På våra kontaktsidor hittar du växelnummer till samtliga åklagarkammare. Om du söker direktnumret till en specifik åklagare är du välkommen att kontakta växeln.

Postadress:
Box 70296
107 22 Stockholm

Besöksadress:
Kungsbron 21, Stockholm

Expeditionstider kl. 9–12 och 13–15 varje helgfri måndag–fredag

 

Kontaktpersoner:

Områdeschef Eva Thunegard
Kansliåklagare/kammaråklagare Vida Paridad