Åklagarmyndigheten deltog under Veterandagen

Trots hot om regn genomfördes Veterandagen storslaget söndagen den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i Stockholm enligt plan. Åklagarmyndigheten deltog tillsammans med andra inom rättsväsendet och bemannade ett utställningstält.

Som tidigare år genomfördes Veterandagen  för att hylla veteraner inom militär och civil krishantering och hedra minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred runt om i världen.

Dagen bestod av en mer ceremoniell del med kransnedläggning och flaggparad, samtidigt som det pågick en samlad utställningsdel där långt fler än rättsväsendet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fanns representerade.

Besök Veterandagen 2022

Bland uniformer och blå baskrar hade Åklagarmyndigheten tre representanter på plats som fick svara på frågor om myndighetens internationella verksamhet i Palestina men även i andra länder. Med sig hade de samlad information om åklagarverksamheten liksom gåvor att dela ut till barn och vuxna.

Anställda Veterandagen 2022

Svar på frågor
Utöver att svara på frågor från allmänheten, veteraner och unga rekryter intervjuades åklagare Linalotta Petrelius Ndisi på plats av flygande reporter om hennes och Åklagarmyndighetens erfarenheter av utlandstjänstgöring i Albanien.

Intervju Veterandagen 2022

Samling runt monumentet Restare
Själva statsceremonin ägde rum runt veteranmonumentet och under den mer ceremoniella delen bjöds det inför stor publik på flaggparad och tal av både riksdagens talman Andreas Norlén, statsminister Magdalena Andersson och senare även av överbefälhavare Micael Bydén och rikspolischefen Anders Thornberg.

Prins Carl Philip Bernadotte la under eftermiddagen ner en krans vid monumentet Restare tillsammans med generalsekreteraren för Sveriges Veteranförbund Marianne Boström, statsministern och talmannen. Lokala firanden ägde samtidigt rum runt om i landet.

Kransnedläggning Veterandagen 2022

Samlad dokumentation från Veterandagen finns
En cirka 10 timmar utsändning av Försvarsmakten från Veterandagen finns att se där dels åklagare Linalotta Petrelius Ndisi blir intervjuad på plats, dels presenteras ett personporträtt av åklagare Karin Lundström-Kron som berättar om sina erfarenheter från tjänstgöring i Palestina (cirka 3.13.00 in i sändningen).

 

Publicerad 2022-06-01

Nyheter från Åklagarmyndigheten