Viktigt om Google Analytics på aklagare.se

Under perioden 1 februari 2016 t.o.m 22 februari 2021 använde aklagare.se analysverktyget Google Analytics för att samla statistik för att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på webbplatsen under olika perioder.

Användandet av analysverktyget syftade också till att ge Åklagarmyndigheten information om vilka sidor som är mest respektive minst besökta och har använts för att förbättra webbplatsen för att i högre grad motsvara våra besökares behov.

Vi har blivit uppmärksammade på att vi tidigare saknat tydlig information till våra besökare om att vi använt Google Analytics på vår webbplats och att vi därutöver tog bort kopplingen mellan vår webbplats och analysverktyget alltför sent. Vi kan konstatera att detta var felaktigt hanterat av oss och vi beklagar de besvär detta kan ha inneburit för våra besökare. Samtliga kopplingar till verktyget är nu borttagna till följd av Schrems II-domen som kom den 16 juli 2020 (länk till Integritetsskyddsmyndighetens information på deras webbplats).

Vi har gjort en rapport om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tillfälligt försämrad tillgänglighet på aklagare.se

Vår målsättning är att aklagare.se ska vara tillgänglig för alla men då den uppläsningstjänst vi tillhandahållit som en service till våra besökare som behöver uppläst text på webbplatsen också använt Google Analytics så har Åklagarmyndigheten tillfälligt beslutat att ta bort den tjänsten tills vi kan erbjuda en annan.

Läs mer om cookies på aklagare.se här

Publicerad 2021-02-23

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • ”Som expert i utredningar gör man nytta”

  Åklagarmyndigheten har just nu ett 20-tal experter som är med i pågående statliga utredningar. Det är främst medarbetare som har särskild sakkunskap eller erfarenhet om ämnet som utreds. En av dem är senior åklagare Christoffer Östlind. Utmaningen? Att få en bra helhet som är till nytta för det praktiska åklagararbetet.

  Läs mer
 • Lagen om preventiv avlyssning utvidgas

  Den 1 oktober infördes nya regler om preventiva tvångsmedel. De kan riktas mot personer som ingår i den grova organiserade brottsligheten redan innan ett faktiskt brott har begåtts. Vice chefsåklagare Anna Svedin förklarar vad reglerna innebär.

  Läs mer
 • Fler nyheter