Åklagarmyndighetens

Samlad information om Assangeärendet

Här finns en snabb introduktion till ärendet och svar på vanliga frågor. Dessutom finns här en kronologi.

Status i ärendet 


2019-06-20

Assangebeslut överklagas inte


Åklagaren kommer inte att överklaga Uppsala tingsrätts beslut att inte häkta Julian Assange i sin frånvaro.

Tiden för överklagande går ut måndag den 24 juni, men åklagaren har beslutat att inte överklaga.  

- Arbetet är nu inriktat på att kontrollera bevisläget i utredningen genom att hålla vissa kompletterande förhör, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson som leder utredningen.  

En lägesrapport i ärendet kommer att publiceras i början av juli.

Målnummer vid Uppsala tingsrätt: B 3167-19