Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • RättsPM 2020:3 Cyklar

  sv RättsPM 2020:3 Cyklar Åklagarmyndigheten Rättspromemoria 2020:3 om cyklar. Utgiven av Utvecklingscentrum i maj 2020.

  Datum: 2020-05-12 Typ: Dokument
 • RättsPM 2020:1 Bidragsbrottslagen

  sv RättsPM 2020:1 Bidragsbrottslagen Åklagarmyndigheten Denna rättspm ersätter tidigare rättsPM 2013:4.

  Datum: 2020-04-01 Typ: Dokument
 • RättsPM 2016:01 Narkotika preparatbeskrivning

  sv RättsPM 2016:01 Narkotika preparatbeskrivning Åklagarmyndigheten Denna RättsPM 2016:1 Narkotika - Preparatbeskrivning uppdaterades i oktober 2019. Beskrivningar av de preparat som

  Datum: 2019-10-24 Typ: Dokument
 • RättsPM 2016:7 Provtagnings- och analyskostnader

  sv RättsPM 2016:7 Provtagnings- och analyskostnader Åklagarmyndigheten Rekommendationer för åklagare om hantering av återbetalningsskyldighet av rättegångskostnader i form av provtagningskostnader

  Datum: 2017-03-22 Typ: Dokument
 • RättsPM 2015:05 Bedrägeri och bidragsbrott

  sv RättsPM 2015:05 Bedrägeri och bidragsbrott Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Stockholm har publicerat en ny RättsPM om bedrägeri och bidragsbrott med assistansersättning -

  Datum: 2016-02-09 Typ: Dokument
 • RättsPM 2005:1 Olovlig körning

  sv RättsPM 2005:1 Olovlig körning Åklagarmyndigheten Med anledning av Högsta domstolens dom den 12 september 2019 (Det afghanska körkortet) har RättsPM 2005:1 ”Olovlig körning” uppdaterats främst

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument
 • RättsPM 2010:1 Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

  RättsPM 2010:1 Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Åklagarmyndigheten Sedan uppdateringen av denna RättsPM i mars 2015 har ytterligare lagändringar skett. Ett maskeringsförbud har införts i 5

  Datum: 2019-11-28 Typ: Dokument
 • RättsPM 2019:3 Människosmuggling

  sv RättsPM 2019:3 Människosmuggling Åklagarmyndigheten Promemorian ger rättslig vägledning genom att belysa vissa av de vanligaste frågorna som kan uppstå i förundersökningar gällande

  Datum: 2019-05-03 Typ: Dokument
 • RättsPM 2019:2 Egenmäktighet med barn

  sv RättsPM 2019:2 Egenmäktighet med barn Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Stockholm publicerar en RättsPM om egenmäktighet med barn. Syftet med RättsPM är att belysa ett antal av de

  Datum: 2019-02-28 Typ: Dokument