En välkommen reformering av vår rättsordning

Riksåklagare Petra Lundh skriver i dag på DN Debatt om det aktuella riksdagsbeslutet som möjliggör användande av tidiga förhör som bevis. "En viktig pusselbit för att kunna lagföra även den mest allvarliga brottsligheten".
Publicerad 2021-11-22

Nyheter från Åklagarmyndigheten