Kontaktpersoner - rekrytering

Samtliga kontaktpersoner nedan nås också under kontorstid via Åklagarmyndighetens växel: 010-562 50 00
Kontaktperson Tjänster vid

Linn Madsen, rekryterare
010-562 59 41
linn.madsen(a)aklagare.se

Åklagarområde Syd-Öst (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne, Södermanland, Östergötland och Jönköping)

Josefine Henäng, rekryterare
010-562 50 42
josefine.henang(a)aklagare.se

Huvudkontoret och Nationella åklagaravdelningen

Anna Konstenius, rekryterare
010-562 70 61
anna.konstenius(a)aklagare.se

Åklagarområde Väst-Bergslagen (Västra Götaland, Halland, Dalarna, Värmland och Örebro)

Ana-Gabriela Acosta Cabeda, rekryterare
010-562 68 14
ana-gabriela.acosta-cabeda(a)aklagare.se

Åklagarområde Nord-Mitt (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Uppsala och Västmanland)

Åklagarområde Stockholm (Stockholm, Gotland)

Sofia Forsberg, teamledare rekrytering
010-562 56 66
sofia.forsberg(a)aklagare.se

Övergripande frågor om rekrytering

Anna Rangborg, rekryterare
010-562 59 75
anna.rangborg(a)aklagare.se