Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2005:02

  sv ÅFS 2005:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:8.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:17

  sv ÅFS 2005:17 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:5.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:18

  sv ÅFS 2005:18 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Senast ändrad genom ÅFS 2018:1)

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:19

  sv ÅFS 2005:19 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring. (Senast ändrad genom ÅFS 2015:8.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:24

  sv ÅFS 2005:24 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd om dokumentation vid sammanträde i brottmål. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-02-16 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:25

  sv ÅFS 2005:25 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Senast ändrad genom ÅFS 2018:2)

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:26

  sv ÅFS 2005:26 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande. (Senast ändrad genom ÅFS 2008:1.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:30

  sv ÅFS 2005:30 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:3)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:31

  sv ÅFS 2005:31 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om tjänstekort och åklagarbricka.

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:8

  sv ÅFS 2005:8 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet.

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument