Åklagarmyndigheten populär bland juriststudenter

Företaget Universum listar årligen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland studenter inom olika områden. När juriststudenterna i år sa sitt hamnade Åklagarmyndigheten på andra plats.
Riksåklagaren Petra Lundh tar emot priset för andra platsen i kategorin Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland juriststudenter.
Riksåklagare Petra Lundh fanns på plats och tog emot priset för andra platsen i kategorin Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland juriststudenter. Prisutdelningen skedde i år utan publik.

Listan bygger på en undersökning där över 21 000 studenter svarade på frågor om vad som är viktigt hos en framtida arbetsgivare och vilken arbetsgivare de ser som mest idealisk.

Förra året hamnade Åklagarmyndigheten på tredje plats och riksåklagaren gläds åt att juriststudenterna fortsätter att se åklagaryrket som attraktivt.

– Vi är glada och stolta över att studenterna än en gång har rangordnat oss som en av de mest intressanta arbetsgivarna. Det är inget vi tar för givet utan det är något som kräver fortsatt arbete från vår sida, säger riksåklagare Petra Lundh.

Anledningen till åklagaryrkets popularitet tror Petra Lundh bland annat ligger i åklagarens unika och starka ställning i rättsväsendet.

– Jag tror studenterna känner att åklagare är ett jobb där man kan göra skillnad och påverka. Man kan stoppa viss brottslighet och man kan se till att brottsoffer får upprättelse, det tror jag är jätteviktigt.

Etta på listan som innehåller 75 arbetsgivare blev advokatbyrån Mannheimer Swartling vilket innebär att Åklagarmyndigheten fortsatt är den aktör inom rättsväsendet som juriststudenterna helst vill arbeta för efter examen.

Vill du också bli en del av Åklagarmyndigheten? Läs mer här.

Publicerad 2021-03-19

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2024

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter