Åklagarmyndigheten är beredskapsmyndighet

Den 1 oktober blev Åklagarmyndigheten beredskapsmyndighet. Det innebär ett ökat ansvar att planera för att säkerställa myndighetens verksamhet under fredstida kriser, men även under höjd beredskap och krig.

Åklagarmyndigheten är en central del av rättskedjan. Polismyndigheten är ansvarig myndighet i sektorn Ordning och säkerhet, som Åklagarmyndigheten tillhör. Nu har även Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kriminalvården fått ett utökat ansvar som beredskapsmyndigheter. Samverkan med andra myndigheter inom rättsväsendet är en viktig del i beredskapsarbetet.

– Rättskedjan ska kunna fortsätta fungera under svårare förhållanden. Det är viktigt att alla aktörer inom rättsväsendet samverkar och har liknande prioriteringar, säger Kristian Agneklev som arbetar med totalförsvarsfrågor på Åklagarmyndigheten.

Totalt finns från och med den 1 oktober 60 beredskapsmyndigheter i Sverige. Det är myndigheter med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap.

Förordningen om beredskapsmyndigheter (på riksdagen.se) 

Samlad information om beredskapsmyndigheter (på msb.se)

 

Publicerad 2022-10-03

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter