Ministerbesök i Flemingsberg

Nyligen fick åklagarkamrarna i Flemingsberg, Söderorts och Södertörns åklagarkammare i Stockholm, besök av justitieminister Gunnar Strömmer.

Justitieminister Gunnar Strömmer besökte nyligen åklagarkamrarna i Flemingsberg.

Ministern höll tillsammans med statssekreteraren Charlotta Kugelberg ett anförande för medarbetarna på kamrarna. Därefter fick de träffa ett antal seniora åklagare som gav exempel från verkligheten och gav också förslag på förbättringar av lagstiftningen.

Mötet var uppskattat av alla. Gunnar Strömmer lyfte särskilt fram Åklagarmyndighetens centrala roll för brottsbekämpningen.

Publicerad 2023-02-16

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Fler nyheter