Många vill bli sommarnotarier

Över 500 juriststudenter vill jobba som sommarnotarier på en åklagarkammare i sommar.

Åklagarmyndigheten har i år annonserat efter sommarnotarier, vilket innebär att juriststudenter har möjlighet att arbeta på en åklagarkammare i några månader. Intresset har varit stort och många ansökningar har kommit in.

En sommarnotarie arbetar med att få det administrativa arbetet att fungera på en åklagarkammare. Service är en stor del av arbetet, både internt och externt. Sommarnotarien bistår åklagaren i administrativa frågor, vilket ger studenterna en värdefull inblick i åklagarens arbete.

Nu pågår en urvalsprocess bland över 500 ansökningar till sommarnotarier på närmare 15 orter i Sverige.

Publicerad 2022-04-05

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fortsatta satsningar mot grov organiserad brottslighet 2024

  Den grova och organiserade brottsligheten och den kriminella ekonomin samt brott mot särskilt utsatta brottsoffer är det som Åklagarmyndigheten kommer att satsa allra mest resurser på och vidta utvecklingsinsatser för under 2024. Det framgår av myndighetens verksamhetsplan.

  Läs mer
 • Lagföring av arbetsplatsolyckor ökar rejält

  I december 2023 störtar en hiss på en byggarbetsplats mot marken och fem personer dör. Dagarna därpå avlider två män i samband med arbetsplatsolyckor på en fabrik i Västerbotten. Inte sedan 2011 har så många personer dött på jobbet som i år. Hur arbetar åklagare när sådana här saker händer? Hur utreds arbetsplatsolyckor? Och stämmer det att alltför få döms? Vi har pratat med kammaråklagare Karin Forsberg och vice chefsåklagare Jörgen Lindberg på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

  Läs mer
 • Fler nyheter