Barnfridsbrott

Att låta barn bevittna vissa brott mellan närstående, både närstående till varandra och till barnet, är ett brott som kallas barnfridsbrott. Aktuella brott är bland annat allvarligare vålds- och sexualbrott.