Åklagare – drömyrke för juriststudenter

Åklagare är det yrke som lockar Sveriges juriststudenter allra mest. I går kväll tog Petra Lundh emot första pris när juriststudenternas lista över drömarbetsgivare presenterades. Det är första gången myndigheten kommit på första plats.

Diplom 2022

– Som riksåklagare och chef över Åklagarmyndigheten är jag otroligt stolt över att vi fått detta pris, sa Petra Lundh i sitt tal på prisutdelningen. Vi har även tidigare år legat bra till, men att vi nu hamnar högst upp på listan över attraktiva arbetsgivare för juriststudenter är fantastiskt roligt. Ett bättre betyg går helt enkelt inte att få.

Juriststudenter ser åklagaryrket som det mest attraktiva vilket känns betryggande med tanke på den rekrytering av åklagare som pågår och som också kommer att fortsätta.

– Åklagarjobbet är ett fantastiskt spännande jobb. Som åklagare får du se delar av samhället som många inte ens vet existerar. Åklagare är navet i rättskedjan och jag är helt övertygad om att många unga jurister lockas av att ha ett så betydelsefullt jobb. Åklagare kan i sitt arbete göra skillnad och påverka. Man kan stoppa viss brottslighet och man kan se till att brottsoffer får upprättelse, det tror jag är jätteviktigt., sade Petra Lundh vidare.

Listan över "Sveriges mest attraktiva arbetsgivare" tas varje år fram av företaget Universum i samarbete med Sveriges universitet och högskolor. Över 25 000 studenter inom bl.a. ekonomi, teknik, data/it och juridik har tillfrågats var de helst vill arbeta efter avslutade studier samt vilka faktorer de värderar i val av framtida arbetsplats,

Liksom tidigare år är Åklagarmyndigheten den arbetsgivare inom rättsväsendet som lockar flest unga jurister. Åklagarmyndigheten arbetar löpande med att föra ut kunskap om åklagaryrket till olika målgrupper och att stärka myndighetens varumärke som arbetsgivare.

Universum prisutdelning 2022. Personaldirektör Niklas Lagrell och riksåklagare Petra Lundh.

Åklagarmyndighetens personaldirektör Nicklas Lagrell och riksåklagare Petra Lundh på Universums prisutdelning 2022.

 

Publicerad 2022-04-22

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Vrakplundring ledde till fängelsestraff

  Åklagare utreder många olika typer av brott. Fornminnesbrott handlar oftast om att fornlämningar i skog och mark har skadats, men ibland sker brotten långt ner under havsytan. Läs här om vrakplundring i Östersjön.

  Läs mer
 • Fler nyheter