Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

  • RättsPM 2020:2 Penningbeslag handläggningsstöd

    sv RättsPM 2020:2 Penningbeslag handläggningsstöd Åklagarmyndigheten Hur tillvaratar åklagaren bäst målsägandens rätt vid penningbeslag av kontomedel? Uppdaterad i juli 2020.