Ministerbesök i Flemingsberg

Nyligen fick åklagarkamrarna i Flemingsberg, Söderorts och Södertörns åklagarkammare i Stockholm, besök av justitieminister Gunnar Strömmer.

Justitieminister Gunnar Strömmer besökte nyligen åklagarkamrarna i Flemingsberg.

Ministern höll tillsammans med statssekreteraren Charlotta Kugelberg ett anförande för medarbetarna på kamrarna. Därefter fick de träffa ett antal seniora åklagare som gav exempel från verkligheten och gav också förslag på förbättringar av lagstiftningen.

Mötet var uppskattat av alla. Gunnar Strömmer lyfte särskilt fram Åklagarmyndighetens centrala roll för brottsbekämpningen.

Publicerad 2023-02-16

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2023

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Fortsatt tillväxt behövs

  Eftersom den grova brottsligheten förväntas öka behöver Åklagarmyndigheten fortsätta växa. De nivåer som angetts i regeringens budgetproposition bedöms som tillräckliga.

  Läs mer
 • Myndigheten fortsätter att växa

  Under 2022 rekryterade Åklagarmyndigheten närmare 170 nya medarbetare. Antalet lagförda personer minskade något, medan andelen lagförda ökade. Mord och dråp fortsatte att öka, medan mängdbrotten minskade. Detta framgår av årsredovisningen, som lämnades till regeringen i dag.

  Läs mer
 • Fler nyheter