Åklagarmyndigheten logotype

Kontaktpersoner - rekrytering

Samtliga kontaktpersoner nedan nås under kontorstid via Åklagarmyndighetens växel: 010-562 50 00
KontaktpersonTjänster i...


Sofia Forsberg, teamledare rekrytering
010-562 56 66

e-post: sofia.forsberg(a)aklagare.se

Åklagarområde Mitt

Åklagarområde Öst

Åklagarområde Bergslagen

Nationella åklagaravdelningen

Särskilda åklagarkammaren

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum

 

Linn Madsen, rekryterare
010-562 59 41
e-post: linn.madsen(a)aklagare.se

Åklagarområde Syd

 

Anna Rangborg, rekryterare
010-562 59 75

e-post: anna.rangborg(a)aklagare.se

Åklagarområde Väst

 

Josefine Henäng, rekryterare
010-562 50 42

e-post: josefine.henang(a)aklagare.se

Åklagarområde Stockholm 

Åklagarområde Nord

Emma Lomstedt, rekryterare
010-562 50 33
e-post: emma.lomstedt(a)aklagare.se

Huvudkontoret