Om rättsprocessen

Ett väl fungerande rättsväsende är en av grunderna för det demokratiska samhället. Rättssäkerhet innebär att enskilda ska kunna lita på lagstiftningen, myndigheterna och domstolarna. Åklagarmyndigheten är en del av rättskedjan som består av polis, åklagare, domstol och kriminalvård.

Under den här sektionen beskriver vi lite närmare hur rättsprocessen ser ut, framför allt vilken roll åklagaren har i de olika delarna av processen och vilken myndighet som gör vad.

Under den här sektionen på vår webbplats kan du också läsa mer om vad som gäller för den som drabbats av ett brott, är misstänkt, blivit vittne till ett brott eller är anhörig.