Hovrätten frångick mängdresonemang i unik narkotikadom

För första gången bedömer en hovrätt att ett narkotikabrott är synnerligen grovt trots att mängden cannabis som målet gäller inte är synnerligen stor. Egentligen går gränsen vid 250 kg för att det ska vara synnerligen grovt. I det här fallet kom hovrätten fram till att 45 kg cannabis hade odlats på fastigheten.
Narkotikaodling
Foto: Polisen

Det var förra sommaren som polisen fick tips om en onormalt hög energiförbrukning på en gård i Essunga kommun i Västergötland. Efter några dagars spaning gjordes ett tillslag och polisen upptäckte en storskalig anläggning där betydande investeringar gjorts i fastigheten för att kunna ha en omfattande odling av cannabis. Enligt NFC var det den största cannabisodlingen som påträffats i Sverige med 3 459 plantor.

– Analyserna visade att 45 kg cannabis har odlats på fastigheten, 39 kg i pågående odling och 6 kg skördade odlingsrester från tidigare odling. Men, det är inte alls i nivå för att komma upp i synnerligen grovt narkotikabrott sett till enbart mängden enligt drogpraxisgruppens tabell. Istället visade vi rätten hur stora investeringar som gjorts i fastigheten i form av ventilation, utrustning, lampor, dieselverk och reservdelar, säger Jenny Karlsson, vice chefsåklagare på Åklagarkammaren i Skövde och förundersökningsledare.

Det var en gedigen organisation bakom odlingen. Arbetskraft hade hämtats från Serbien, och personer bodde på gården där de odlade och tog hand om plantorna för att få rikliga skördar och kunna framställa narkotika.

– Polisens utredare gjorde ett gediget arbete och fick fram information om att hela processen var organiserad av ett känt kriminellt nätverk i Göteborg. Det har varit ett roligt ärende att arbeta med och jag har haft så engagerade poliser. Trots att det var bortslipade serienummer på dieselnätverk så har de spårat vidare och följt upp allting som fanns på platsen, säger hon.

Luftvärmepumparna blev ett genombrott

Ett genombrott i utredningen var att ta reda på vilket företag som sålt luftvärmepumparna.

– När vi fick den informationen fick vi fram vilka som de hade kontakt med. Det här blev ett pussel som vi lade tillsammans och som gav en mycket bättre bild än vad vi trodde från början, säger Jenny Karlsson.

Två av huvudmännen dömdes i målet till synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i 7 respektive 5 år. Den tredje huvudmannen dömdes för grovt narkotikabrott till 5,5 år, liksom de båda personer som skött själva odlingen som fick 4 respektive 2 år. Fastighetsägarna friades däremot.
Göta hovrätts dom B 1001–20.

Publicerad 2020-07-13

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter