Rekryteringssatsning på nya kompetenser inom it

Åklagarmyndigheten utökar it-avdelningen med nya roller som bland annat är kopplade till att myndigheten sedan den 1 oktober är beredskapsmyndighet. Dessutom ska systemet Cåbra som används för brottmålshanteringen utvecklas och förbättras. Totalt rekryteras nu över 20 medarbetare inom it.

– Vi är en myndighet som är i tillväxt. Tre av de nya rollerna är kopplade till vårt uppdrag som beredskapsmyndighet. De ska jobba med kommunikationssystemet Rakel och med signalskydd där vi ska kunna sända känslig information med särskilda kryptolösningar. De personerna kommer ha jättestor betydelse för vår kriskommunikation och krishantering. Det är både spännande och nödvändigt att vi utvecklar våra stöd för de områdena, säger it-direktör Anders Thoursie (se bild).

Nyckelpersoner behövs för att utveckla Cåbra

Cåbra är ett system som Åklagarmyndigheten har utvecklat och som alla åklagare och handläggare arbetar med dagligen. Det är ett ärendehanteringssystem för brottmålshanteringen, som också kommunicerar med bl.a. polisen, domstolarna, Kriminalvården och tullen. Fler medarbetare rekryteras nu för att jobba med den tekniska utvecklingen.

– Vi verkar inom ett spännande område, att arbeta med att bekämpa brottsligheten. Många här vill bidra till något viktigt i samhället. Är man programmerare så kan man med sin kunskap känna att man verkligen bidrar till något större i samhället, säger Anders Thoursie.

”Inga långa beslutsvägar”

En av nuvarande it-säkerhetsspecialister är Micael Sundqvist.

– Det är inte långa och sega beslutsvägar, it-säkerhetsarbetet har mandat och vi kan förändra sånt vi märker fungerar dåligt eller inte är säkert. Är man flexibel och noggrann med båda "teknikfötterna" på jorden så stormtrivs man hos oss, säger han.

Även chefer rekryteras

På it-avdelningen arbetar en rad olika professioner, bland andra drifttekniker, it-säkerhetsspecialister, handläggare, utvecklare, testare, arkitekter och åklagare. Nu ska de bli fler. Både drifttekniker, it-säkerhetsspecialister och ett antal chefer rekryteras.

Här finns en blandning av olika nationaliteter, åldrar, bakgrund och intressen.

– Vi har en fantastisk samling människor som tillsammans skapar it-stödet för resten av myndigheten. Jag är så stolt över att vi är så olika och över all den kompetens våra medarbetare har. Den gemenskap som finns hos oss är öppen, glad och omtänksam. Vi vill ha fler personer med i den gemenskapen, avslutar Anders Thoursie.

Läs mer om rekryteringen av it-personal.

Några av medarbetarna på it-avdelningen

Tre medarbetare på Åklagarmyndighetens it-avdelning.
(Fotograf: Per Groth)

Publicerad 2022-11-21

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter