Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2016 0183

  sv ÅM 2016 0183 Åklagarmyndigheten Yttrande över promemorian Ds 2016:39 "En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater".

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016 0248

  sv ÅM 2016 0248 Åklagarmyndigheten Yttrande över promemorian Ändringar i fiskelagen (1993:787).

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016 0295

  sv ÅM 2016 0295 Åklagarmyndigheten Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen.

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016 0348

  sv ÅM 2016 0348 Åklagarmyndigheten Yttrande med anledning av Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016 0408

  sv ÅM 2016 0408 Åklagarmyndigheten Taxi och samåkning i dag, i morgon och i övermorgon

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016 0415

  sv ÅM 2016 0415 Åklagarmyndigheten Yttrande över remissen "Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden SOU 2016 91."

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016 0439.pdf

  sv ÅM 2016 0439.pdf Åklagarmyndigheten Yttrande över remissen "Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen-lagrådsremiss"

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016-0136

  sv ÅM 2016-0136 Åklagarmyndigheten Yttrande över remissen "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten" SOU 2016:60

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016-0347

  sv ÅM 2016-0347 Åklagarmyndigheten Yttrande över Transportstyrelsens rapport "Miljözoner för lätta fordon".

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016-136.pdf

  sv ÅM 2016-136.pdf Åklagarmyndigheten Yttrande över 2014 års sexualbrottskommittés betänkande "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten" (SOU 2016:60)

  Datum: 2017-02-08 Typ: Dokument