Svensk åklagare får expertroll mot terroristbrott i EU

Den 1 december i år tillträder Agnetha Hilding Qvarnström en expertbefattning som Seconded National Expert (SNE) vid Eurojusts kontor i Haag. Befattningen är ett EU-uppdrag i form av ett tvåårigt förordnande med syfte att ytterligare stärka samarbetet kring bekämpningen av terroristbrott i Europa.

Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström har en gedigen erfarenhet av arbete med den här typen av brottslighet. Agnetha har tidigare varit chef på Riksenheten för säkerhetsmål. De senaste ett och ett halvt åren har hon haft en tjänst på rättsavdelningen vid Åklagarmyndighetens huvudkontor där hon bland annat arbetat med internationella frågor.

För mig, som arbetat med området terroristbrott i sjutton år, känns det här verkligen som ett spännande och viktigt uppdrag. Egentligen hade jag ställt in mig på att kanske börja trappa ner lite nu efter alla år som åklagare men den här befattningen lät för intressant för att jag skulle kunna avstå från att söka den, berättar Agnetha.


Terrorismen har ändrat karaktär


De senaste åren har arbetet på Eurojust inneburit ett ökat fokus på just frågor om terrorism. Med inrättandet för två år sedan av den nya expertfunktionen flyttar EU-länderna gemensamt fram positionerna och stärker samarbetet ytterligare i arbetet mot terroristbrott.

 Terrorismen har ändrat karaktär över tid, från att tidigare ha varit mer av en nationell angelägenhet i form av attentat utförda av grupper som IRA och ETA, till att vara mer internationell i dag. Den nya terrorismen är mer jihadistisk, säger Agnetha.

 I min nya roll som expert kommer jag att fungera som en bro mellan Eurojust och Europol och möjliggöra ett utökat samarbete dem emellan i brottsutredningar om terrorism. I rollen ingår också att vara Eurojusts representant vid Europols europeiska center mot terrorism. Konkret hoppas jag bland annat att kunna bidra med kunskap om hur man kan omsätta underrättelseinformation till hållbar bevisning för åklagare i samtliga EU:s medlemsländer.

Unik möjlighet till helikopterperspektiv på området

Agnetha berättar att möjligheten att få arbeta med just den här typen av brottslighet och samtidigt få lite helikopterperspektiv på området var det som lockade mest med tjänsten.

 För mig känns det väldigt spännande men också lite bekant med placeringen hos Eurojust i Haag. Jag har faktiskt varit där och arbetat tidigare i ett annat förordnande vid den svenska desken under åren 2013-2014.

Agnetha Hilding Qvarnström tillträder sin nya befattning i Haag den 1 december i år och förordnandet löper till den 1 december 2021, med möjlighet till förlängning.

Publicerad 2019-11-05

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Utbildningsmaterial om åklagarens roll

  Ungdomars verklighet har varit utgångsläget för det här nya utbildningsmaterialet om åklagarens roll i rättsprocessen. Materialet riktar sig i första hand till elever på gymnasieskolor.

  Läs mer
 • Frysta och förverkade miljoner

  ”Några år i fängelse kan man stå ut med, för när man kommer ut väntar undangömda miljoner.” Så tänker många kriminella som åker fast, menar Helena Karlsson. Hennes uppgift som ekonom och åklagarrevisor är att se till att det inte finns några väntande miljoner. De ska frysas i samma sekund som polisen gör tillslaget. För brott ska aldrig löna sig.

  Läs mer
 • En välkommen reformering av vår rättsordning

  Riksåklagare Petra Lundh skriver i dag på DN Debatt om det aktuella riksdagsbeslutet som möjliggör användande av tidiga förhör som bevis. "En viktig pusselbit för att kunna lagföra även den mest allvarliga brottsligheten".

  Läs mer
 • Fler nyheter