Kontaktpersoner - rekrytering

Samtliga kontaktpersoner nedan nås också under kontorstid via Åklagarmyndighetens växel: 010-562 50 00
Kontaktperson Tjänster vid
Ida Sternehäll, rekryterare
010-562 73 05
ida.sternehall(a)aklagare.se

Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet,
Åklagarområde Syd-Öst (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne, Södermanland, Östergötland och Jönköping)

Lina Bernmark, rekryterare
010-562 69 69
lina.bernmark(a)aklagare.se

Åklagarområde Stockholm
(Stockholm, Gotland)

Helena Björk, rekryterare
010-562 55 01
helena.bjork(a)aklagare.se

Åklagarområde Stockholm
(Stockholm, Gotland) 

Lisa Blomberg, rekryterare
010-562 73 09
lisa.blomberg(a)aklagare.se

Åklagarområde Stockholm (Stockholm, Gotland)

David Hallenberg, rekryterare
010-562 60 56
david.hallenberg(a)aklagare.se

Åklagarområde Väst-Bergslagen (Västra Götaland, Halland, Dalarna, Värmland och Örebro)

Josefine Henäng, rekryterare
010-562 50 42
josefine.henang(a)aklagare.se

 

Anna Konstenius, rekryterare
010-562 70 61
anna.konstenius(a)aklagare.se

 

Linn Madsen, rekryterare
010-562 59 41
linn.madsen(a)aklagare.se

Åklagarområde Syd-Öst (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne, Södermanland, Östergötland och Jönköping)

Helena Soläng, rekryterare
010-562 60 71
helena.solang(a)aklagare.se

Åklagarområde Nord-Mitt (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Uppsala och Västmanland)

Micaela Sundbom, chefsrekryterare
010-562 50 07
micaela.sundbom(a)aklagare.se

 

Gunnar Stenvall, chefsrekryterare
010-562 53 00
gunnar.stenvall(a)aklagare.se
 

Sofia Forsberg, biträdande personalchef
010-562 56 66
sofia.forsberg(a)aklagare.se

Övergripande frågor om rekrytering