Mened

Den som avlagt vittnesed inför domstol och sedan i sitt vittnesmål ljuger på ett sådant sätt att målets utgång påverkas kan dömas för mened.

Påföljden för mened är normalt fängelse. Det är skillnad på mened och på att vägra besvara en fråga under huvudförhandling. Den som vägrar att svara på frågor kan bli häktad.

Den som ljuger i en rättegång utan att ha avgivit ed men under sanningsförsäkran gör sig skyldig till brottet osann partsutsaga.