Aktuella pressmeddelanden

Augusti

 • Åtal om hets mot folkgrupp

  Kammaråklagare Michael Forsberg lämnar en kommentar om det åtal han väckt om hets mot folkgrupp med anledning av ett meddelande på Facebook.

  Läs mer

  Kammaråklagare Michael Forsberg lämnar en kommentar om det åtal han väckt om hets mot folkgrupp med anledning av ett meddelande på Facebook.

  - Det är min uppfattning att kommentaren på Facebook faller inom ramen för lagen om hets mot folkgrupp. Nu är det domstolens sak att bedöma om så är fallet. Jag har inget att tillägga innan dom faller, säger Michael Forsberg vid åklagarkammaren i Nyköping.

  Läs mer
 • Häktningsförhandling i Malmö

  Den 20-åring som tidigare varit frihetsberövad i ärendet där en 17-årig pojke utsattes för dödligt våld på en skolgård i Limhamn i Malmö den 6 augusti begärs i dag häktad på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak.

  Läs mer

  Den 20-åring som tidigare varit frihetsberövad i ärendet där en 17-årig pojke utsattes för dödligt våld på en skolgård i Limhamn i Malmö den 6 augusti begärs i dag häktad på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak.

  20-åringen, som tidigare varit frihetsberövad i utredningen, begärs häktad på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel gemensamt och i samförstånd med annan samt för grovt övergrepp i rättssak gemensamt och i samförstånd med annan, allt med anledning av händelserna på Linnéskolan. Personen som begärs häktad är inte misstänkt för att ha varit delaktig i att beröva 17-åringen livet. En person under 15 år som sedan tidigare är hörd som misstänkt för medhjälp till mord är numera även misstänkt för grovt övergrepp i rättssak gemensamt och i samförstånd med 20-åringen. Utredningen i denna del bedrivs enligt reglerna i lagen med särskilda bestämmelserna om unga lagöverträdare. Häktningsförhandling mot 20-åringen kommer att hållas i sal 30, Rättscentrum Malmö, i dag kl. 13.30. Kammaråklagare Magnus Pettersson kommer att finnas tillgänglig för frågor efter klockan 15.00 i dag på telefon 010-562 60 88. Den som vill lämna tips om händelsen som kan hjälpa polis och åklagare i utredningen kan höra av sig till Polisen i Malmö på telefon 114 14.

  Läs mer
 • Förundersökningsledningen som rör allmänfarlig vårdslöshet i samband med skogsbranden i Västmanland har idag övertagits av åklagare.

  En förundersökning ska övertas av åklagare när utredningens art kräver det. I det här fallet handlar det om förundersökningens stora omfattning, samt ärendets konsekvenser och den stora uppmärksamheten. Beslutet att låta åklagare överta förundersökningsledningen togs i samråd mellan polis och åklagare. I nuläget finns inte någon skäligen misstänkt. Förundersökningen fortsätter med sedvanliga utredningsåtgärder. Förundersökningsledare är vice chefsåklagare Eva Morén vid Åklagarkammaren i Västerås. I nuläget finns ingen ytterligare information att lämna.

  Läs mer
 • Enligt OECD:s arbetsgrupp om bestickning i internationella affärsförhållanden har Sverige gjort avsevärda framsteg för att komma tillrätta med denna typ av brottslighet.

  Man framhåller särskilt den brottsutredande verksamheten och de senaste årens brottsutredningar med inriktning på internationella förhållanden. Detta framgår av en OECD-rapport från den 8 augusti, som är en uppföljning av den granskning som gjordes 2012, och som resulterade i ganska allvarlig kritik. OECD konstaterar också att inrättandet av den nationella korruptionsgruppen inom Rikskriminalpolisen har inneburit ett avsevärt stöd till Åklagarmyndighetens Riksenhet mot korruption. Kritik finns dock fortfarande kvar när det gäller den svenska företagsboten och dess maximibelopp. OECD konstaterar här att Sverige förväntas att utreda frågan. Eftersom Sverige gjort sådana framsteg sedan 2012 kan den pågående granskningen, som var tänkt att fortsätta ytterligare år, avslutas.

  Läs mer