Svensk åklagare får expertroll mot terroristbrott i EU

Den 1 december i år tillträder Agnetha Hilding Qvarnström en expertbefattning som Seconded National Expert (SNE) vid Eurojusts kontor i Haag. Befattningen är ett EU-uppdrag i form av ett tvåårigt förordnande med syfte att ytterligare stärka samarbetet kring bekämpningen av terroristbrott i Europa.

Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström har en gedigen erfarenhet av arbete med den här typen av brottslighet. Agnetha har tidigare varit chef på Riksenheten för säkerhetsmål. De senaste ett och ett halvt åren har hon haft en tjänst på rättsavdelningen vid Åklagarmyndighetens huvudkontor där hon bland annat arbetat med internationella frågor.

För mig, som arbetat med området terroristbrott i sjutton år, känns det här verkligen som ett spännande och viktigt uppdrag. Egentligen hade jag ställt in mig på att kanske börja trappa ner lite nu efter alla år som åklagare men den här befattningen lät för intressant för att jag skulle kunna avstå från att söka den, berättar Agnetha.


Terrorismen har ändrat karaktär


De senaste åren har arbetet på Eurojust inneburit ett ökat fokus på just frågor om terrorism. Med inrättandet för två år sedan av den nya expertfunktionen flyttar EU-länderna gemensamt fram positionerna och stärker samarbetet ytterligare i arbetet mot terroristbrott.

 Terrorismen har ändrat karaktär över tid, från att tidigare ha varit mer av en nationell angelägenhet i form av attentat utförda av grupper som IRA och ETA, till att vara mer internationell i dag. Den nya terrorismen är mer jihadistisk, säger Agnetha.

 I min nya roll som expert kommer jag att fungera som en bro mellan Eurojust och Europol och möjliggöra ett utökat samarbete dem emellan i brottsutredningar om terrorism. I rollen ingår också att vara Eurojusts representant vid Europols europeiska center mot terrorism. Konkret hoppas jag bland annat att kunna bidra med kunskap om hur man kan omsätta underrättelseinformation till hållbar bevisning för åklagare i samtliga EU:s medlemsländer.

Unik möjlighet till helikopterperspektiv på området

Agnetha berättar att möjligheten att få arbeta med just den här typen av brottslighet och samtidigt få lite helikopterperspektiv på området var det som lockade mest med tjänsten.

 För mig känns det väldigt spännande men också lite bekant med placeringen hos Eurojust i Haag. Jag har faktiskt varit där och arbetat tidigare i ett annat förordnande vid den svenska desken under åren 2013-2014.

Agnetha Hilding Qvarnström tillträder sin nya befattning i Haag den 1 december i år och förordnandet löper till den 1 december 2021, med möjlighet till förlängning.

Publicerad 2019-11-05

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter