Skadestånd

Skadestånd är den ersättning som den som orsakat en skada betalar till den som drabbats av skadan, som ersättning för denna. Skadestånd är inte ett straff för brott utan ersättning för skada.