Viktigt om Google Analytics på aklagare.se

Under perioden 1 februari 2016 t.o.m 22 februari 2021 använde aklagare.se analysverktyget Google Analytics för att samla statistik för att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på webbplatsen under olika perioder.

Användandet av analysverktyget syftade också till att ge Åklagarmyndigheten information om vilka sidor som är mest respektive minst besökta och har använts för att förbättra webbplatsen för att i högre grad motsvara våra besökares behov.

Vi har blivit uppmärksammade på att vi tidigare saknat tydlig information till våra besökare om att vi använt Google Analytics på vår webbplats och att vi därutöver tog bort kopplingen mellan vår webbplats och analysverktyget alltför sent. Vi kan konstatera att detta var felaktigt hanterat av oss och vi beklagar de besvär detta kan ha inneburit för våra besökare. Samtliga kopplingar till verktyget är nu borttagna till följd av Schrems II-domen som kom den 16 juli 2020 (länk till Integritetsskyddsmyndighetens information på deras webbplats).

Vi har gjort en rapport om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tillfälligt försämrad tillgänglighet på aklagare.se

Vår målsättning är att aklagare.se ska vara tillgänglig för alla men då den uppläsningstjänst vi tillhandahållit som en service till våra besökare som behöver uppläst text på webbplatsen också använt Google Analytics så har Åklagarmyndigheten tillfälligt beslutat att ta bort den tjänsten tills vi kan erbjuda en annan.

Läs mer om cookies på aklagare.se här

Publicerad 2021-02-23

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Regler för utlämning

  Vad gäller när någon begärs utlämnad för brott till ett land utanför EU, Norden och Storbritannien? Vi reder ut begreppen.

  Läs mer
 • Skärpt lag mot hedersrelaterade brott

  I somras infördes brottet hedersförtryck i brottsbalken. Syftet var att ytterligare motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Införandet av brottet är en signal om att synen på den här typen av brottslighet skärpts. Bestämmelsen omfattar brott som begåtts efter den 1 juni 2022.

  Läs mer
 • Rekryteringssatsning på nya kompetenser inom it

  Åklagarmyndigheten utökar it-avdelningen med nya roller som bland annat är kopplade till att myndigheten sedan den 1 oktober är beredskapsmyndighet. Dessutom ska systemet Cåbra som används för brottmålshanteringen utvecklas och förbättras. Totalt rekryteras nu över 20 medarbetare inom it.

  Läs mer
 • Fler nyheter