Åklagarmyndigheten deltog under Veterandagen

Trots hot om regn genomfördes Veterandagen storslaget söndagen den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i Stockholm enligt plan. Åklagarmyndigheten deltog tillsammans med andra inom rättsväsendet och bemannade ett utställningstält.

Som tidigare år genomfördes Veterandagen  för att hylla veteraner inom militär och civil krishantering och hedra minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred runt om i världen.

Dagen bestod av en mer ceremoniell del med kransnedläggning och flaggparad, samtidigt som det pågick en samlad utställningsdel där långt fler än rättsväsendet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fanns representerade.

Besök Veterandagen 2022

Bland uniformer och blå baskrar hade Åklagarmyndigheten tre representanter på plats som fick svara på frågor om myndighetens internationella verksamhet i Palestina men även i andra länder. Med sig hade de samlad information om åklagarverksamheten liksom gåvor att dela ut till barn och vuxna.

Anställda Veterandagen 2022

Svar på frågor
Utöver att svara på frågor från allmänheten, veteraner och unga rekryter intervjuades åklagare Linalotta Petrelius Ndisi på plats av flygande reporter om hennes och Åklagarmyndighetens erfarenheter av utlandstjänstgöring i Albanien.

Intervju Veterandagen 2022

Samling runt monumentet Restare
Själva statsceremonin ägde rum runt veteranmonumentet och under den mer ceremoniella delen bjöds det inför stor publik på flaggparad och tal av både riksdagens talman Andreas Norlén, statsminister Magdalena Andersson och senare även av överbefälhavare Micael Bydén och rikspolischefen Anders Thornberg.

Prins Carl Philip Bernadotte la under eftermiddagen ner en krans vid monumentet Restare tillsammans med generalsekreteraren för Sveriges Veteranförbund Marianne Boström, statsministern och talmannen. Lokala firanden ägde samtidigt rum runt om i landet.

Kransnedläggning Veterandagen 2022

Samlad dokumentation från Veterandagen finns
En cirka 10 timmar utsändning av Försvarsmakten från Veterandagen finns att se där dels åklagare Linalotta Petrelius Ndisi blir intervjuad på plats, dels presenteras ett personporträtt av åklagare Karin Lundström-Kron som berättar om sina erfarenheter från tjänstgöring i Palestina (cirka 3.13.00 in i sändningen).

 

Publicerad 2022-06-01

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Ny lagstiftning ska underlätta för myndigheter att samverka mot arbetslivskriminalitet

  Utländska personer utnyttjas under usla arbetsvillkor på svenska arbetsmarknaden. Sedan 2018 pågår ett regeringsuppdrag där nio myndigheter samverkar för att komma åt sådan brottslighet, bland annat har sju regionala center mot arbetslivskriminalitet startats. Strikta sekretessregler har dock gjort det svårt för myndigheterna att dela information, men nu kan en ny lag underlätta för att fler anmälningar som leder till åtal görs.

  Läs mer
 • Köp inte en smuggelhund

  Funderar du på hund? Har du sett en gullig hundvalp på nätet? Se upp så du inte köper en smuggelhund. Kriminella gör stora vinster på illegal handel med hundar som föds upp och transporteras till Sverige under vidriga förhållanden.

  Läs mer
 • Lärorikt och spännande att jobba som sommarnotarie

  För tredje sommaren i rad tar Åklagarmyndigheten emot juriststudenter som sommarnotarier. Under några veckor får de inblick i hur det är att arbeta på en åklagarkammare och möjlighet att ta med sig värdefulla erfarenheter till studierna och det stundande arbetslivet. Två av årets sommarnotarier är Kazia Abdoula och Tammo Meijering, som arbetar på Åklagarkammaren i Falun.

  Läs mer
 • Barnfridsbrottet fyller tre år – barn går från att vara vittne till att bli målsägande

  Den 1 juli är det tre år sedan barnfridsbrottet infördes i Sverige och det har under perioden väckts totalt 4482 åtal. Brottet medförde att barn som bevittnar våld gått från att vara vittne till att bli målsägande. Oerhört viktigt enligt Eva-Marie Persson, överåklagare på Åklagarmyndigheten, eftersom ett barns upplevelse av våld mellan närstående vuxna kan medföra en ökad risk att uppleva eller bli utsatt för våld i vuxenrelationen.

  Läs mer
 • Fler nyheter