Vägledning om hundsmuggling

Det blir allt vanligare att hundar smugglas in i Sverige. För att underlätta handläggningen har Åklagarmyndigheten tagit fram en rättslig vägledning för åklagare som utreder dessa brott.

HundarUnder 2021 stoppade Tullverket 523 hundar vid gränsen. Året innan stoppades 294 hundar. Utvecklingen beror på att svenska uppfödare inte har kunnat möta den stora efterfrågan som uppstått. Hundsmugglingen är ofta organiserad och det går att tjäna mycket pengar på detta.

– Regelverket upplevs som svåröverskådligt och därför har vi tagit fram en rättslig vägledning för att underlätta för de åklagare som får hundsmugglingsärenden på sitt bord, säger kammaråklagare Fredrik Jönsson på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

I vägledningen beskrivs vilka villkor som gäller för att få föra in sällskapsdjur i Sverige, bland annat vilka hälsointyg och andra dokument som krävs. Den innehåller också ett antal rättsfall från senare år.

– Man kan se att domstolarna särskilt beaktar om hundarna kommer från områden där rabiessmittan är okontrollerad. Då bedömer man det i allmänhet som grovt brott, säger Fredrik Jönsson.

Grovt smugglingsbrott ger fängelse i mellan sex månader och sex år.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Rättslig vägledning 2022:16 om hundsmuggling

 

Foto: Stockfoto

Publicerad 2022-06-08

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter