Rekordmånga nya åklagare anställda

150 nya åklagare innan året är slut och fortsatt hög rekryteringstakt även framgent. Åklagarmyndigheten växer så det knakar, och tar tillfället i akt att både effektivisera rekryteringsprocessen och modernisera utbildningarna för de nya medarbetarna.

För att komma till rätta med det höga arbetstrycket på landets åklagarkammare, där Åklagarmyndigheten själv signalerade att man riskerade att bli en flaskhals i rättskedjan, sköt regeringen och samarbetspartierna till 90 miljoner för 2021 nu i våras. Pengarna har möjliggjort en rekryteringssatsning långt utöver det vanliga. Målet att ha 87 nya åklagare före semestrarna överträffades när hela 100 åklagare hann anställas.
 
Teamledare Sofia Forsberg vid personalenheten.Sofia Forsberg arbetar som teamledare på personalenheten. Hon berättar att det totalt kommer att röra sig om över 150 nya åklagare innan året är slut, det vill säga 50 procent fler nyrekryteringar än förra året.

– Men det stannar inte vid åklagare. För att hantera trycket på åklagarkamrarna fyller vi även på med olika stödfunktioner. Totalt är vi nu närmare 1 700 personer på myndigheten, att jämföra med runt 1 500 för ett år sedan, berättar hon.

Det som möjliggör den höga rekryteringstakten är dels de tillskjutna medlen, dels det målmedvetna samarbetet med områdeschefer och kammarchefer runt om i myndigheten.

– Rekrytering tar tid och frestar på när verksamheterna samtidigt är ansträngda. Men målet är tydligt och alla ger av sin tid för att vi ska bli fler. Och det ger resultat, berättar Sofia Forsberg.

Att rekrytera rekordmycket under en rådande pandemi borde innebära stora utmaningar. Men Sofia Forsbergs upplevelse är att de rådande omständigheterna snarare inneburit en möjlighet att testa mer flexibla och effektivare arbetssätt.

– Eftersom rekryteringsteamet sitter i Stockholm är vi vana att hålla vissa intervjuer via Skype, så steget till att göra alla intervjuer digitalt var inte stort. Ofta träffas kandidaten och chefen på kammaren och rekryteraren deltar digitalt. Det kan till och med finnas fördelar att mötas digitalt, som att omedvetna fördomar skalas bort, menar hon.

Perfekt tillfälle att modernisera utbildningarna

De nyanställda genomgår intern utbildning i flera steg i myndigheten, och inte heller här har den stora tillströmningen av nya medarbetare mitt under pandemin inneburit något egentligt problem. Lisa Hannerfors är utbildningsansvarig åklagare, och menar att situationen skapat en naturlig anledning att se över och modernisera utbildningsupplägget.

Utbildningsansvarig åklagare Lisa Hannerfors– Vi har förstås satt in extra utbildningstillfällen och höjt deltagartaket för att slussa in alla. Det har inneburit en del extra jobb för de seniora åklagare som håller i de olika utbildningspassen för de nyanställda men alla har ansträngt sig för att få det att fungera. Läget har underlättats av att pandemin fört med sig att fysiska träffar ställts om till distansutbildning. Här har vi passat på att dra lärdomar om vilka delar av utbildningarna som faktiskt lämpar sig särskilt bra att genomföra digitalt, berättar Lisa Hannerfors.
 
Just nu pågår en översyn av den interna grundutbildningen med målsättningen att flytta valda delar till ett digitalt format. Förändringen kommer innebära en effektivisering, kostnadsbesparing och ett frigörande av resurser.

Ser fram emot att fortsätta

För Sofia Forsberg på personalenheten har den senaste tidens rekryteringstempo inneburit ett kvitto: den rekryteringsprocess som fanns på plats redan tidigare fungerar bra även under hårt tryck.

– Vår strukturerade process håller även för stora kvantiteter. Den är otroligt skön att falla tillbaka på. Cheferna och kandidaterna vet exakt vad som förväntas av dem. Och nu har vi blivit fler som arbetar med rekrytering och som kan stötta cheferna i rekryteringen. Vi har verkligen lärt känna cheferna och hittat täta och bra arbetssätt oss emellan, säger hon.

Hon räknar med och ser fram emot att Åklagarmyndigheten ska fortsätta satsa på tillväxt under de kommande åren.

– Det är mycket glädje och en energiboost i dialogen med kandidater. Vi har fått en rejäl skjuts mot ett optimerat och uppdaterat arbetssätt och står väl rustade att fortsätta. Det här gör vi bra tillsammans, avslutar Sofia Forsberg.

Text: Sofia Mårtensson

Publicerad 2021-09-29

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fortsatta satsningar mot grov organiserad brottslighet 2024

  Den grova och organiserade brottsligheten och den kriminella ekonomin samt brott mot särskilt utsatta brottsoffer är det som Åklagarmyndigheten kommer att satsa allra mest resurser på och vidta utvecklingsinsatser för under 2024. Det framgår av myndighetens verksamhetsplan.

  Läs mer
 • Lagföring av arbetsplatsolyckor ökar rejält

  I december 2023 störtar en hiss på en byggarbetsplats mot marken och fem personer dör. Dagarna därpå avlider två män i samband med arbetsplatsolyckor på en fabrik i Västerbotten. Inte sedan 2011 har så många personer dött på jobbet som i år. Hur arbetar åklagare när sådana här saker händer? Hur utreds arbetsplatsolyckor? Och stämmer det att alltför få döms? Vi har pratat med kammaråklagare Karin Forsberg och vice chefsåklagare Jörgen Lindberg på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

  Läs mer
 • Fler nyheter