Seminarium om lagföring avseende vissa brott av återvändare från IS-kontrollerade områden

Hur bedrivs arbetet med att utreda folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begångna av återvändarna från Syrien och Irak? Det var ämnet för ett välbesökt seminarium för journalister.

Särskilda krigsbrottsåklagare

Åklagarmyndigheten har tolv särskilt utsedda åklagare som arbetar med krigsbrott. Här syns fyra av dem. Från vänster i bild: Kammaråklagare Karolina Wieslander, kammaråklagare Reena Devgun, kammaråklagare Martina Winslow och kammaråklagare Henrik Attorps.

 

Sverige har ett internationellt åtagande att lagföra och utreda brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser. När det gäller brott som begåtts i Syrien och Irak så finns det  ett stort antal flyktingar från den konflikten som bor i Sverige. Det ger anledning att tro att det kan finnas vittnen, målsäganden och misstänkta här. Oavsett var brotten begåtts utreds då brotten här i Sverige av någon av Åklagarmyndighetens tolv särskilt utsedda åklagare som arbetar med krigsbrott.

Utredningar pågår

- Den största utmaningen är att hitta bevis för brott som kan ha begåtts i IS-kontrollerade områden. Vi letar efter vittnen och målsäganden i Sverige som kan bidra med sina berättelser. Utredningar pågår sedan den stora flyktingvågen 2015 då vi började dokumentera bevisning, något som görs i  samverkan med andra länder i Europa, säger kammaråklagare Reena Devgun.

Internationellt samarbete

För alla brotten som utreds är det stränga straffskalor där man kan dömas till livstid. Brotten kan lagföras i Sverige oavsett var i världen de begåtts och av vem. Det är inte heller någon preskription, vilket innebär att brotten kan lagföras utan begränsning i tid.

För att kunna arbeta effektivt över gränserna finns ett omfattande internationellt samarbete med bland andra åklagare i andra europeiska länder.

- Vi har ett bra samarbete med andra länder i olika nätverk och organ. En utredning kan innebära att en målsägande finns i ett land, ett vittne i ett annat och misstänkt i ett tredje. Då är internationellt samarbete A och O. Vi har en tydlig målbild av att de här brotten inte ska kunna begås ostraffade, säger kammaråklagare Henrik Attorps.

Om du vill anmäla brott och lämna din berättelse, kontakta polisens krigsbrottsutredare

Publicerad 2019-06-03

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter