Varför hölls inte förhör med Assange i Sverige hösten 2010?

Skälet är att Julian Assange inte var tillgänglig för förhör.

Under september-oktober 2010 gjorde åklagaren ett flertal försök att få till stånd ett förhör med honom, men försöken var resultatlösa.

När målet om överlämnande av Assange till Sverige behandlades i den engelska domstolen City of Westminster Magistrates’ Court i februari 2011 utreddes detta grundligt, bland annat med stöd av SMS-konversation mellan Assanges dåvarande försvarare och åklagaren. Se beslutet här till höger sid 9-10, punkterna 7-15.