Många vill bli sommarnotarier

Över 500 juriststudenter vill jobba som sommarnotarier på en åklagarkammare i sommar.

Åklagarmyndigheten har i år annonserat efter sommarnotarier, vilket innebär att juriststudenter har möjlighet att arbeta på en åklagarkammare i några månader. Intresset har varit stort och många ansökningar har kommit in.

En sommarnotarie arbetar med att få det administrativa arbetet att fungera på en åklagarkammare. Service är en stor del av arbetet, både internt och externt. Sommarnotarien bistår åklagaren i administrativa frågor, vilket ger studenterna en värdefull inblick i åklagarens arbete.

Nu pågår en urvalsprocess bland över 500 ansökningar till sommarnotarier på närmare 15 orter i Sverige.

Publicerad 2022-04-05

Nyheter från Åklagarmyndigheten