”Snabbare lagföring är bra för alla”

I början var många skeptiska till projektet Snabbare lagföring. Varför ska vi lägga resurser på det här? Nu är däremot enigheten stor om att det är bra för alla: åklagare, polis, domstol och de inblandade parterna. Och för åklagarna innebär det att mindre tid behöver läggas på hanteringen av stölder och andra brott som är enkla att utreda.

–  Vi slipper sitta med flera och gamla mängdärenden i rätten, det är en mycket positiv effekt för oss. Målet med Snabbare lagföring är att förkorta tiden mellan att brottet begås till att dom faller från ett halvår ner till åtta veckor. Metodiken i utredningsarbetet är densamma, men processen ser annorlunda ut, säger kammaråklagare Maximillian Berg Molin vid City åklagarkammare.

Åklagare Maximilliam Berg Molin

Åklagare Maximilliam Berg Molin

Snabbare lagföring infördes i Stockholm city i januari i år, men startade i norra Stockholm redan 2018. Projektet har lovordats från flera håll och utökas successivt över landet. Syftet är att med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagförts hos åklagare eller domstol.

Förenklade processer

- Ringa narkotikabrott, stölder, snatterier och sexköp är exempel på brott som kan hanteras inom ramen för Snabbare lagföring. Om någon stjäl en fläskfilé på en matbutik och erkänner ringa stöld så kommer polis till platsen.  Polisen kontaktar en jourförundersökningsledare per telefon och får hjälp att räkna ut dagsboten.

- Personen som stal skriver på en fullmakt för att ett strafföreläggande ska kunna utfärdas. En sådan lagföring kan gå på ett par dagar. Om personen istället nekar får denna en tid för förhandling i domstol på plats och information om tillgänglighetsdelgivning. Huvudförhandlingen hålls sedan normalt inom 2-6 veckor, säger Maximillian Berg Molin.

Vad tycker du själv om det här sättet att arbeta på?

Som lagstiftningsprodukt är det här jättebra. Hela rättskedjan sparar pengar och resurser, tingsrätten behöver inte jaga delgivningar, vi har inga surdegar och polisen får snabb återkoppling på sitt arbete. Även för den tilltalade och för målsäganden är det positivt när man slipper vänta på sin dag i rätten om flera månader. Det är ett effektivt arbetssätt och vi lägger mer ansvar på den som är misstänkt för brottet att hålla reda på när man ska vara i rätten, avslutar Maximillian Berg Molin.

Är det inte lätt att det blir fort och fel?

Det var en av de stora farhågorna innan vi inledde arbetssättet. Blir det fel drar vi i handbromsen och då handläggs det som ett vanligt ärende hanteras idag. Vi har kontroll på kedjan hela vägen och det känns tryggt, säger han.

Fakta om Snabbare lagföring

För att ett brott ska bli aktuellt för handläggning inom Snabbare lagföring för vuxna lagöverträdare ska förundersökningen ledas av polis. Brottet får ha högst tre års fängelse i straffskalan och gärningspersonen ska vara påträffad på eller i närheten av brottsplatsen. Brottet ska även vara enkelt att utreda för att hanteras som en del av Snabbare lagföring. Projektet startade i januari 2018. Brås rapport om Snabbare lagföring (på Brå´s webbplats).

Publicerad 2020-05-11

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter