Första svenska åklagarna utsända till ICC

Sverige förstärker för första gången verksamheten vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag med flera åklagare.

Med anledning av kriget i Ukraina har Sverige tillfrågats av Internationella brottmålsdomstolen (ICC) om att förstärka organisationen i olika uppdrag.

Petra Lundh, riksåklagare.

Utöver att Sverige redan ekonomiskt bidrar till domstolens arbete har Åklagarmyndigheten sedan tidigare samarbetat med ICC. Vi har också ett gott renommé i fråga om krigsbrottsutredningar från bland annat Irak och Syrien.

I april i år inledde även åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet en förundersökning för att kunna utreda misstankar om krigsförbrytelser i Ukraina.

– Sverige var ett av de första länderna att svara när förfrågan kom. Jag är väldigt glad över att våra åklagare kan bidra till att utreda krigsbrott vid ICC, säger riksåklagare Petra Lundh.

Åklagarna från Sverige bidrar med olika kompetenser

I september och oktober inleder tre åklagare sina ett år långa uppdrag i Haag. Det är ännu inte helt fastställt i vilka av ICC:s utredningar de svenska åklagarna ska arbeta med.

Linda Billfalk Åkerlund, chef enheten för internationell samordning och utveckling– Att bekämpa straffrihet för allvarliga brott mot den internationella rätten är för oss en naturlig del av vår fredsfrämjande verksamhet. Åklagarmyndigheten har sedan länge arbetat internationellt med att stärka principerna som en rättsstat har. Det är positivt att vi nu också får bidra till ICC, säger Linda Billfalk Åkerlund som är chef vid myndighetens enhet för internationell samordning och utveckling.

Utöver erfarenhet av krigsbrottsutredningar har domstolen velat rekrytera åklagare med vana av utredningar om sexualbrott, it-relaterad brottslighet samt brott mot barn och över lag erfarenhet av internationellt arbete.

– Intresset för uppdragen vid ICC har varit stort. Åklagarna som utnämnts har en bred erfarenhet som motsvarar den kompetens ICC frågat efter. Vi är övertygade om att åklagarna kommer skaffa sig värdefulla erfarenheter som de kan ta med sig tillbaka till myndigheten, säger Linda Billfalk Åkerlund.

Åklagarmyndigheten har efter intresseanmälningar nominerat åklagarna till ICC. Efter nomineringarna har domstolen självständigt fattat beslut om vilka åklagare de vill ha på plats i de olika uppdragen.

Foto på riksåklagare Petra Lundh och Linda Billfalk Åkerlund, chef vid enheten för internationell samordning och utveckling: Thomas Carlgren

Publicerad 2022-09-07

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter