Aktuella pressmeddelanden

September

 • Åtal för människorov i Vårberg

  Natten mellan 21 och 22 maj i år frihetsberövades och misshandlades en 16-årig pojke i Vårberg i Skärholmen. I dag åtalas sex personer för att på olika sätt vara inblandade i människorovet. Flera av de åtalade har kopplingar till ett kriminellt nätverk.

  Läs mer

  Natten mellan 21 och 22 maj i år frihetsberövades och misshandlades en 16-årig pojke i Vårberg i Skärholmen. I dag åtalas sex personer för att på olika sätt vara inblandade i människorovet. Flera av de åtalade har kopplingar till ett kriminellt nätverk.

  Den 16-åriga pojken tvingades ringa till sina anhöriga och begära att stora summor pengar skulle betalas till gärningspersonerna, annars skulle pojken dödas eller skadas. Tidigt på morgonen den 22 maj anträffades pojken vid liv men med svåra skador. I samband med insatsen greps flera personer och i dag åtalas sex unga män för inblandning i kidnappningen. Fem av personerna åtalas för bland annat delaktighet i människorov och grov misshandel av pojken samt försök till grov utpressning riktad mot anhöriga till pojken. En person åtalas för medhjälp till människorov av pojken. – Jag bedömer att bevisläget är gott. Det finns bland annat DNA och fingeravtryck samt pojkens och de anhörigas uppgifter om vad som har hänt, säger kammaråklagare Carl Mellberg som är förundersökningsledare. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 9180-21.   Kontakt Kammaråklagare Carl Mellberg, 010-562 54 05, tillgänglig i dag kl. 16-16.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Remissvar om strafflindring och anonyma vittnen m.m.

  Åklagarmyndigheten har lämnat ett remissvar på betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35). Myndigheten är positiv till huvuddragen av förslagen, men anser att det behövs ytterligare överväganden framförallt när det gäller strafflindring för den som medverkar om någon annans brottslighet samt i frågan om anonyma vittnen.

  Läs mer

  Åklagarmyndigheten har lämnat ett remissvar på betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35). Myndigheten är positiv till huvuddragen av förslagen, men anser att det behövs ytterligare överväganden framförallt när det gäller strafflindring för den som medverkar om någon annans brottslighet samt i frågan om anonyma vittnen.

  Utredningen föreslår att åklagaren ska kunna erbjuda strafflindring för den som medverkar till att brott som har begåtts av någon annan klaras upp, vilket är ett synsätt som Åklagarmyndigheten delar. Myndigheten menar dock att förslaget inte ger tillräckliga incitament för misstänkta att medverka, eftersom domstolarna inte föreslås vara bundna av det som åklagare erbjudit. – Det finns en uppenbar risk för att en misstänkt inte tycker att det är värt att berätta om någon annans brott om man inte kan vara säker på att åklagarens erbjudande står sig i domstolen. Vi förutsätter därför att den här regleringen utvärderas efter ett tag och att man då överväger om domstolen ska vara bunden av den påföljd som åklagaren yrkat på, säger vice överåklagare Magnus Johansson. Åklagarmyndigheten pekar också på att betänkandet inte ger svar på hur man ska hantera situationen när en misstänkt lämnar uppgifter om brott som utreds i en annan förundersökning. – En åklagare råder bara över den förundersökning som hon eller han själv leder och kan alltså inte ställa ut löften om någon annan åklagares förundersökning. Det kan också vara så att de bägge förundersökningarna befinner sig i olika faser, vilket innebär att det kan finnas starka skäl till varför den andra åklagaren inte kan lämna någon information om sin utredning utan att den riskerar att skadas, säger Magnus Johansson. Vidare anser Åklagarmyndigheten att utredningsförslaget inte är tillräckligt rättssäkert, eftersom den tänkta dialogen mellan åklagare och misstänkt om påföljder inte föreslås regleras i lag utan enbart i Åklagarmyndighetens egna riktlinjer. Anonyma vittnen I betänkandet föreslås att ett system med anonyma vittnen inte bör genomföras i Sverige. Åklagarmyndigheten menar dock att utredningen inte presenterar en tillräckligt djupgående analys av för- och nackdelar med anonyma vittnen. – En ordning med anonyma vittnen finns i flera jämförbara länder och enligt vår uppfattning finns det ett behov av det även i Sverige. Vi anser att det behövs ett bättre underlag för att kunna ta ställning till om en möjlighet att vittna anonymt bör införas, säger Magnus Johansson. Övriga förslag Betänkandet innehåller också andra förslag, bland annat straffskärpningar för mened, övergrepp i rättssak och skyddande av brottsling. Åklagarmyndigheten instämmer i de delarna i utredningens förslag.   Remissvaret.   Kontakt Vice överåklagare Magnus Johansson, 010-562 61 42.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person begärd häktad misstänkt för människorov i Malmö

  En man i 50-årsåldern är begärd häktad på sannolika skäl misstänkt för människorov. Mannen anhölls i lördags morse efter en anmälan om en försvunnen kvinna. Kvinnan har inte anträffats. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon efter häktningsförhandlingen.

  Läs mer

  En man i 50-årsåldern är begärd häktad på sannolika skäl misstänkt för människorov. Mannen anhölls i lördags morse efter en anmälan om en försvunnen kvinna. Kvinnan har inte anträffats. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon efter häktningsförhandlingen.

  Det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandling. Än finns ingen beslutad tidpunkt för när förhandlingen ska äga rum. Målnummer Malmö tingsrätt: B 8938-21 Kontakt Kammaråklagare Lena Körner är tillgänglig på telefon i ca trettio minuter efter förhandlingen, 010-562 60 78. Innan förhandlingen har åklagaren inte möjlighet att vara tillgänglig.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning om misstänkt mord i Vittinge läggs ner

  I mitten av juli i år anmäldes en man försvunnen i Vittinge i Uppsala län. Åklagare vid Åklagarkammaren i Uppsala inledde en förundersökning där två personer anhölls på den lägre misstankegraden skäligen misstänkta för mord. Anhållandena hävdes senare och personerna försattes på fri fot. Nu har åklagaren lagt ner förundersökningen.

  Läs mer

  I mitten av juli i år anmäldes en man försvunnen i Vittinge i Uppsala län. Åklagare vid Åklagarkammaren i Uppsala inledde en förundersökning där två personer anhölls på den lägre misstankegraden skäligen misstänkta för mord. Anhållandena hävdes senare och personerna försattes på fri fot. Nu har åklagaren lagt ner förundersökningen.

  De två, tidigare misstänkta personerna, var anhållna i tre dagar på den lägre misstankegraden för mord. Ingen av dem begärdes häktade utan frigavs av åklagare med anledning av den låga misstankegraden. De utredningsåtgärder som då kvarstod att göra förväntades ta längre tid än en vecka. – Samtliga utredningsåtgärder och analyser av bevisning är nu slutförda och förundersökningen har lagts ned. De båda personerna är alltså inte längre misstänkta. De omständigheter som från början utgjorde misstanken har antingen visat sig kunna ha en annan förklaring eller har gett negativa resultat vid analyser av bevisningen. Det finns inte längre något som tyder på att de tidigare misstänkta personerna har med mannens försvinnande att göra. Den förvunna mannen har inte anträffats, säger kammaråklagare Lena Jansson som lett förundersökningen.   Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-106650-21. Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för ytterligare kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man häktades i dag av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mannen greps och anhölls tidigare i veckan. Åklagaren kommenterar tingsrättens beslut.

  – Tingsrätten beslutade att häkta mannen på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Tingsrätten delar vår uppfattning att personen ska vara häktad för att inte kunna undanröja bevis eller ta till flykt. Nu fortsätter förundersökningen med sedvanliga utredningsåtgärder, säger chefsåklagare Per Lindqvist. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 14349-21. Åtal ska vara väckt den 7 oktober. Tingsrätten har beslutat om yppandeförbud, därför kan åklagaren inte ge några fler kommentarer om utredningen.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har i dag torsdag väckt åtal mot totalt 15 personer misstänkta för förberedelser till en rad grova brott som mord, stämpling till mord, grovt vapenbrott med flera på ett flertal orter i södra Sverige. Åklagarna är tillgängliga för media på telefon i eftermiddag.

  De brott som åtalet omfattar ska ha planerats i huvudsak under våren 2020. Att ett så omfattande åtal nu kan väckas har möjliggjorts bland annat genom att utredarna kunnat ta del av material från krypteringstjänsten Encrochat som de misstänkta gärningspersonerna använt. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 9477-21. Kontakt Förundersökning i ärendet har letts av åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Malmö. Kammaråklagarna Helena Ljunggren 010-562 61 66, Anna Edebalk 010-562 60 71 och Michael Hansson 010-562 61 65 är tillgängliga för media på telefon kl. 13-14 i dag torsdag.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 49-årig kvinna har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för grov krigsförbrytelse och folkrättsbrott, grovt brott. Häktningsförhandlingen äger rum på torsdag 23 september kl. 11 i Stockholms tingsrätt. Åklagarna är tillgängliga på telefon efter häktningsförhandlingen.

  Uppdateringen gäller tidpunkt för häktningsförhandlingen, åklagarnas tillgänglighet och  kontaktuppgifter. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 20218-20. Kontakt Kammaråklagarna Reena Devgun och Karolina Wieslander är tillgängliga för media på telefon i cirka en halvtimme efter att häktningsförhandlingen är avslutad. De kommer inte ha möjlighet att vara tillgängliga för media i tingsrätten som tidigare aviserats. Innan häktningsförhandlingen är de inte tillgängliga. Reena Devgun 010-562 57 62 Karolina Wieslander 010-562 54 53 Om brottsrubriceringen: Misstanken avser en misstänkt gärning under en längre period mot en målsägande. Under den misstänkta brottsperioden gjordes lagändringar som gör att det är två brottsrubriceringar trots att det är en och samma gärning. Tidigare pressmeddelande i ärendet     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 49-årig kvinna har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för grov krigsförbrytelse och folkrättsbrott, grovt brott. Åklagarna är tillgängliga efter häktningsförhandlingen.

   – Hon är misstänkt för att tillsammans och i samförstånd med andra ha medverkat till att ett barn under femton år har använts som barnsoldat, säger kammaråklagare Reena Devgun. Den misstänkta brottsperioden är oktober 2013 – maj 2016 och ska ha begåtts under den väpnade konflikten i Syrien. Det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandlingen. Än så länge finns ingen tid beslutad. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 20218-20. Kontakt Kammaråklagarna Reena Devgun och Karolina Wieslander är tillgängliga för media på plats i tingsrätten i cirka trettio minuter efter att häktningsförhandlingen är avslutad. Därefter är åklagarna tillgängliga på telefon i ytterligare trettio minuter. Innan häktningsförhandlingen är de inte tillgängliga. Reena Devgun 010-562 57 62. Karolina Wieslander 010-562 54 53.      Om brottsrubriceringen: Misstanken avser en misstänkt gärning under en längre period mot en målsägande. Under den misstänkta brottsperioden gjordes lagändringar som gör att det är två brottsrubriceringar trots att det är en och samma gärning.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Artist begärs häktad misstänkt för rån i Stockholm

  Åklagare vid Västerorts åklagarkammare har i dag onsdag begärt en man häktad vid Solna tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för rån den 18 augusti 2021 i Kista. Mannen anhölls på Arlanda flygplats i måndags. Åklagaren är tillgänglig för en kort kommentar på telefon efter häktningsförhandlingen i dag.

  Läs mer

  Åklagare vid Västerorts åklagarkammare har i dag onsdag begärt en man häktad vid Solna tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för rån den 18 augusti 2021 i Kista. Mannen anhölls på Arlanda flygplats i måndags. Åklagaren är tillgänglig för en kort kommentar på telefon efter häktningsförhandlingen i dag.

  Häktningsförhandling i ärendet kommer att hållas i Solna tingsrätt i dag onsdag med start kl. 11. Målnummer i Solna tingsrätt: B 8024-21. Kontakt Kammaråklagare Lotta Karlsson vid Västerorts åklagarkammare är tillgänglig för en kort kommentar på telefon 010-562 57 39 i dag onsdag från cirka kl. 11.45 – 12.15. Före häktningsförhandlingen är åklagaren inte tillgänglig för ytterligare kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kort kommentar från åklagaren om ärendet där en skådespelare polisanmälts för våldtäkt. Brotten som förundersökningen omfattar ska ha skett i New York respektive i Lidköping.

  – Utredningen pågår i det som är rubricerat som våldtäkt. Därutöver har en motanmälan inkommit om försök till utpressning. Skådespelaren har även anmälts för förtal. Utredningen pågår och samordnas i de tre delarna. Vi är fortfarande i ett skede där fler  utredningsåtgärder behöver genomföras innan det går att ha en uppfattning om vad som kan ha hänt, säger kammaråklagare Virpi Alajarva vid Åklagarkammaren i Skövde som leder förundersökningen. Ytterligare information kan inte lämnas i dagsläget. Se även tidigare pressmeddelande (11/8 -21)   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >