Fler beredningsjurister gör åklagarnas arbete effektivare

Sedan en tid tillbaka har Åklagarmyndigheten fått ökade resurser från regeringen och har då kunnat anställa fler beredningsjurister.

Tidigare har åklagarkamrarna bara kunnat ta hjälp av beredningsjurister i tidsbegränsade uppdrag, men nu finns det alltså möjlighet att istället erbjuda dem tillsvidareanställningar.

Daniel Edsbagge som är chefsåklagare och kammarchef vid Åklagarkammaren i Uddevalla välkomnar den här möjligheten.

– Vi har sedan länge haft beredningsjurister hos oss och tycker att de är en fantastisk tillgång som verkligen gör vårt arbete effektivare. Därför känns det bra att regeringen skjutit till mer pengar så att vi inte längre behöver tidsbegränsa deras anställningar hos oss. Att vi fått det här tillskottet av resurser beror på att vi som arbetar som åklagare fått alltmer komplexa arbetsuppgifter. Det är inte så att mängden av ärenden ökat dramatiskt, men däremot har strukturen på ärendena blivit mer komplicerad och utredningarna tar längre tid. Många av de ärenden som kommer in till oss idag innehåller ett flertal olika brottsmisstankar. Jag kan ju bara tala för hur det är hos oss i Uddevalla, men jag tror att det ser likadant ut även i andra delar av landet.

artbild_Daniel_Edsbagge.jpg

Chefsåklagare Daniel Edsbagge på Åklagarkammaren i Uddevalla.
(Foto: Thomas Carlgren)

På vilket sätt kan beredningsjuristerna avlasta åklagarna?

För att arbeta som beredningsjurist måste man ha genomgått hela juristutbildningen. Jobbet ger en bred inblick i alla olika typer av brottsmål och en värdefull erfarenhet för de jurister som i framtiden vill gå vidare och kanske bli åklagare på sikt.

– Tidigare har våra beredningsjurister främst fått bereda enklare ärenden där förundersökningarna är polisledda. Det kan till exempel röra sig om ringa stöld, ringa narkotikabrott, grovt rattfylleri, olovlig körning med mera, säger Daniel. Den typen av ärenden kan dock våra beredningsassistenter ta hand om. Därför har vi prioriterat om och idag arbetar våra beredningsjurister nästan uteslutande med de åklagarledda förundersökningarna. De kopplas till det vi kallar ”häktade ärenden” där det krävs att vi lägger ner mycket tid på gärningsbeskrivningen, bevisuppgifter och anvisningar (direktiv) till polisen om hur förundersökningen ska drivas framåt.

Beredningsjuristerna får vara med redan från början och avlastar åklagarna genom att vara med och bereda ärenden med pågående förundersökning. De kan också delta vid huvudförhandlingen i målet, vara med och förbereda sakframställan (där åklagaren beskriver vad som kommit fram i förundersökningen) och hjälpa till med frågor som kan uppstå under rättegången.

– I de fall där vi tidigare ibland behövt vara två eller flera åklagare kan vi nu istället klara av arbetet på egen hand med hjälp av våra beredningsjurister. De är verkligen ett stöd och ett bra bollplank för oss i juridiska frågor. De hjälper också till när någon åklagare är sjuk eller borta av någon anledning genom att bevaka brådskande uppgifter som kommer in och ge förslag på åtgärder, så att ingenting blir liggande i onödan.

"Vi får följa ärenden från början till slut"

Sara Holm och Johanna Larsson är två av de fyra beredningsjurister som nu arbetar vid åklagarkammaren i Uddevalla. Båda har läst juridik vid Universitetet i Göteborg och är färdiga med sin examen. De tycker arbetet vid åklagarkammaren i Uddevalla är spännande och innebär en stor blandning av arbetsuppgifter. Sara har bland annat som uppgift att vara sekreterare i en stor nationell utredning och Johanna jobbar sedan ett par månader tillbaka med ett större ärende som omfattar cirka 40 förhandlingsdagar i rätten.

– Vi får verkligen möjlighet att följa större ärenden hela vägen, från att det kommer in, under häktningstiden och fram till åtal och huvudförhandling, säger Sara. Något som också är nytt här i Uddevalla är att vi som beredningsjuristerna i vissa fall får bevaka åklagarnas rotlar (avdelningar) och hålla koll på inkommande ärenden. Vi drar ärendena för åklagarna, ger förslag på åtgärder och hjälper dem att sortera och sålla kring vad som bör gå vidare och vad som nog bör läggas ner. Därefter är det självklart den ansvariga åklagaren som fattar de avgörande besluten, men vi kan hjälpa dem genom att effektivisera arbetet. Vi har också ansvar för att bereda de polisledda ärenden som kommer in på våra ungdomsrotlar, där vi lämnar förslag på åtgärder till åklagarna.

artbild_Sara Holm.jpg

Sara Holm, beredningsjurist i Uddevalla.

För Johannas del är det dagliga arbetet just nu inne i ett intensivt skede. Förhandlingsperioden pågår och ärendet är uppdelat i mindre delar.

– Jag har fått vara med under delar av förundersökningen där jag löpande gått igenom utredningsmaterial, gjort rättsutredningar, deltagit i dialogen med polisen och formulerat bevisuppgifter i stämningsansökan. Och nu, när det är dags för förhandling i rätten, kommer jag vara med under nästan samtliga dagar för att föra anteckningar.

Mellan förhandlingsdagarna arbetar Johanna med att förbereda åklagarens arbete inför de kommande dagarna i rätten. Hon förbereder förhör, sammanfattar muntligt och skriftligt material och är med i förberedelsearbetet inför sakframställan och plädering. Det är med andra ord mycket att göra på jobbet för både Johanna och Sara men de är båda överens om att de trivs och att de uppgifter de får är utmanande.

Beredningsjuristen Johanns Larsson och kammaråklagare Alexander Malmgren har arbetat ihop i ett stort ärende

Beredningsjurist Johanna Larsson arbetar bland annat tillsammans med kammaråklagare Alexander Malmgren i Göteborg inför ett stort mål i tingsrätten.

Ett tydligt ledarskap är ett måste

–​ För att beredningsjuristernas arbete ska bli så effektivt som möjligt krävs det en aktiv och tydlig ledning från oss chefer, säger Daniel Edsbagge.

– Det gäller för oss att identifiera vilka uppgifter beredningsjuristerna ska ta sig an, att vi prioriterar rätt, att de får regelbunden återkoppling och att vi har återkommande avstämningsmöten. Våra åklagare på kammaren får inte själva gå direkt till beredningsjuristerna utan anmäler till mig, eller till vice chefsåklagaren, vilka uppgifter de behöver hjälp med så att vi kan fördela resurserna på bästa möjliga sätt. Vi tittar nu också på vilka ytterligare ärendekategorier som kan beredas av våra beredningsassistenter så att de inte spelar på samma bollar som beredningsjuristerna. Så ja, visst ställer det här lite krav på oss chefer att vi leder och organiserar arbetet effektivt. Men, våra erfarenheter av att arbeta med beredningsjurister är väldigt goda. Jag hoppas att andra åklagarkammare också tar vara på chansen att anställa fler nu när vi fått ökade resurser, avslutar Daniel.

Text: Lotta Råge​
Foto: Thomas Carlgren (porträttbild på chefsåklagare Daniel Edsbagge).

Publicerad 2021-07-08

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Vrakplundring ledde till fängelsestraff

  Åklagare utreder många olika typer av brott. Fornminnesbrott handlar oftast om att fornlämningar i skog och mark har skadats, men ibland sker brotten långt ner under havsytan. Läs här om vrakplundring i Östersjön.

  Läs mer
 • Fler nyheter