Hemliga tvångsmedel

Till hemliga tvångsmedel räknas telefonavlyssning (så kallad hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation), kameraövervakning, rumsavlyssning samt hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, vilket innebär att man hämtar in uppgifter om vilka som har talat i telefon och när samtalen ägt rum, men inte vad som sagts. Till hemliga tvångsmedel räknas även hemlig dataavläsning, som är en ny tidsbegränsad lag som gäller sedan 1 april 2020.

 

Se också: