Viktigt om Google Analytics på aklagare.se

Under perioden 1 februari 2016 t.o.m 22 februari 2021 använde aklagare.se analysverktyget Google Analytics för att samla statistik för att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på webbplatsen under olika perioder.

Användandet av analysverktyget syftade också till att ge Åklagarmyndigheten information om vilka sidor som är mest respektive minst besökta och har använts för att förbättra webbplatsen för att i högre grad motsvara våra besökares behov.

Vi har blivit uppmärksammade på att vi tidigare saknat tydlig information till våra besökare om att vi använt Google Analytics på vår webbplats och att vi därutöver tog bort kopplingen mellan vår webbplats och analysverktyget alltför sent. Vi kan konstatera att detta var felaktigt hanterat av oss och vi beklagar de besvär detta kan ha inneburit för våra besökare. Samtliga kopplingar till verktyget är nu borttagna till följd av Schrems II-domen som kom den 16 juli 2020 (länk till Integritetsskyddsmyndighetens information på deras webbplats).

Vi har gjort en rapport om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tillfälligt försämrad tillgänglighet på aklagare.se

Vår målsättning är att aklagare.se ska vara tillgänglig för alla men då den uppläsningstjänst vi tillhandahållit som en service till våra besökare som behöver uppläst text på webbplatsen också använt Google Analytics så har Åklagarmyndigheten tillfälligt beslutat att ta bort den tjänsten tills vi kan erbjuda en annan.

Läs mer om cookies på aklagare.se här

Publicerad 2021-02-23

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • ”Det är inte bara att stänga av kameran”

  Grooming, sexuell posering och våldtäkt är några begrepp som återkommer i Åklagarmyndighetens arbete med att utreda och lagföra personer som begår sexuella övergrepp mot barn på nätet. Här berättar tre åklagare om arbetet med dessa utredningar.

  Läs mer
 • ”Blåljussabotage” – vad innebär det egentligen?

  Sabotage mot blåljusverksamhet är en brottsrubricering som trädde i kraft 1 januari 2020. Men vad innebär brottet egentligen, och vad krävs för att väcka åtal? Kammaråklagare Isabelle Bjursten på Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum berättar om utmaningarna när man arbetar med en ny lagstiftning där upparbetad praxis kan vara fem år bort.

  Läs mer
 • Helt avgörande att tidigt samla in vittnesmål från krig

  Varför utreder svenska åklagare misstänkta krigsbrott i andra länder? Kan en utredning i Sverige leda till att en eller flera utländska medborgare döms för krigsbrott i ett annat land? Och vad skiljer egentligen en strukturell förundersökning från en vanlig?

  Läs mer
 • Fler nyheter