Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Information angående ärenden i södra Stockholm

  3282851 3282640 sv Information angående ärenden i södra Stockholm Ett flertal utredningar pågår just nu avseende misstankar om grov organiserad brottslighet inom ramen för ett kriminellt nätverk

  Datum: 2020-09-18 Typ: Nyhet
 • ÅM 2020 1541

  sv ÅM 2020 1541 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemoria "Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (Fi2020/03582/S2)"

  Datum: 2020-09-18 Typ: Dokument
 • AMR-4612-20 Skattebrott

  AMR-4612-20 Skattebrott Åklagarmyndigheten Den dömde har under två års tid bedrivit näringsverksamhet i form av handel med ett läkemedel som inte varit godkänt för försäljning. Näringsverksamheten

  Datum: 2020-09-18 Typ: Dokument
 • Rättegång i mål om upphovsrätt startar

  3282815 3282604 sv Rättegång i mål om upphovsrätt startar Torsdag 24 september hålls huvudförhandling i målet om misstänkt upphovsrättsintrång i verket ”En svensk tiger”. Åklagaren är tillgänglig

  Datum: 2020-09-18 Typ: Nyhet
 • AMR-4446-20 Utvidgat värdeförverkande

  AMR-4446-20 Utvidgat värdeförverkande Åklagarmyndigheten Hovrätten har beslutat att, med stöd av 36 kap. 1 b § BrB, förverka värdet av bankmedel som enligt kontoutdrag funnits på den tilltalades

  Datum: 2020-09-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1326

  sv ÅM 2020 1326 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande med anledning av Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469).

  Datum: 2020-09-16 Typ: Dokument
 • Riksåklagaren på SvD Debatt

  Riksåklagaren på SvD Debatt: ”Föråldrade rättsregler måste moderniseras” Brottmålen ser i dag helt annorlunda ut än i början av 1940-talet då rättegångsbalken kom till. En förändrad brottslighet och

  Datum: 2020-09-16 Typ: Sida