Jordabalken

Jordabalken är en lag som omfattar allt som har med fast egendom att göra. I jordabalken finns bland annat 12:e kapitlet (hyreslagen) där förhållandet mellan den som hyr ut och hyr en lägenhet regleras. Om exempelvis en hyresvärd tar betalt för att upplåta en hyreslägenhet eller en hyresgäst tar betalt för att överlåta en hyresrätt (skenbyte) är det brott mot jordabalken.