Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2007:12

  sv ÅFS 2007:12 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete (senast ändrad genom ÅFS 2019:7).

  Datum: 2019-12-10 Typ: Dokument
 • ÅFS 2013:3

  sv ÅFS 2013:3 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Senast ändrad genom ÅFS 2019:1)

  Datum: 2019-04-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:9

  sv ÅFS 2005:9 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål, ÅFS 2005:9 (senast ändrad genom ÅFS 2019:2)

  Datum: 2019-03-29 Typ: Dokument
 • ÅFS 2015:02

  sv ÅFS 2015:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om restriktioner. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:1.)

  Datum: 2018-04-19 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:24

  sv ÅFS 2005:24 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd om dokumentation vid sammanträde i brottmål. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-02-16 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:18

  sv ÅFS 2005:18 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Senast ändrad genom ÅFS 2018:1)

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:25

  sv ÅFS 2005:25 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Senast ändrad genom ÅFS 2018:2)

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2012:2

  sv ÅFS 2012:2 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om rättslig tillsyn (Senast ändrad genom ÅFS 2017:8)

  Datum: 2017-12-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:02

  sv ÅFS 2005:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:8.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

  Gällande författningar i dess nuvarande lydelse Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser. Gällande författningar i dess nuvarande lydelse Här finns

  Datum: 2017-11-01 Typ: Sida