Åklagarmyndighetens

Samlad information om Assangeärendet

Här finns en snabb introduktion till ärendet och svar på vanliga frågor. Dessutom finns här en kronologi.

Status i ärendet 


2019-05-20

Assange begärd häktad i sin utevaro

Vice överåklagare Eva-Marie Persson har i dag lämnat in en häktningsframställan till Uppsala tingsrätt där Julian Assange begärs häktad i sin utevaro. Efter förhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

– Jag begär att tingsrätten ska häkta Assange i sin utevaro på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt av graden mindre grovt brott. Om tingsrätten beslutar att häkta honom kommer jag att gå vidare med att utfärda en europeisk arresteringsorder i vilken han begärs utlämnad till Sverige, säger Eva-Marie Persson.

Julian Assange har dömts för brott i Storbritannien och kommer att avtjäna 25 veckor av straffet innan han kan friges, enligt uppgifter från brittiska myndigheter. En utlämningsprocess pågår i Storbritannien, där Assange han kan komma att utlämnas till USA.

– Vid en konkurrenssituation mellan en svensk europeisk arresteringsorder och en amerikansk utlämningsbegäran, är det brittiska myndigheter som beslutar om prioriteringsordningen. Utgången av den processen går inte att förutse, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson.

Kontakt
Dag och tidpunkt för förhandling är ännu inte bestämt. Det är Uppsala tingsrätt som beslutar det.

Direkt efter häktningsförhandlingen kommer vice överåklagare Eva-Marie Persson att vara tillgänglig för media på plats i tingsrätten. Tolk som översätter till och från engelska finns också på plats.

Innan dess är åklagaren inte tillgänglig för media. 

Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 3167-19

Länk till pressmeddelandet i sin helhet