Anställd på Åklagarmyndigheten och jobba utomlands

Hon arbetar på Eurojust och koordinerar tillslag i flera länder, hjälper till i brottsutredningar med internationell koppling och hon har varit med och påverkat lagstiftningen i Ukraina. Karin Sigstedt är svensk åklagare som jobbar utomlands.

​– Att sitta med åklagare från flera länder och samarbeta i brottsutredningar som leder till att grov brottslighet klaras upp, att det faktiskt går, är väldigt positivt, säger Karin Sigstedt, som jobbat utomlands i ett och ett halvt år tidigare på EU-mission i Ukraina och nu på Eurojust.

Nyligen ville Tyskland ha hjälp från bland annat Sverige i ett skattebedrägeriärende.

– Vi kunde ha tillslag i sju länder samtidigt och säkra bevismaterial från bland annat ett företag som låg i Sverige, säger Karin Sigstedt.

I ett annat ärende, som nu är uppklarat, kartlades en organiserad kriminell grupp som transporterade narkotika genom hela Europa. Tillslag och husrannsakningar mot dem gjordes samtidigt i flera länder.

– Vi tog stora mängder narkotika, säger Karin Sigstedt.

Det kan se enkelt ut i efterhand men det ligger mycket jobb bakom med många möten, mejl och telefonsamtal. Att åklagare från flera länder kan samlas på plats på Eurojust för att diskutera ett gemensamt ärende underlättar samarbetet. Ibland kan åklagare från två eller flera länder också ingå i en gemensam utredning, så kallade joint investigation team, JIT. Då behövs ingen formell begäran mellan länderna om utredningsinformation, tvångsåtgärder eller bevismaterial. Karin Sigstedt hjälper till att skriva avtal för dessa team.

Brott är internati​​onella

Redan innan Sverige var med i EU, för över 20 år sedan, åkte Karin som läste på tyska juristlinjen på ett Erasmusutbyte till Heidelberg i Tyskland.

– Det gav mersmak för internationellt arbete, säger Karin Sigstedt.

På den tiden var man som färdigutbildad jurist dock tvungen att välja mellan att jobba internationellt eller bli åklagare. Hon valde åklagare. Sedan dess har Karin jobbat med bland annat ekonomisk brottslighet, grov organiserad och internationell brottslighet.

– Nu behöver jag inte välja längre mellan åklagarjobbet och en internationell karriär, säger hon.

Hon kan till och med vara anställd på Åklagarmyndigheten och jobba utomlands.

​​Det internationella arbetet är viktigt för Åklagarmyndigheten

– Det handlar så klart om att världen idag är internationaliserad och digitaliserad samt att brottsligheten är mer och mer internationell. Vill vi som åklagare nå framgång måste vi göra det tillsammans. Både för att lösa enskilda brott men också för att skapa goda förutsättningar för åklagararbetet genom att t.ex. vara aktiva i internationella nätverk/fora och se till att påverka den internationella lagstiftning och de riktlinjer som tas fram, säger Linda Billfalk Åkerlund, chef för internationell samordning och utveckling på Åklagarmyndigheten.

 

Linda Billfalk Åkerlund och Karin Sigstedt

Linda Billfalk Åkerlund, chef för internationell samordning och utveckling på Åklagarmyndigheten och åklagare Karin Sigstedt. Foto: Thomas Carlgren

Ukraina är där Sverige var inna​​n EU

Bra restauranger, jättegoda dumplings och ett trevligt utflyktsmål. Så beskriver Karin Sigstedt Kiev, huvudstaden i Ukraina där hon deltog i en EU-mission under ett år.

– Ukraina är ett väldigt stort land och i Kiev märkte man inte alls av kriget som pågår i de östra delarna, säger hon.

Karins uppdrag var att ge råd till Ukrainas riksåklagarkansli i allt från lagstiftningsfrågor till utbildning för åklagare.

– För mig var det en fördel att vara ordentligt bottnad i mina åklagarkunskaper, säger hon.

Karin Sigstedt har jobbat länge och är specialiserad på vissa områden, till exempel arbetet mot penningtvätt och återförande av brottsutbyte. Hon har jobbat på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet och Ekobrottsmyndigheten, på strategisk nivå på rättsenheten och på Utvecklingscentrum.

Karin jämför Ukraina med Sverige när det gäller samarbetet med gränsöverskridande brottslighet. Ukraina är där Sverige var innan vi gick med i EU. Då lades utredningar ner om en misstänkt hade försvunnit utomlands. Då fanns ingen möjlighet att veta var man skulle börja nysta. Sedan dess har EU stärkts, både lagstiftning och samarbetsformer har utvecklats. Idag har i princip alla ärenden med grov brottslighet internationell koppling. Det blir ett större och större nätverk av poliser och åklagare som jobbar världen över tillsammans. Det ger helt andra möjligheter.

– Nu får vi tag på brottslingarna även om de försvunnit från Sverige, de kan dömas till fängelse, vi återtar brottsutbyte och ger upprättelse till brottsoffer. Vi kan stoppa en pågående kidnappning, säger Karin Sigstedt.

​I Ukraina drev hon också ett projekt om internationellt samarbete och arrangerade erfarenhetsseminarium.

– Med EU-missionen som arrangör var det lättare för åklagare från Ukraina och de angränsande EU-länderna att mötas. Vi kunde hjälpa dem att lösa upp praktiska knutar och stärka samarbete mellan länderna, vilket är grundläggande för att utreda brott, säger Karin.

​Trygghet att vara anställd i Sverige

Karin Sigstedt är glad att få vara kvar som svensk åklagare i sitt internationella arbete. Hon tycker också det är skönt att fortsätta vara anställd på Åklagarmyndigheten eller som nu Ekobrottsmyndigheten som fortsätter ha arbetsmiljöansvaret även om hon jobbar utomlands.

– Jag kan fokusera på själva arbetet och inte på allt som måste ordnas runtomkring. Jag har kvar min anställning, samma e-postadress och behöver inte fundera på hur det blir med pensionsavsättningar, säger hon.

Linda Billfalk Åkerlund berättar att arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö för de som är utsända inom ramen för internationell civil krishantering samt ta till vara på deras erfarenheter har byggts upp under tid.

– Vi åker till exempel alltid på missionsbesök för att träffa våra anställda när de är ute på uppdrag, säger hon. Då träffar vi också missionsledning och säkerhetspersonal, säger hon.

Hon berättar också att det är en målsättning att det finns en plan för de åklagare som åker utomlands.

– Vi vill ha tillbaka de här personerna som fått så mycket erfarenheter. Det ska vara en del i en karriär, det ska finnas en fortsättning när man kommer hem och kunskaper och erfarenheter ska tas om hand, säger Linda Billfalk Åkerlund.

 

Skribent: Anna Arnerdal

Publicerad 2020-03-04

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter