Åklagarmyndigheten i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby kommer tf. riksåklagaren och flera andra inbjudna åklagare att medverka. De kommer att delta i seminarier om bl.a. korruption, sexualbrott och rättsväsendets resurser.

Åklagarmyndigheten är även med i ett större samarbete med fyra andra myndigheter inom rättsväsendet. Tisdagen den 3 juli arrangeras Rättsväsendets dag, vars program innehåller seminarier om bl.a. terrorism, penningtvätt och hat i sociala medier.

Åklagarmyndighetens seminarier på Rättsväsendets dag tisdag 3 juli

Plats: Polismyndighetens tält, Hamnplan H205
Moderatorer: Marianne Rundström och Staffan Dopping

Hot och hat i sociala medier – hur är det att vara utsatt och vad gör rättsväsendet?     

Tid: 10.00–10.30

Arrangör: Åklagarmyndigheten

Medverkar från Åklagarmyndigheten: Jenny Karlsson, Norrort, Stockholm

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52322

Räcker rättsväsendet till?

Tid: 12.15–12.30

Arrangör: Åklagarmyndigheten

Medverkar från Åklagarmyndigheten: Kerstin Skarp, tf. riksåklagare

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54727

Kan korruption skada demokratin?               

Tid: 14.45–15.15

Arrangör: Åklagarmyndigheten

Medverkar från Åklagarmyndigheten: Alf Johansson, Riksenheten mot korruption

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50142

Våldtäkt via internet – lika allvarligt som datorlös våldtäkt

Tid: 15.30–16.00

Arrangör: Åklagarmyndigheten

Medverkar från Åklagarmyndigheten: Annika Wennerström och Emelie Källfelt, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51858

Utöver detta deltar åklagare i följande arrangemang:

Våra förövare - vårt ansvar!? Vem bär ansvaret när svenskar begår övergrepp mot barn utomlands?

Tid: måndag 2/7 2018 kl. 9.00–10.45

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Arrangör: World Childhood Foundation, Ecpat, Polismyndigheten, Nationella samordningen mot människohandel, Jämställdhetsmyndigheten

Medverkar från Åklagarmyndigheten: Reena Devgun, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54692

Ett modernt rättsväsende – mer än fler poliser?

Tid: tisdag 3/7 kl. 8.00–9.00

Plats: Strandgatan 18

Arrangör: Jusek

Medverkar från Åklagarmyndigheten: Nicklas Lagrell, personalavdelningen

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53364

Så döljer kriminella sina pengar i den legala ekonomin – hur förebygger och stoppar vi penningtvätt?

Tid: tisdag 3/7 kl. 12.35–13.15

Plats: Polismyndighetens tält, Hamnplan H205

Arrangör: Polismyndigheten

Medverkar från Åklagarmyndigheten: Veronica Närfors, Södertörn, Stockholm

Programpunkten ingår i Rättsväsendet dag.

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54186

Våldtäkt – varför leder inte fler brott till åtal och fällande dom?

Tid: onsdag 4/7, kl. 13.15–14.00

Plats: Polismyndighetens tält, Hamnplan H205

Arrangör: Polismyndigheten

Medverkar från Åklagarmyndigheten: Karin Lundström-Kron, UC Göteborg

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53745

Blockkedjan och AI – ökad transparens eller nya gömställen?

Tid: torsdag 5/7 2018 kl. 13.00 – 13.45

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Arrangör: FAR, Konkurrensverket, Institutet Mot Mutor, Transparency International Sverige, AmCham Sweden

Medverkar från Åklagarmyndigheten: Robert Engstedt, Riksenheten mot korruption

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52312

 

Hela programmet för Rättsväsendets dag tisdag 3 juli, Hamnplan H205

9.00-9.30       Samverkan för att bekämpa den organiserade brottsligheten, Polisen

 9.30-9.45       Rättsväsendets samverkan för minskad kriminalitet, Heta stolen med generaldirektör Erik Wennerström, Brå

10.00–10.30     Hot och hat i sociala medier – hur är det att vara utsatt och vad gör rättsväsendet? Åklagarmyndigheten

10.30–10.45     Ekobrottens nya verklighet, Heta stolen med generaldirektör Monica Rodrigo, Ekobrottsmyndigheten

11.00–11.30     Tillväxten i extremistmiljön, Säkerhetspolisen

11.45–12.15     Att klara upp brott – polisens viktigaste uppdrag? Polisen

12.15–12.30     Räcker rättsväsendet till? Heta stolen med tf. riksåklagare Kerstin Skarp

12.35–13.15     Så döljer kriminella sina pengar i den legala ekonomin – hur förebygger och stoppar vi penningtvätt?  Ekobrottsmyndigheten

13.15–13.30     Rättsväsendets samverkan mot växande våldsbejakande extremistmiljöer Heta stolen med säkerhetspolischefen Klas Friberg

13.45–14.15     Hur förebygger Sverige våldsbejakande extremism och terrorism? Vad krävs? Brå

14.15–14.30     Hur bör polisens arbetsuppgifter renodlas? Heta stolen med rikspolischefen Anders Thornberg             

14.45–15.15     Kan korruption skada demokratin? Åklagarmyndigheten

15.30–16.00     Våldtäkt via internet – lika allvarligt som datorlös våldtäkt, Åklagarmyndigheten

16.15–16.45     Så skyddas demokratin, Säkerhetspolisen

17.00–17.30     (O)trygghet i socialt utsatta områden – lägesbild, orsaker och lämpliga insatser, Brå

 Folkvimmel i Visby under politikerveckan. Foto: Helena Ekstrand

Folkliv i Visby under politikerveckan. Foto: Helena Ekstrand.

Publicerad 2018-06-26

Nyheter från åklagarmyndigheten

 • Åtal för sabotage mot blåljusverksamhet

  Den 1 januari i år blev det möjligt att väcka åtal för en ny brottsrubricering kallad sabotage mot blåljusverksamhet. Fram till och med juli månad hade åtal väckts av tio åklagarkammare på totalt 18 registrerade brottsmisstankar av den här typen.

  Läs mer
 • Digitalt riksåklagarmöte

  De årliga nordiska riksåklagarmötena brukar vara mycket uppskattade av deltagarna. Umgängestonen i Norden är informell, och länderna är tillräckligt lika varandra för att seminarier och diskussioner ska bli konstruktiva och givande för alla.

  Läs mer
 • Hovrätten frångick mängdresonemang i unik narkotikadom

  För första gången bedömer en hovrätt att ett narkotikabrott är synnerligen grovt trots att mängden cannabis som målet gäller inte är synnerligen stor. Egentligen går gränsen vid 250 kg för att det ska vara synnerligen grovt. I det här fallet kom hovrätten fram till att 45 kg cannabis hade odlats på fastigheten.

  Läs mer
 • Fler nyheter