Sökresultat

Sökresultat

 • Rättspromemorior

  Rättspromemorior Rättslig information som framför allt Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av goda och mindre goda rutiner samt tips

  Datum: 2015-11-02 Typ: Sida
 • RättsPM 2020:3 Cyklar

  sv RättsPM 2020:3 Cyklar Åklagarmyndigheten Rättspromemoria 2020:3 om cyklar. Utgiven av Utvecklingscentrum i maj 2020.

  Datum: 2020-05-12 Typ: Dokument
 • RättsPM 2020:1 Bidragsbrottslagen

  sv RättsPM 2020:1 Bidragsbrottslagen Åklagarmyndigheten Denna rättspm ersätter tidigare rättsPM 2013:4.

  Datum: 2020-04-01 Typ: Dokument
 • RättsPM 2010:1 Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

  RättsPM 2010:1 Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Åklagarmyndigheten Sedan uppdateringen av denna RättsPM i mars 2015 har ytterligare lagändringar skett. Ett maskeringsförbud har införts i 5

  Datum: 2019-11-28 Typ: Dokument
 • RättsPM 2016:8 Hatbrott

  sv RättsPM 2016:8 Hatbrott Åklagarmyndigheten Denna promemoria är ett led i Åklagarmyndighetens arbete att uppnå en enhetlig handläggning av hatbrotten. Syftet med promemorian är att ge vägledning

  Datum: 2017-03-22 Typ: Dokument
 • RättsPM 2016:7 Provtagnings- och analyskostnader

  sv RättsPM 2016:7 Provtagnings- och analyskostnader Åklagarmyndigheten Rekommendationer för åklagare om hantering av återbetalningsskyldighet av rättegångskostnader i form av provtagningskostnader

  Datum: 2017-03-22 Typ: Dokument
 • RättsPM 2018:3 Hets mot folkgrupp på sociala medier

  sv RättsPM 2018:3 Hets mot folkgrupp på sociala medier Åklagarmyndigheten RättsPM 2018:3 Hets mot folkgrupp på sociala medier. En rättslig vägledning utgiven av Utvecklingscentrum Malmö i juli

  Datum: 2018-10-04 Typ: Dokument
 • RättsPM 2018:4 Gränsen för straffbart tjänstefel

  sv RättsPM 2018:4 Gränsen för straffbart tjänstefel Åklagarmyndigheten RättsPM 2018:4. Gränsen för straffbart tjänstefel av åklagare eller domare en analys av bl.a. NJA 2017 s. 842 Utgiven av

  Datum: 2018-10-04 Typ: Dokument
 • RättsPM 2019:2 Egenmäktighet med barn

  sv RättsPM 2019:2 Egenmäktighet med barn Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Stockholm publicerar en RättsPM om egenmäktighet med barn. Syftet med RättsPM är att belysa ett antal av de

  Datum: 2019-02-28 Typ: Dokument