Ogillat åtal

Ett ogillat åtal innebär att frågan prövats av en domstol som kommit fram till att bevisningen inte varit tillräcklig för en fällande dom eller att den handling som åtalet gäller inte är brottslig.